ישראל || צפויה צמיחה מהירה ברבעון ב`

הלחץ לעליית תשואות בארה"ב צפוי להימשך

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון
13/04/2021


נקודות עיקריות

בשבוע האחרון שוקי המניות עלו על רקע שורה של נתונים כלכליים חיוביים והכרזת ביידן על תוכנית פיסקאלית נוספת בהיקף של 2.25 טריליון דולר. בתחילת בשבוע, השווקים הגיבו בחיוב לנתוני תעסוקה חזקים אשר פורסמו ביום שישי האחרון, אך גם למדד מנהלי הרכש בענפי השירותים אשר זינק לרמה הגבוה ביותר מ- 1997.

מילות הרגעה מפאוול כי ההתאוששות שברירית ולא אחידה (לכן הריבית לא תעלה בקרוב) מנעו עליית תשואות חדה, למרות שביום שישי עלייה חדה במדד מחירים ליצרן תמכה בעלייה מתונה בתשואות.

מאקרו ישראל: צפויה צמיחה מהירה ברבעון ב'
 במחצית א' של חודש מרץ שיעור האבטלה הרחב ירד ל- 12.0% מ- 15.4%.
 בפברואר המכירות ברשתות השיווק עלו ב- 4.2% לעומת ינואר, גידול הצפוי להמשך
 בחודש מרץ, הרכישות בכרטיסי האשראי זינקו ב- 20% (גידול של כ-8% מנוכה עונתיות). צריכת שירותי תיירות עלתה ב- 120% ומסעדות ב-47%, כנראה במקביל לעליות מחירים.
 בחודש מרץ יצאו 67 אלף ישראלים לחו"ל לעומת 10 אלף בפברואר.
 סקר מגמות בסקטור העסקי מצביע על אופטימיות גוברת בכול הענפים למעט מלונאות. קיימת ציפייה לגידול בהזמנות, גם לשוק המקומי וגם ליצוא. 

סביבת האינפלציה: הלחץ לייסוף בשקל צפוי להימשך
 בנק ישראל רכש "רק" 2 מיליארד דולר במרץ, ו-13.7 מיליארד מתחילת השנה. השקל יוסף ב-1.0% בחודש מרץ מול הסל וב-1.0% נוספים מתחילת אפריל.
 יתכן שבנק ישראל מצמצם את רכישות במט"ח על רקע הגידול המהיר בפעילות.
 אנו צופים מדד גבוה של 0.5% במרץ עקב עלייה במחירי הדלקים, עונתיות והשפעת הביקוש הכבוש בעיקר בסעיף ההבראה ונופש בישראל.
 ארה"ב: התרחבות מהירה בפעילות
 במרץ מדד מנהלי הרכש ISM בענפי השירותים זינק ב- 8.4 נק' ל- 63.7, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1997. רכיב המחירים נותר גבוה ומאותת על לחצי אינפלציה.
 בפברואר, מספר המשרות הפנויות עלה ב- 3.8% עקב הסרת המגבלות.
 מדד המחירים ליצרן PPI עלה ב- 1.0% בחודש מרץ (4.2% y/y) לעומת צפי ל- 0.5%.

אירופה: 
 מדד המחירים ליצרן PPI עלה ב- 1.5% שנה אחורה, לעומת ציפיות ל- 1.3%.

סין: האינפלציה
 בחודש מרץ מדד מחירים ליצרן PPI עלה ב- 1.6% (4.4% y/y, עלייה מ- 1.7%).

שוק האג"ח: הלחץ לעליית תשואות בארה"ב צפוי להימשך
 שוק האג"ח בארה"ב כבר מתמחר ארבע העלאות ריבית עד סוף 2023.
 למרות הציפייה לנתונים חיוביים והאצה באינפלציה בשבוע הבא, שוק האג"ח יגיב בעיקר לנתון תעסוקה חזק במיוחד בחודש אפריל אשר יתפרסם ב- 8 למאי.
 בחודש מרץ, בנק ישראל רכש 4.1 מיליארד ₪ באג"ח ממשלתי.
 הנגיד מאותת שעם סיום תוכנית הרכישות בסוף הקיץ תיעשה הערכה מחדש.
 נדמה ששוק האג"ח מתמחר אינפלציה גבוהה מדי בשנים הבאות בישראל.

זום אין: האצה באינפלציה בארה"ב תתמוך בעליית תשואות 
 שורה של גורמים תומכים בהאצה באינפלציה בארה"ב, מעבר לציפיות.
 משקי הבית יושבים על עודף חיסכון של כ- 2.2 טריליון דולר, מקור ל"ביקוש כבוש".
 בנוסף, החברות התעשייתיות מדווחות על לחץ לעליות מחירים, גם מכיוון התשומות ועל רקע עודף הזמנות לעומת רמת המלאים הקיימת.
 עלייה חדה "מדי" בתשואות עלולה לגרום לירידות חדות בשוקי המניות.
 בתרחיש זה הפד צפוי להגדיל את רכישות האג"ח הארוכים או אולי להכריז שיקנה כל כמות כדי למנוע עליית תשואות מעל רף מסוים (סביב 2%), בדומה למדיניות ביפן וגם באירופה (במידה מסוימת). 

מאקרו ישראל

אופטימיות גוברת בסקטור העסקי

סקר מגמות בסקטור העסקי של הלמ"ס מצביע על ציפייה להתרחבות בפעילות במרבית הענפים (למעשה כולם למעט מלונאות). חשוב להתבונן ברכיבי הסקר אשר מתייחסים לציפיות קדימה. התעשייה מדווחת על גידול בהזמנות, הן ליצוא והן לשוק המקומי, כמו כן בענפי השירותים. ענף המסחר הקמעונאי צופה האצה בפעילות וענף הבנייה צופה אי שינוי ברמת הפעילות.

מדובר באינדיקטורים מובילים מאד חיוביים אשר תומכים בצמיחה מהירה ברבעון ב'. ככל שהמשק יתאושש ויתרחב כך תפחת הנכונות של בנק ישראל להתערב בשוק המט"ח ובשוק האג"ח (לאחר סיום מסגרת הרכישות).

הירידה באבטלה צפויה להימשך
במחצית הראשונה של חודש מרץ שיעור האבטלה הרחב ירד ל- 12.0% מ- 15.4% במחצית השנייה של פברואר עקב ירידה בשיעור האבטלה הרשמי ל- 4.4% מ- 5.6% וירידה בשיעור המועסקים בחל"ת ל- 9.8% מ- 12.6%. מגמת הירידה בשיעור האבטלה הרחב צפויה להימשך, בפרט לאחר חודש יולי כאשר חוק החל"ת יבוטל או יצומצם. אנו צופים שיעור אבטלה רחב של 6%-7% בסוף השנה.

בנק ישראל מוריד את הרגל מהגז
בחודש מרץ בנק ישראל רכש 2 מיליארד דולר בשוק המט"ח, זאת לאחר 4.9 מיליארד בפברואר ו- 6.8 מיליארד בינואר, סך הכול כ- 13.7 מיליארד דולר מתוך מחוייבות לרכוש לפחות 30 מיליארד דולר השנה.

חשוב לציין שההקטנה בהיקף הרכישות איפשרה ייסוף של כ- 0.97% בשקל מול סל המטבעות בחודש מרץ, זאת לאחר יציבות בפברואר ופיחות של 2% בינואר. מתחילת אפריל ועד ה- 9.4, השקל יוסף ב- 0.99% נוספים.

יתכן שבנק ישראל החליט להוריד את הרגל מהגז בעקבות הסרת המגבלות וההתאוששות המהירה בפעילות הכלכלית. לגבי רכישות בשוק האג"ח, הנגיד ירון אמר "כשנגיע אי שם בתוך הקיץ וכשנדע באיזו מידה השפיע המשבר, אז נוכל להחליט באיזה מתווה ראוי להמשיך". כנראה שלגבי שוק המט"ח ה-Tapering כבר כאן.

מגמת הייסוף בשקל צפויה להימשך וצפויה להיות גורם ממתן אינפלציה. תחזית האינפלציה שלנו של 1.0% שנה קדימה מניחה 3.19 ₪ לדולר בעוד שנה.

התפתחות חשובה: זרים ממשיכים לקנות אג"ח ממשלתי ישראלי ובפברואר היוו 10% מסך שוק האג"ח הממשלתי (לא כולל מק"מ), עלייה מ- 9.2% בינואר ו- 5.2% באפריל 2020.

שוק האג"ח: חשוב לציין שבחודש מרץ בנק ישראל גם רכש 4.1 מיליארד ₪ באג"ח ממשלתי ושמר על הקצב החודשי של החודשים האחרונים, זאת למרות עלייה חדה בתשואות בשוק האג"ח. כזכור, בניגוד לפד אשר מחוייב לרכוש 80 מיליארד דולר באג"ח ארה"ב מדי חודש (ועוד 40 מיליארד דולר באג"ח מגובה משכנתאות), בנק ישראל פועל מתוך מסגרת כוללת של 85 מיליארד ₪ (נוצלו 58.9 מיליארד ₪ עד כה).

כנראה שבנק ישראל מעדיף למשוך את מעט התחמושת ליותר חודשים (בקצב הזה עד חודש ספטמבר) ולא ממש לבלום את הלחץ לעליית תשואות. השאלה הגדולה הינה עם סיום תוכנית הרכישות, האם בנק ישראל יפסיק לגמרי לרכוש אג"ח או רק יצמצם את היקף הרכישות. כנראה שזה יהיה תלוי במצב המשק.

מספר נתונים חשובים יתפרסמו השבוע: שלישי: מדד האמון הצרכני (מרץ), ומספר הדירות החדשות שנמכרו (פברואר).

רביעי: מדד מחירים לצרכן לחודש מרץ. אנו צופים מדד גבוה בשיעור של 0.5% בהשפעת התייקרות במחירי הדלקים בשיעור של 4.7%, עלייה עונתית חדה במחירי הדיור (מחירי השכירות) בשיעור של 0.9%, עלייה עונתית במחירי ההלבשה (2.2%), ועלייה חדה במחירי נופש ואירוח כאשר בתי מלון נפתחו עם גידול חד בביקוש ללא חלופה של נופש בחו"ל.

אנו צופים עלייה בשיעור של 10% (כולל עונתיות) בסעיף זה.