דוחות אלטשולר שחם גמל ופנסיה - גידול של 52% ברווח הנקי ל-2020

החברה תחלק מעל 100 מיליון שח דיבידנד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר לוינשטיין, מנכל אלטשולר שחם גמל פנסיהיאיר לוינשטיין, מנכל אלטשולר שחם גמל פנסיה

עומר רגב
24/03/2021

אלטשולר שחם גמל ופנסיה מציגה גידול של כ-52% ברווח הנקי בשנת 2020 שהסתכם בכ-138.3 מיליון ש"ח.

הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-103 מיליון ש"ח המהווים שיעור של כ-75% מהרווח הנקי השנתי.

החברה הציגה גידול של כ-29.3% בהכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2020 שהסתכמו בכ-257.8 מיליון ש"ח וגידול של כ-43.7% ברווח הנקי לכ-44.5 מיליון ש"ח לעומת כ-31 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

החברה הציגה גידול של כ-88.3% במספר העמיתים בקרנות הפנסיה בשנת 2020 לעומת סוף שנת 2019.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה: "אנו מסכמים שנה נוספת של צמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים וזינוק ברווח הנקי לכ-138.3 מיליון ש"ח. קרן הפנסיה, שממשיכה להיות מנוע צמיחה משמעותי לפעילותנו, יותר מהכפילה את גודלה ביחס לשנת 2019 ומספר העמיתים בקרנות הפנסיה שלנו גדל בכ-88% ביחס לתחילת השנה. אנו חשים את חוזקת המותג בכמות הלקוחות החדשים שבוחרים באיכות המוצרים של אלטשולר שחם ובניהול השקעות אחראי ומקצועי וכיום יש לנו כ-1.8 מיליון לקוחות. אנו מחזקים את הקשרים עם ערוצי ההפצה, מגבירים את הנגישות והזמינות ללקוחות ופועלים במלוא העוצמה להמשך הצמיחה והשאת ערך לבעלי המניות." 

הכנסות החברה ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכמו בכ-257.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-29.3% לעומת כ-199.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2019. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מעלייה בדמי הניהול מקופות הגמל וקרנות הפנסיה, שגדלו בכ-32.6% לכ-256.6 מיליון ש"ח לעומת כ-193.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו בכ-903.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-29.1% בהשוואה לכ-699.5 מיליון ש"ח בשנת 2019 וזאת בעיקר מעלייה בדמי הניהול עקב הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים. 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכם בכ-44.5 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-31 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2019, גידול של כ-43.7%. הרווח הנקי בשנת 2020 צמח בכ-52% והסתכם בכ-138.3 מיליון ש"ח לעומת כ-91 מיליון ש"ח בשנת 2019. בהתאם למדיניות חלוקה של 75% מהרווח הנקי, החברה הודיעה היום על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של 33 מיליון ש"ח בגין הרבעון הרביעי לשנת 2020; ובסה"כ, בגין שנת 202 החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-103 מיליון ש"ח בשיעור של כ-75% מהרווח הנקי. 

מספר העמיתים בקרנות הפנסיה של החברה ממשיך לצמוח ונכון לסוף הרבעון הרביעי לשנת 2020 עמד על כ-219,324 עמיתים, זאת בהשוואה ל-116,474 עמיתים בסוף שנת 2019 המהווה גידול של כ-88.3%.

נכסי קרנות הפנסיה של החברה גדלו מסך נכסים של 8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2019, לסך נכסים של כ-17.5 מיליארד ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר 2020, גידול בשיעור של כ-118.8% בנכסי הקרנות. הגידול נבע בעיקר מהמשך צמיחה מואצת הכוללת גיוס לקוחות חדשים כתוצאה מתשואות עודפות ביחס לשוק בטווח הקצר והארוך, פעולות שיווק יעילות וממוקדות לקידום וחיזוק קרן הפנסיה של החברה וכן, כתוצאה ישירה מחיזוק ומיצוב מותג החברה בקרב הציבור הישראלי. בנוסף, בחירת קרן הפנסיה של החברה לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל שנבחרו על ידי רשות שוק ההון, הגבירו את המודעות לחברה בקרב ציבור החוסכים והמפיצים. נכסי קרנות הפנסיה בישראל (קרנות חדשות, מקיפות וכלליות) צמחו בכ-15.1% בשנת 2020 לכ-474.8 מיליארד ש"ח.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה נכון ל-31 בדצמבר 2020 הסתכם בכ-164.9 מיליארד ש"ח, המהווה צמיחה של כ-40.7% בהשוואה לסוף שנת 2019, אז הסתכם היקף הנכסים המנוהלים בכ-117.2 מיליארד ש"ח. סך העברות נטו בגמל ובפנסיה בשנת 2020 הסתכמו בכ-26.8 מיליארד ש"ח, גידול של כ-93.3% לעומת כ-13.8 מיליארד ש"ח בשנת 2019. נכסי הגמל של החברה גדלו מסך של כ-109.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2019 לכ-147.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020. נכון ליום 31 בדצמבר, 2020, החברה הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-25.4% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות וזאת לעומת 20.4% ליום 31 בדצמבר 2019. הגידול בנכסים אותם מנהלת החברה נובע בעיקר מההובלה בתשואות אשר תרמה, בין היתר, להמשך חיזוק המותג ולגידול בהעברת צבירות ובהפקדות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של החברה.

ההון העצמי נכון ל-31 בדצמבר 2020 הסתכם בכ-283.5 מיליארד ש"ח בהשוואה להון העצמי נכון ל-31 בדצמבר 2019 שהסתכם בכ-226.1 מיליון שקלים.

ביום 12 בפברואר, 2021 הודיעה החברה כי נחתמה העסקת לרכישת מלוא הון המניות של בית ההשקעות פסגות תמורת סך של 910 מיליון שקלים בהתאמות מסוימות שנקבעו בהסכם. העסקה לא תכלול את פעילות סוכנויות הביטוח של פסגות.

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בניהולו של יאיר לוינשטיין, היא חברה בת של בית ההשקעות אלטשולר שחם. בית ההשקעות הוקם ב-1990 על ידי קלמן שחם וגילעד אלטשולר ומתמחה בניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות פנסיה. גילעד אלטשולר ורן שחם, מכהנים כמנכ"לים משותפים של בית ההשקעות, המנהל נכסים בהיקף כספי כולל של כ-208.7 מיליארד ש"ח.