קרנות השתלמות || תחזית תשואות קרנות השתלמות, קופות גמל במרץ - חודש חיובי מאוד

קרנות השתלמות - קופות גמל || הערכת מיטב דש היא לתשואה חיובית במסלולים הכלליים לאור עליות בשווקים העיקריים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אבי ברקוביץ`, מיטב דש
01/04/2021

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו במרץ 2021 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 1.8%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 1.3% לבין תשואה של 2.2%.

שם המסלול

תשואה בחודש   מרץ

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

1.8%

2.2%

1.3%

מנייתי

1.9%

3.0%

1.0%

מדדי

0.9%

1.2%

0.6%

שקלי

0.4%

0.6%

0.2%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

1.8%

2.2%

1.3%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

1.6%

2.0%

1.2%

פנסיה מקיפה לבני 60+

1.1%

1.5%

0.8%


בחודש מרץ שוקי המניות בארץ ובעולם (ארה"ב ואירופה), ואיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות. 

שוקי המניות בעולם (ארה"ב ואירופה) הציגו עליות שערים נאות.
בארה"ב: מגמת עליות שערים נאות במרבית המדדים, כאשר מדד הדאו עלה ב-6.6%, מדד ה-S&P עלה ב-4.2% ואילו מדד הנאסד"ק עלה ב-0.4% בלבד. ברקע-מעבר כספי משקיעים ממניות צמיחה טכנולוגיות למניות ערך.
באירופה נרשמו עליות שערים חדות: ה-DAX הגרמני עלה ב-8.1%, ה-CAC הצרפתי עלה בשיעור של 6.6%  וה-Eurostoxx 50 עלה ב-7.8%.
ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור של 2.6%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור של 1.7%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-3.9%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 4.6%, מדד ת"א 125 יעלה ב-3.7% ומדד יתר 60 עלה בשיעור של כ-1.6%. 
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים. מדד התל בונד  20 עלה ב-1.1%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.9% ומדד התל בונד 60 עלה ב-1.0%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 2.0%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-1.0%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.1%, ואילו איגרות החוב השקליות עלו ב-0.2% בלבד. זאת, על רקע העלייה המפתיעה של מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר.

תרומת האפיקים לתשואה במרץ

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

4.2%

 

DOW JONES

6.6%

 

NASDAQ

0.4%

 

NIKKEI

 

2.6%-

DAX

8.1%

 

מדד ת"א 35

3.9%

 

מדד ת"א 125

3.7%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

0.5%

 

מדד קונצרני כללי

1.0%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)

1.6%

 

שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף)

 

2.5%-

מלוות קצרי מועד

0.0%

 

שחר

0.2%

 

גילון

 

0.1%-


סיכום ינואר-מרץ
להערכת מיטב דש התשואה במסלולים השונים

שם המסלול

תשואה ינואר-מרץ  2021

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

3.7%

4.5%

3.0%

מנייתי

5.4%

6.5%

4.5%

מדדי

1.4%

2.0%

1.0%

שקלי

0.5%-

0.2%-

1.0%-

פנסיה מקיפה לבני עד 50

4.0%

5.0%

3.5%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

3.7%

4.5%

3.0%

פנסיה מקיפה לבני 60+

2.4%

3.0%

2.0%


שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית.
בארה"ב: עליות שערים, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-5.8%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-7.8% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור 2.8%.
באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה יותר: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-9.4%, ה-CAC הצרפתי עלה     ב-9.5%  וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 10.3%. 
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור חד של 7.1%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-1.9% בלבד.     
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-7.0%, מדד ת"א 125 ומדד ת"א 90 עלו בשיעור של  6.1% כ"א, ומדד יתר 60 עלה בשיעור חד מאוד של 13.0%. 
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית: מדד תל בונד 20 עלה ב-1.8%, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלה ב-1.7% כ"א. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו       ב-5.6%. מדד אג"ח קונצרני כולו עלה ב-2.1%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד, לעומת זאת, ב-0.8%. בהשפעת ירידת מחירי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב.

תרומת האפיקים לתשואה בחודשים ינואר-מרץ

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

5.8%

 

DOW JONES

7.8%

 

NASDAQ

2.8%

 

NIKKEI

7.1%

 

DAX

9.4%

 

מדד ת"א 35

7.0%

 

מדד ת"א 125

6.1%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

 

0.8%-

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

0.4%

 

מדד קונצרני כללי

2.1%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)

3.7%

 

שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף)

 

0.8%-

מלוות קצרי מועד

0.0%

 

שחר

 

1.7%-

גילון

0.0%