בריינסוויי || גידול של 12% בהכנסות הרבעון הרביעי

בריינסוויי מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020 ומספקת עדכונים עסקיים | מי מחזיק במניה?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
קרדיט robina-weermeijerקרדיט robina-weermeijer

שנהב גולדברג
12/04/2021

נתוני אחזקות במניית בריינסוויי

על פי נתוני אתר FUNDER,
54 קרנות נאמנות מחזיקות במניית בריינסוויי בהיקף של 16.8 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במנייה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

קסם אקסלנס יתר

1.44%

434513.31

31647

אי.בי.אי. יתר

1.4%

1133517.28

88006

מגדל יתר

1.35%

124888.08

9096

אי.בי.אי. תיק מניות ישראל

1.29%

301482.16

23407

מיטב ת"א 125 פלוס

1.03%

473984

36800

סלע מניות

0.99%

647851.12

50299

MTF מחקה ת"א SME60

0.95%

199021.76

15452

מיטב מניות

0.88%

473984

36800

מיטב מניות MID CAP

0.86%

2017008

156600

מיטב סקיי מניות

0.82%

176082.48

13671להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית בריינסוויי על-פי נתוני FUNDER-MVF
בריינסוויי (NASDAQ & TASE: BWAY),
מובילה עולמית בטיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי שהסתיים ב-31 בדצמבר 2020 ולשנה כולה, ומספקת עדכונים עסקיים.

התפתחויות פיננסיות ועסקיות אחרונות
• הכנסות של 7.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020, עלייה של 17% ביחס לרבעון השלישי אשתקד ועלייה של 12% ביחס לרבעון הרביעי של 2019.

• מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות קצרי טווח נכון ל-31 בדצמבר 2020 הסתכמו ב-17.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-16 מיליון דולר בסוף הרבעון הקודם, המשקף תזרים מזומנים חיובי.

• נכון ל-31 בדצמבר 2020, לבריינסוויי בסיס התקנות של 629 מערכות, עלייה של 19% ביחס לתוצאות שנת 2019.

• נכון ל-31 בדצמבר 2020, בריינסוויי סיפקה 216 סלילי OCD כתוספת לקסדות אצל חלק מהמערכות החדשות והקיימות.

• פרסמה נתונים אודות OCD שנבדקו בשטח ב- Journal of Psychiatric Research, המראים כי 73% מהמטופלים הציגו תגובה בשלב מוקדם של טיפול Deep TMS והדגימו יציבות של אפקט תרפיוטי.

• השלימה בהצלחה גיוס של 45.2 מיליון דולר במרץ 2021.

• הרחיבה את הנהלת הצוות המסחרי עם ההצטרפות של Fran Hackett כסגן נשיא למכירות בצפון אמריקה.

"החזרה שלנו לצמיחה חזקה עם הכנסות שיא ברבעון הרביעי, ההצלחה בגיוס של כ-45 מיליון דולר ותגבור של צוות הנהלת המכירות שלנו הציבו אותנו עם דריסת רגל חזקה על מנת ליישם את אסטרטגיית המסחור והצמיחה שלנו", ציין ד"ר כריסטופר וון ג'אקו, נשיא ומנכ"ל החברה. "בהסתכלות קדימה, נותרנו ממוקדים במאמצים להשיג שיפוי ל-OCD, להמשיך לפתח ולמנף אינדיקציות קיימות ומתוכננות, להתקדם בהתוויה האחרונה של גמילה מעישון ולהרחיב את טריטוריות המכירה שלנו בארה"ב מ-13 ל-18. אנו מאמינים כי יוזמות והישגים אלה ממצבים אותנו היטב על מנת להתקדם במשימה שלנו לשיפור הבריאות ולשנות חיים".

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2020
• ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-7.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 ו-6.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019, עלייה של 17% ו-12%, בהתאמה. ההכנסות מהשכרה הסתכמו ב-3.4 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2019 (48% מסך ההכנסות).

• שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון הרביעי על 78%, עלייה של 1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2019. 

• ההוצאות התפעוליות הסתכמו ב-5.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019. 

• ההפסד התפעולי עמד על 0.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 2 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2019. 

תוצאות כספיות לשנת 2020 
• הכנסות של 22.1 מיליון דולר, ירידה של 5% לעומת 23.1 מיליון דולר ב-2019.

• הכנסות מהשכרה בגובה 13.6 מיליון דולר, עלייה של 3% בהשוואה להכנסות דומות של 13.2 מיליון דולר ב-2019. לשנת 2020 כולה, ההכנסות מהשכרה היוו 61.5% מסך ההכנסות, בהשוואה ל-57.2% ב-2019.

• ההפסד הנקי הסתכם ב-5.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 10.3 מיליון דולר ב-2019.

• נכון ל-31 בדצמבר 2020, לחברה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות קצרות טווח בהיקף של כ-17.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-21.9 מיליון דולר בסוף שנת 2013, המשקפים שימוש במזומן של 4.7 מיליון דולר בשנת 2020. מאזן מזומנים זה אינו כולל כ-41.9 מיליון דולר ברוטו מהגיוס שנסגר במרץ השנה.