תוצאות ליברה - עברה לרווחיות כבר ב-2020

ליברה מכה את כל התחזיות המוקדמות: החברה הכפילה את מכירותיה, ועברה לרווחיות כבר בשנת 2020

 

 
אתי אלישקוב, צילום: אבי מועלםאתי אלישקוב, צילום: אבי מועלם
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/03/2021

חברת ליברה פרסמה היום את דו"חותיה הכספיים לשנת 2020 ולרבעון הרביעי של השנה. על אף משבר הקורונה, מציגה ליברה תוצאות מעולות וקצב צמיחה מרשים בכל הפרמטרים. התוצאות הכספיות החיוביות שמשתקפות מהדוחות, נובעות מגידול בהיקפי הפעילות של החברה, בין היתר  בעקבות פעילות חדשה ומהפכנית בשוק הביטוח - ניודים בביטוחי רכב, עליה הכריזה החברה בחודש יוני השנה, ובמסגרתה עד כה ניידה למעלה מ-5,500 פוליסות ביטוח רכב.

הרווח הכולל לאחר מס בשנת 2020 הסתכם לסך של כ-3.3 מיליון ₪ לעומת הפסד של 2.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. 

הפרמיות ברוטו בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-178.6 מיליון ₪ לעומת 85.6 מיליון ₪  בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 109% למול התקופה המקבילה אשתקד. 

הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-134.4 מיליון ₪ לעומת 54.6 מיליון ₪  בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 146% למול התקופה המקבילה אשתקד. 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש בשנת 2020 הסתכמו לסך של 110.2 מיליון ש"ח לעומת כ-52.4 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.  גידול של כ- 111%.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-66.3 מיליון ₪ לעומת כ-32.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ – 106%. 

הפרמיות ברוטו בביטוחי דירה בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-2.2 מיליון ₪ לעומת 0.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ – 123%. 

ההון העצמי של החברה הסתכם, נכון לתאריך הדוח ההון העצמי של החברה הסתכם לסכום של 35.6 מיליון ₪, בהשוואה להון עצמי של כ – 21.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהון העצמי של החברה נובע מהקצאת מניות שבוצעה בתקופת הדוח בסך של 10.4 מיליון ₪, ומרווח נקי לאחר מס בסכום של 3.3 מיליון ₪. ההון העצמי של החברה נכון לתאריך הדוח גבוה בכ-11.4 מיליון ₪ מההון העצמי המינימאלי הנדרש המתחייב לפי תקנות ההון.

בחודש יוני 2020, השיקה ליברה את מהפיכת הניודים ביטוחי הרכב. במסגרת זו, שברה ליברה את המוסכמה בענף לפיה מעבר בין חברות הביטוח לפני מועד חידוש ביטוח הרכב הוא טאבו. ליברה מאפשרת מעבר קל ופשוט וניוד פוליסת ביטוח הרכב, גם באמצע תקופה, ללא צורך להמתין לסיום הפוליסה.  עד כה ניידה החברה למעלה מ-5,500 פוליסות רכב, תוך חיסכון של כ- 500 ₪ בממוצע למבוטח.
גם בשנת הקורונה, עמדה ליברה בהבטחותיה והמשיכה לשתף את מבוטחיה ברווחי החברה. החברה חילקה למבוטחיה ליברות בשווי של כ-5.1 מיליון ש"ח מתחילת השנה, וליברות בשווי של כ-9 מיליון ש"ח מתחילת הפעילות, כאשר מתוכן 3.7 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר.

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה: "על אף משבר הקורונה, ליברה מסכמת שנה מצויינת עם צמיחה משמעותית בכל הקטגוריות, ומעבר לרווחיות מוקדם מהצפוי. מאז הקמתה פועלת ליברה לשינוי סדרים בענף הביטוח לטובת הצרכנים, וכחלק מכך פעלה לשינוי סטנדרט השירות בענף הביטוח, הוזלת עלויות ביטוחי הרכב למבוטחים, והובילה את מהפיכת הניודים בביטוחי רכב, מהפכה ששברה מוסכמות בענף והצליחה לסייע לצרכן לצמצמם את הוצאות משק הבית בתקופה מאתגרת זו. אני מעריכה כי מגמת הצמיחה תימשך והחברה תמשיך להגדיל את נתח השוק שלה, תוך הבאת בשורות חדשות והשקות של מוצרים נוספים".

x