מגל מערכות בטחון || עלייה בהכנסות ברבעון, ירידה בהכנסה שנתית

מגל מערכות בטחון מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

שנהב גולדברג
08/04/2021

נתוני אחזקות במניית  MAGAL SECURITY SYSTEMS LTD

על פי נתוני אתר FUNDER,
11 קרנות נאמנות מחזיקות במניית  MAGAL SECURITY SYSTEMS LTD בהיקף של 7.54 מיליון שקל


להלן כל הקרנות המחזיקות במנייה 


שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

מגדל מניות ביטחון עולמי

1.55%

106464.92

7366

FOREST מניות

1.54%

431176.73

30495

עיטם (!) FOREST

0.39%

2712305.97

191828

ברומטר מניות גלובאלי

0.29%

202349.84

14000

20\80 FOREST

0.26%

1279603.03

90500

FOREST 10/90

0.13%

645471.36

45651

אג"ח (!) FOREST

0.12%

1174505.91

83067

מור יתר

0.1%

132046.55

9339

מור מניות ישראל

0.06%

791798.56

56000

מור מניות ערך

0.03%

65041.02

4500

פסגות ב. אלטרנטיב מניות ישראל

0%

14.14

1להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במנייתMAGAL SECURITY SYSTEMS LTD על-פי נתוני FUNDER-MVFחברת מגל מערכות בטחון (נאסד"ק: MAGS), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ול-12 החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2020. הנהלת מגל תקיים היום בשעה 17:00 שעון ישראל שיחת ועידה למשקיעים לדיון בתוצאות.


תמצית תוצאות הרבעון הרביעי של 2020 (בהשוואה לרבעון הרביעי של 2019)
• ההכנסות עלו ב-23% והסתכמו ב-29.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-23.8 מיליון דולר
• הרווח התפעולי עלה ב-22% ל-3.5 מיליון דולר בהשוואה ל-2.9 מיליון דולר
• ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 0.6 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של 1.8 מיליון דולר, כולל הוצאות מימון שאינן במזומן בהיקף של 1.5 מיליון דולר בהשוואה לאפס הוצאות דומות, והוצאות מס של 2 מיליון דולר לעומת 0.6 מיליון דולר
• ה-EBITDA עלה ב-18% ל-4 מיליון דולר בהשוואה ל-3.4 מיליון דולר

תמצית תוצאות שנת 2020 המלאה (בהשוואה לשנת 2019)
• הכנסות של 81.3 מיליון דולר בהשוואה ל-86.8 מיליון דולר, ירידה של 6%, בעיקר לאור השפעות מגפת הקורונה
• הרווח התפעולי הסתכם ב-5.4 מיליון דולר לעומת 6 מיליון דולר
• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ל-0.6 מיליון דולר מ-2.3 מיליון דולר, כולל הוצאות מימון שאינן במזומן של 1.5 מיליון דולר לעומת 1.7 מיליון דולר ועלייה בהוצאות מס ל-3 מיליון דולר לעומת 1.6 מיליון דולר
• ה-EBITDA ירד ב-10% ל-7.3 מיליון דולר מ-8.1 מיליון דולר
• מזומנים ושווי  מזומנים בהיקף של 27.1 מיליון דולר ביום ה-31 בדצמבר 2020

דרור שרון, מנכ"ל מגל, מסר: "סיימנו את 2020 עם רבעון רביעי חזק ועלייה של 23% בהכנסות ושיעורי רווח גולמי של 40%. מכירות חטיבת הפרויקטים הובילה את העלייה במכירות, בין היתר הודות לאספקה של הזמנות שעוכבו מהרבעונים הקודמים. הכנסות חטיבת Senstar רושמות יציבות בארה"ב שנה אחר שנה, וקוזזו חלקית עם המשך החולשה בשוקי אירופה ואסיה. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי עלה ב-22%, ודיווחנו על שיעור EBITDA של 14%.

הכנסות חטיבת Senstar עמדו על 9.6 מיליון דולר עם 63% שיעור רווח גולמי ברבעון וכ-20% שיעור EBITDA. תוצאות החברה ב-2020, שנה בה חווינו אתגרים כתוצאה ממגפת הקורונה, משקפות את חוזקת הצוות הגלובלי שלנו ויכולתו לשרת באופן יעיל ומוצלח צרכי לקוחות בכל השווקים הוורטיקליים שלנו. נכנסנו לשנת 2021 עם צבר שיא של כ-64 מיליון דולר, הכולל צבר שיא של כ-14 מיליון דולר לחטיבת Senstar.

גם לאחר חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות בחודש בדצמבר, בהיקף של 25 מיליון דולר המאזן שלנו נותר חזק, עם 27 מיליון דולר במזומן ושווי מזומן, ללא חוב".

מר שרון הוסיף כי "בפברואר 2021, דיווחנו על מכירת חטיבת הפרויקטים שלנו, עסקה אשר צפויה להיחתם סמוך לסוף הרבעון השני של השנה. אנו מחויבים למקד את המאמצים והמשאבים שלנו בפיתוח טכנולוגיות האבטחה המובילות של Senstar ובהרחבת נתח השוק שלה, בעיקר ב-4 שוקי המטרה שלנו - לוגיסטיקה, בתי כלא, אנרגיה ותשתיות חיוניות.

אנו מאמינים כי בסיס הלקוחות העשיר של Senstar , המודל העסקי, עם שיעורי רווח גולמי אטרקטיביים ויעילותה התפעולית, ממצבים אותה היטב ליצירת ערך ארוך טווח לבעלי המניות כחברה עצמאית. צוות Senstar עובד ללא הרף על שיפור קווי המוצרים ועל פיתוח מוצרים חדשים אשר ימשיכו להוביל  את התעשייה כסטנדרט של איכות, חדשנות ואמינות. מכירת חטיבת הפרויקטים תשפר את הנראות של עסקי Senstar ותחזק עוד יותר את המאזן החזק ממילא, על מנת לתמוך ביישום אסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח".

תוצאות הרבעון הרביעי של 2020   
ההכנסות הסתכמו ב-29.2 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 23.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019. הכנסות חטיבת הפרויקטים משקפות כ-67% מסך הכנסות החברה, בעוד ההכנסות של חטיבת Senstar מהוות כ-33% מסך ההכנסות. הכנסות חטיבת הפרויקטים רשמו עלייה של 57% בין היתר, בשל אספקת הזמנה מטעם ESC-BAZ שמסירתה עוכבה בתחילת 2020. הכנסות חטיבת Senstar ירדו ב-15%, בעיקר מהאטה בשל מגפת הקורונה בשוקי אירופה, המזרח התיכון, אסיה ואסיה פאסיפיק.

הרווח הגולמי הסתכם ב-11.7 מיליון דולר, או 40.1% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 11.4 מיליון דולר, או 48% מסך ההכנסות, ברבעון הרביעי של 2019. הירידה בשיעורי הרווחיות הגולמית ברבעון נבעה משינוי של תמהיל המכירות, עם אחוז גבוה יותר של הכנסות מחטיבת הפרויקטים.

הרווח התפעולי הסתכם ב-3.5 מיליון דולר בהשוואה ל-2.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019. הרווח התפעולי השתפר כתוצאה מהעלייה בהכנסות, לצד הפחתה בהוצאות התפעוליות.

הכנסות מימון, שאינן במזומן, עמדו על 1.5 מיליון דולר בהשוואה לאפס הכנסות מימון ברבעון הרביעי של 2019. ההוצאה נבעה בעיקר מפיחות בדולר האמריקאי בהשוואה לשקל הישראלי, אשר השפיע על שערוך הנכסים הדולריים של החברה.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-0.6 מיליון דולר, או 2 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 1.8 מיליון דולר, או 5 סנט למניה, ברבעון הרביעי של 2019. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהוצאות המימון המתוארות מעלה והוצאת מס של 2 מיליון דולר, שכללו בין היתר הוצאת מס חד פעמית, בהשוואה להוצאת מס של 0.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019.

ה-EBITDA הסתכם ב-4 מיליון דולר, המשקף שיעור EBITDA של 13.6%, בהשוואה ל-3.4 מיליון דולר או שיעור EBITDA של 14.1% ברבעון הרביעי של 2019.

נכון ל-31 בדצמבר 2020, היה היקף המזומנים, הפיקדונות והפיקדונות המוגבלים, בניכוי חוב 27.4 מיליון דולר או 1.18 דולר למניה, בהשוואה למזומנים, פיקדונות ופיקדונות מוגבלים של 51.6 מיליון דולר או 2.23 דולר למניה, נכון ל-31 בדצמבר 2019. הירידה במזומן נבעה בעיקר מתשלום דיבידנד לבעלי המניות על סך 25 מיליון דולר בדצמבר 2020.

תוצאות שנת 2020   
ההכנסות לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020 הסתכמו ב-81.3 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 86.8 מיליון דולר ב-2019. הירידה השנתית של 6% נבעה בעיקר בירידה במכירות של חטיבות הפרויקטים ו-Senstar בשל מגפת הקורונה.

הכנסות חטיבת הפרויקטים משקפות כ-59% מסך הכנסות החברה, בעוד ההכנסות של חטיבת Senstar מהוות כ-41% מסך ההכנסות. הכנסות חטיבת הפרויקטים ירדו ב-5%, בעוד הכנסות Senstar ירדו ב-8%, בחישוב שנתי.
הרווח הגולמי ב-2020 הסתכם ב-34.6 מיליון דולר.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-0.6 מיליון דולר, או 2 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 2.3 מיליון דולר, או 7 סנט למניה, ב-2019. 
ה-EBITDA ב-2020 הסתכם ב-7.3 מיליון דולר, המשקף שיעור EBITDA של 9%, בהשוואה ל-8.1 מיליון דולר או שיעור EBITDA של 9.4% ב-2019.

לדוח המלא