לפידות קפיטל || רווח נקי מאוחד בסך 270 מיליון שקלים

לפידות קפיטל מסכמת את שנת 2020

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אמיר תירוש מנכל צילום סיון פארג`אמיר תירוש מנכל צילום סיון פארג`

שנהב גולדברג
05/04/2021

נתוני אחזקות במניית לפידות קפיטל

על פי נתוני אתר FUNDER,
27 קרנות נאמנות מחזיקות במניית לפידות קפיטל בהיקף של 31.57 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במנייה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

אלטשולר שחם יתר

3.79%

12249926.28

309576.1

אי.בי.אי. תיק מניות ישראל

3.45%

769992.63

19459

הראל מניות במומנטום

3.35%

754125.06

19058

קסם אזימוט מניות דיבידנד

2.65%

500600.07

12651

פסגות מניות והזדמנויות אג"ח

2.46%

150366

3800

קסם אזימוט השקעות

1.8%

514427.02

13000.43

סלע מניות

1.65%

870658.71

22003

MTF מחקה ת"א צמיחה

1.25%

274694.94

6942

אלטשולר שחם סופה מניות

0.93%

10139598.03

256244.58

אושן יצירה תיק מניות

0.71%

360087

9100להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית לפידות קפיטל על-פי נתוני FUNDER-MVF

אריק שפיר, סגן יו"ר קבוצת לפידות קפיטל:
"השנה האחרונה הייתה משמעותית מאוד עבור קבוצת לפידות קפיטל ומשקעיה. השנה השלמנו את עסקת אפריקה השקעות, שהרחיבה משמעותית את תחומי הפעילות של הקבוצה כאשר היא מציפה ערך משמעותי למשקיעה עם הנפקתה המוצלחת של חברת דניה. לפידות, שהוכיחה השנה שהיא פעולת ליצור תשואה משמעותית כל העת למשקיעיה, תמשיך לגדול, להתפתח ולבצע עסקאות נוספות שיביאו למימוש מלוא הפוטנציאל של הקבוצה." 

לפידות קפיטל, קבוצת השקעות מובילה בתחומי הנדל"ן והתשתיות, התקשורת, הסחר וחלוצת פעילות הקידוחים היבשתיים בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2020 כולה. בדוחות הכספיים של הקבוצה נכללים תוצאות החברות דניה אפריקה מגורים, לאחר השלמת רכישת אפריקה השקעות ב-20 בינואר 2020.

במהלך הרבעון הראשון של 2021 ביצעה דניה הנפקת מניות לפי שווי חברה של 1.8 מיליארד שקל (אחרי הכסף), והפכה להיות חברה ציבורית.
הרווח הנקי לבעלי המניות של לפידות בשנת 2020 הסתכם בכ-193 מיליון שקל, הכולל רווח הזדמנותי מרכישת אפריקה השקעות, וזאת בהשוואה לרווח נקי של כ-15 מיליון שקל בשנת 2019.

ההון העצמי של לפידות גדל בשנה החולפת מ-429 מיליון שקל בסוף שנת 2019, לכ-733 מיליון בסוף שנת 2020. הגידול בהון העצמי נובע מהרווח הנקי לשנה זו, וכן ממימוש אופציה מסדרה 2, אשר פקעה בנובמבר 2020, וסך התמורה שנתקבלה ממימוש כלל האופציות נאמדת בכ-51 מיליון שקל.

התשואה על ההון העצמי עמדה על 26% בשנת 2020. לאורך שני העשורים האחרונים, החל מרכישת השליטה בחברה ע"י יעקב לוקסנבורג, התשואה הממוצעת על ההון העצמי של החברה נאמדת בכ-16% לשנה.

להלן עיקרי התוצאות הכספיות של החברות המוחזקות ע"י הקבוצה:
דניה
(מוחזקת בשיעור של 64%), מחברות הבניה והתשתיות הגדולות בישראל, רשמה בשנת 2020 הכנסות בסך של כ-3.6 מיליארד שקל, צמיחה של כ-6% בהשוואה להכנסות שנת 2019. בשנת 2020 הרוויחה דניה 105 מיליון שקל, עלייה של 66% בהשוואה לרווח הנקי של החברה בשנת 2019.

תזרים המזומנים אותו ייצרה דניה מפעילות שוטפת במהלך שנת 2020 הסתכם בכ-138 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים בסך 25 מיליון שקל בשנת 2019. צבר ההזמנות של דניה בסוף 2020 הסתכם בכ-9.6 מיליארד שקל, וזאת בהשוואה לצבר הזמנות של כ-7.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.

לאחר פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2020, החליט דירקטוריון דניה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 30 מיליון שקל לבעלי מניות החברה. חלקה של לפידות בדיבידנד צפוי להסתכם בכ-19 מיליון שקל.

אפריקה מגורים (מוחזקת בשיעור של 42%) רשמה הכנסות ממכירת דירות בסך של כ-1.28 מיליארד שקל בשנת 2020, צמיחה של 4% בהשוואה למכירות בשנת 2019. נכון לסוף שנת 2020, לחברה 2,730 יחידות דיור בביצוע ושיווק מתוכן נמכרו 1,716 יחידות דיור, כאשר השווי החוזי של המכירות נאמד בכ-2.2 מיליארד שקל.

הרווח הנקי של אפריקה מגורים בשנת 2020 הסתכם בכ-103 מיליון שקל, בדומה לרווח הנקי בשנת 2019, וזאת על אף שבשנה זו היו לחברה הוצאות מימון גבוהות בגין השקעותיה הסחירות, ובשנת 2019 הרווח הנקי כלל רווחיות גולמית גבוהה, כתוצאה ממכירת זכויות במקרקעין. לאחר פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2020, החליט דירקטוריון אפריקה מגורים על חלוקת דיבידנד בהיקף של 60  מיליון שקל לבעלי מניות החברה. חלקה של לפידות בדיבידנד צפוי להסתכם בכ-26 מיליון שקל.

סאני תקשורת (מוחזקת בשיעור של 49%) רשמה הכנסות 906 מיליון שקל בשנת 2020, בהשוואה להכנסות של 1.18 מיליארד שקל בשנת 2019. הרווח הנקי של סאני עלה ב-2020 ל-19 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 18.6 מיליון שקל בשנת 2019. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה בשנת 2020 זינק ל-119 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים של 10 מיליון שקל בשנת 2019.

אלפרוס, פעילות הסחר הבינלאומי (מוחזקת בשיעור של 66%), רשמה הכנסות של 170 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של 194 מיליון שקל בשנת 2019. הרווח הנקי של החברה בשנת 2020 עמד על 3.8 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח נקי של 6.4 מיליון שקל בשנת 2019.

כחלק מהדיווח של תוצאותיה העסקיות לשנת 2020, ציינה קבוצת לפידות בדוחותיה את כוונתה לעתור על החלטת ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך, לפיה הכלילה סאני אלקטרוניקה פרט מטעה בדוחותיה בשנת 2015.

קבוצת לפידות כתבה בדוחותיה: "אנו מכבדים את ועדת האכיפה המנהלית, אך בכל הכבוד סבורים שהחלטתה שגויה. מדובר בפרשה נושנה, עוד משנת 2015, אשר כלל אינה נוגעת לחברת לפידות קפיטל אלא לחברת סאני אלקטרוניקה, שמזה כבר איננה חברה ציבורית. מדובר בהליך אשר עורר שאלות משפטיות עקרוניות ותקדימיות, וככאלה בכוונתנו להביאן להכרעת בית המשפט הכלכלי. אנו סמוכים ובטוחים כי לא נפל כל פגם בפעולותינו ולכן כאמור בכוונתנו להגיש לביהמ"ש הכלכלי עתירה מנהלית לצורך ביטול החלטת ועדת האכיפה המנהלית וכן בקשה לעיכוב ביצוע צעדי האכיפה".