לאומי שוקי הון מעלה את מחיר היעד למניית אלביט מערכות

אלביט מערכות - אוהבים את ה-M&A ואת הצבר, התמחור הוגן || החברה אטרקטיבית ללא ספק כהחזקה לטווח בינוני-ארוך

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אלה פריד
14/04/2021

נתוני אחזקות במנית אלביט מערכות

על פי נתוני אתר FUNDER,
345 קרנות נאמנות מחזיקות במניית אלביט מערכות בהיקף של 346.44 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה

4.9%

18612410

42100

קסם KTF ת"א -טכנולוגיה

4.9%

4863542.1

11001

הראל Htf ת"א טכנולוגיה

4.9%

6617794.9

14969

אינטראקטיב טכנולוגיה ישראל STOCK PICKING

4.66%

914000

2000

סיגמא מניות ישראל

4.61%

487636.3

1103

הראל Htf ת"א 35

4.16%

492057.3

1113

MTF מחקה ת"א 35

4.16%

6674383.7

15097

PTF ת"א 35

4.16%

534056.8

1208

אי.בי.אי. מחקה ת"א 35

4.16%

2324561.8

5258

תכלית TTF ת"א 35

4.16%

2790977.3

6313להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית אלביט מערכות על-פי נתוני FUNDER-MVFאנו מעלים את מחיר היעד למניית אלביט מערכות לכ-155 ד' ומורידים את ההמלצה שלנו  ל"החזק". נציין, שאנו צופים השנה צמיחה חד-ספרתית בשיעור של כ-7%, לאחר שהחברה  רשמה גידול של 3.4% בהכנסות בשנת 2020.

הצמיחה בשנה שעברה אמנם הייתה קרובה לטווח  התחזית השלנו כ- 2.5%-עד-3%, אך כצפוי נבעה מאיחוד מלא של "ראיית לילה" שנרכשה מחב' האריס. כעת , אנו העלינו את התחזית לשנת 2021  בהתבסס על גידול יציב  בשיעור של 9.9% בצבר ההזמנות.

בנוסף לכך, התחזית קצרת הטווח הושפעה מהאופטימיות של ההנהלה ביחס לשנת 2021 וכ- 2% שצפוי לתרום איחוד של ספרטון. נציין, שאנו קצת יותר זהירים ביחס לקצב החזוי של שיפור ברווחיות ומבססים את אומדן השווי שלנו על הנחות לטווח בינוני-ארוך. 

מחיר היעד שלנו נגזר מממוצע בין מודל תחזית תזרים מזומנים שגוזרת למניית אלביט מחיר יעד של 160 ד' ואפ-סייד של 11% לבין גישת השוק, שאינה גוזרת לחברה אפ-סייד מול המתחרות. נציין, שמדד מובילות הדיפנז האמריקניות BIDEFCNC נסחר כ-4% בלבד מתחת לרמת שיא של כל הזמנים.

מנגד, מכפילי הרווחיות והתשואה החזויים של הדיפנז  גבוהים מה-SPX ברוב הפרמטרים. התמחור משקף בין היתר את התרשמות השווקים מגישתו החיובית למדי של הנשיא ביידן  להוצאה על הביטחון. לאחרונה פרסם הנשיא דרישת תקציב בסך של כ-753 מיליארד ד' המגלמת עליה בשיעור של 1.6%. נציין, שקיים ערפל מסוים ביחס לתוכניות, כולל ניסיון נוסף לביטול הנספח לתקציב, אבל  פרשנים רבים בענף נשמעים מעודדים מגישת הבית הלבן.. 

גישת השוק ומכפילי רווחיות: נציין שמכפיל EV/EBITDA  החזוי של של אלביט מערכות לשנת 2021 X13.66 התכנס עם מובילות התעשייה האמריקנית ואף מבטא דיסקאונט של אחוזים בודדים, אבל מכפיל הרווח הנקי החזוי, שלפיו אנו מנתחים לרוב את תעשייה הדיפנז - משקף פרמיה בשל תהליכי הטמעת תעש והתייעלות מקיפה.

מכפיל הרווח של החזוי של אלביט לפי הקונצנזוס עומד על כ-19 X ו ונמצא מעל חציון קבוצת ההשוואה. אלא שמכפילי הקבוצה גבוהים יחסית ל-SPX כמעט בכל הפרמטרים, לרבות המינוף. כך התשואה החזויה הממוצעת על ההון ( ROE) של ממד מובילות הדיפנז האמריקניות לשנים 2021- ו2022 עומדת על 15 מול תשואה חזויה ממוצעת של SPX העומדת על  26 ו-31 בהתאמה.

הצבר נשמר ברמת שיא עם עלייה מינורית ל- 11.024 מיליארד ד׳ ברבעון 4- וזה הישג מרשים מאוד בשנה של משבר עולמי וסגרים בינלאומיים.

סיגמנטים גיאוגרפיים ומגזרי פעילות: שיקפו  את התחזקות המכירות לארה"ב שהיוותה  במהלך השנה 32% מהתמהיל. סיגמנט זה נתמך ע" עסקאות ה-M&A ומחזק את תהליך ההתבססות של אלביט כקבלנית מול פנטגון. להערכתנו, לאחר הרכישות האחרונות עולה שיעור ההזמנות של אלביט בסטטוס של קבלן (לעומת קבלן משנה) לכ-30%-35%. 

תע"ש הגיעה לרווחיות ואלביט ממשיכה להתמקד בהטמעת מוצריה בפורטפוליו ליצוא. שלהם. בנוסף, ציינה החברה את הפוטנציאל העצום עבורה בתחום הים, הן בשל הפניית תקציבים בעולם לסגמנט זה, והן בשל העובדה שזהו הסגמנט הפחות מפותח שלה עם יכולת צמיחה דרמטית. כזכור, חברת פרטון האמריקנית שנרכשה תמורת 380 מ' ד' עוסקת במערכות אלקטרוניות בתחום הלוחמה התת-ימית ומספקת את מוצריה לציים של ארה"ב, בריטניה ומדינת אסיה.
 
רווחיות: גידור ברמה של 3.3 ד' מול כ-3.5 ד' בשנת 2020. היעדים של החברה כוללים חזרה לרמת רווחיות של טרום רכישת תע"ש והחזרת הרווח הגולמי לרמה של 28% מה-26% שנרשמו אשתקד. היבטי ההתייעלות כוללים תהליכי, רכש, לוגיסטיקה ניהול הזמנות ומשאבי אנוש.

נציין, שהתקצרות הקדנציות של הממשלות מגבירים את הקושי להתנהל מול משרד הביטחון. אולם, להערכתנו הסיכון העיקרי לרווחיותה של אלביט, כמו של יצואניות רבות בישראל -– הינו שער החליפין. נציין, שתהליך תיסוף המטבע המתמשך משקף  להערכת אגף כלכלה של בנק לאומי את ההשפעה הדומיננטית של תנאי רקע פונדמנטליים מאקרו-כלכליים בישראל, שצפויים לתמוך במטבע חזק - לאורך זמן.

לעת עתה, אין באופק פתרונות לסוגיה זו, ונראה שהחברה "השלימה" עם הצורך להוציא פעילויות לחו"ל. 

שנת 2021: התמקדות בתזרים  ושיפור בהון חוזר, בהמתנה לתשלומים ממשרד הביטחון. ההנהלה ציינה את התקדמות בהקמת הקמפוס בנגב וצפי לעבור אליו במועד שנקבע. 

שורה תחתונה: אלביט ממשיכה את הצמיחה באמצעות M&A תוך שמירה הדוקה על המאזן.  שתי ההצלחות הגדולות: הגידול בצבר ומעבר של תעש לרווחיות בלטו במיוחד על רקע אתגרי הסגרים מבית ומחוץ והמשבר העולמי. 

שיתופי פעולה חדשים, דוגמת בתי ספר לטיסה, ייצור רכבי קרב עתידיים עם BAE והתמודדות על אספקת תותח לפנטגון מייצרים הזדמנויות מגוונות. כעת במיקוד - שיפור ברווחיות. החברה אטרקטיבית ללא ספק כהחזקה לטווח בינוני-ארוך. ההמלצה שלנו "" HOLD"  נובעת בעיקר מהתמחור מול קבוצת ההשוואה ושל הקבוצה מול ה-SPX.  ..