לודן || זינוק חד ברווח הנקי ל-15.7 מיליון שקל

לודן מסכמת את שנת 2020 עם הכנסות של 531 מיליון שקל, שיפור בשיעורי הרווח הגולמי והתפעולי | מי מחזיק במניה?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
12/04/2021

נתוני אחזקות במניית לודן

על פי נתוני אתר FUNDER,
20 קרנות נאמנות מחזיקות במניית לודן בהיקף של 6.16 מיליון שקל


הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במנייה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

פסגות מניות והזדמנויות אג"ח

2.55%

159147.78

20130

דולפין מניות

2.48%

275127.15

35187

דולפין גמישה

1.97%

390967.51

49452

פסגות יתר

1.45%

1084479.66

138698

אי.בי.אי. יתר

1.36%

1098092.54

140439

פסגות Long Run

0.74%

103568.6

13100

אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50

0.57%

162768.73

20588

מיטב עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט

0.41%

102778

13000

אי.בי.אי. 20/80

0.39%

902672.27

115446

MTF מחקה ת"א צמיחה

0.36%

88417.25

11308להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית לודן על-פי נתוני FUNDER-MVF

חברת לודן הנדסה, עוסקת במתן שירותים לשני מגזרים:

א. תכנון הנדסי וניהול פרויקטים לחברות התעשייה התהליכית, מוליכים למחצה, יישום טכנולוגיות ופתרונות בתחום איכות סביבה ואנרגיה. 

ב. אספקה ותחזוקה של מערכות מחשוב לתחבורה הציבורית וביטחונית, מערכות ביטחון, בקרת כניסה, בקרת מיבנה והתייעלות אנרגטית. 

החברה פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2020, מהם עולה כי השינוי הארגוני, צמצום התקורות שביצעה החברה והשיפור העקבי בפעילויות החברות הבנות הובילו לשיפור ברווחיות החברה ולהכפלה ברווח הנקי ב-2020 לכ-15.7 מיליון שקל. החברה מציינת כי השיפור העקבי ברווחיות וב-EBITDA, זה 6 רבעונים ברציפות, הם פועל יוצא של גיוון העסקים והביזור הגיאוגרפי.

ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו בכ-531.6 מיליון שקל, ירידה של כ-5.9% בהשוואה להכנסות של כ-564.9 מיליון שקל ב-2019. 

הרווח הגולמי בשנה החולפת הסתכם בכ-57.1 מיליון שקל או כ-10.7% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ-52.2 מיליון שקל ב-2019, או כ-9.2% מסך ההכנסות. בחברה מסבירים כי הגידול בשיעור הרווח הגולמי נובע מביצוע התאמות במצבת כח האדם בחברות הקבוצה, בהתאם לצבר ההזמנות בפועל תוך דגש על רווחיות. כמו כן מומש פוטנציאל ניוד עבודות לחברות הקבוצה המאופיינות בעלויות נמוכות יותר מיתר החברות בקבוצה. 

הרווח התפעולי אחרי הוצאות אחרות, בשנה החולפת הסתכם בכ-28.7 מיליון שקל או כ-5.4% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-23.8מיליון שקל בשנת 2019 או כ-4.2% מסך ההכנסות.  הגידול ברווח התפעולי מיוחס לגידול ברווח הגולמי ולקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות.

בדוחות שנה זו, בוצע הפרשה להוצאות אחרות בכ- 1.9 מיליון שקל בגין התחייבות לרכישת מניות החברה ההולנדית ממנהליה, אם וכאשר המניות יועמדו למכירה ולא ימצא רוכש פנימי או חיצוני. 

בשורה התחתונה, לודן מדווחת על רווח נקי של  כ-15.7 מיליון שקל ב-2020, זינוק חד בהשוואה לרווח של כ-7.4 מיליון שקל ב-2019, למרות הירידה בהכנסות שנבע בעיקר מהמגפה העולמית.

מנכ"ל לודן ארנון אהרון ציין עם פרסום הדוחות כי "אנחנו מסכמים היום את 2020 שהייתה שנה מצוינת ללודן, על אף משבר מגפת הקורונה. אנחנו רושמים שיפור ברווחיות וב-EBITDA רבעון שישי ברציפות. עם ובלי קשר למגפה, ערכנו שינויים ארגוניים ונקטנו בצעדי התייעלות, אשר ימשיכו לשאת פירות גם בשנת 2021. הנהלת החברה ממשיכה לבחון הרחבת תחומי התחבורה הציבורית ואנרגיה בארץ ובחו"ל.

אני רוצה להודות למנהלי ולעובדי החברה אשר המשיכו להצעיד אותה קדימה בתקופה לא פשוטה."