דרוג מרץ בקרנות ההשתלמות || ילין לפידות מנצחים בכללי ובמניות, אלטשולר שחם כמעט אחרונים

דרמה בענף קרנות השתלמות: אלטשולר שחם מאבדים גובה: כמעט אחרונים במרץ, ב-12 חודשים אחרונים במסלול מניות | מיטב דש מנצחים במסלול האג"ח | תשואות חזקות במסלול המניות – מעל 6% בממוצע לרבעון הראשון

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
19/04/2021

חודש מרץ מציג תשואות יפות במסלולים הכלליים, תשואות חזקות מאוד במסלולים המנייתיים, ותשואות סבירות במסלולי האג"ח. כל הגופים בכל המסלולים בתשואה חיובית החודש.

תשואות מסלול כללי – ילין לפידות במקום ראשון
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.96% לעומת 0.79% בחודש הקודם. התשואה נעה בין 1.56% ל-2.45%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.84%, בשנה האחרונה – 22.15%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 21.15% ו-35.91% בהתאמה.

ילין לפידות מנצחים החודש עם 2.45%. במקום השני החודש נמצאים אנליסט עם 2.43% החודש.

כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 4.6% (1.8% החודש). ב-12 החודשים האחרונים המובילים הם אקסלנס עם 24.36% (2% החודש). בתשואה ל-3 שנים מובילים שוב כלל עם 23.6%, ובתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 43.73% (1.62% החודש).

תשואות מסלול מניות – ילין לפידות מקום ראשון
במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.94% לעומת 1.93% בחודש הקודם. טווח התשואה החודש נע בין 1.95% ל-4.14%. התשואה ממוצעת מתחילת השנה היא 6.50%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 48.72%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 37.18% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 69.17%.

ילין לפידות מנצחים החודש עם תשואה של 4.14%. במקום השני נמצאים מור עם 3.89%. מור גם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 61.7%. בתשואה מתחילת השנה, מובילים אקסלנס עם 7.93% (3.84% החודש). בתשואה ל-3 ול-5 שנים מובילים אנליסט עם 56.23% ו-90.89%. אנליסט השיאו החודש 3.4% החודש.

תשואות מסלול אג"ח – מיטב דש מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.66%, לעומת תשואה ממוצעת בחודש שעבר של 0.31%-. טווח התשואה נע בין 0.45% ל-0.94%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 0.94%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 7.61%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 9.67%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 15.95%.

מיטב דש המובילים במסלול האג"ח החודש עם תשואה של 0.94%. מיטב דש גם מובילים מתחילת השנה עם תשואה של 1.66%. במקום השני נמצאים מגדל עם 0.65%. בתשואה ל-12 חודשים מובילים אנליסט עם 9.76% (0.63% החודש). בתשואה ל03 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 13.21% ו-20.13% בהתאמה (0.64% החודש).

קרנות השתלמות מסלול כללי

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

1162

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

     15,861

2.45%

3.84%

21.24%

22.54%

36.58%

962

אנליסט השתלמות כללי

      3,582

2.43%

4.47%

23.83%

21.86%

38.74%

12535

מור השתלמות כללי

      3,294

2.30%

4.01%

23.95%

---

---

880

מיטב דש השתלמות כללי

      8,644

2.03%

4.01%

23.25%

21.92%

36.31%

964

אקסלנס השתלמות כללי

      5,587

2.00%

4.11%

24.36%

23.02%

39.71%

154

הראל השתלמות כללי

      8,547

1.99%

3.57%

19.92%

18.55%

32.90%

579

מגדל השתלמות כללי

     12,392

1.84%

3.64%

21.10%

19.93%

33.87%

456

כלל השתלמות כללי

      9,780

1.80%

4.60%

23.97%

23.60%

37.31%

396

פסגות שיא השתלמות כללי

      8,999

1.74%

3.80%

22.03%

19.76%

32.82%

828

מנורה מבטחים השתלמות כללי

      7,650

1.71%

3.61%

21.48%

17.34%

31.88%

1093

אלטשולר שחם השתלמות כללי

     55,400

1.62%

3.38%

20.65%

23.58%

43.73%

132

הלמן אלדובי השתלמות כללי

      3,093

1.56%

3.06%

19.97%

20.51%

31.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.96%

3.84%

22.15%

21.15%

35.91%

קרנות השתלמות מסלול מניות

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

8563

ילין לפידות השתלמות מניות

      2,368

4.14%

7.05%

44.20%

39.87%

75.05%

12536

מור השתלמות מניות

         676

3.89%

7.89%

61.70%

---

---

968

אקסלנס השתלמות מניות

         514

3.84%

7.93%

51.74%

36.46%

71.99%

963

אנליסט השתלמות מניות

         946

3.40%

5.91%

50.30%

56.23%

90.89%

763

הראל השתלמות מסלול מניות

         681

3.32%

6.15%

46.68%

31.77%

58.75%

869

מגדל השתלמות מניות

         359

2.97%

6.57%

45.10%

35.62%

65.01%

1256

מנורה מבטחים השתלמות מניות

         227

2.40%

6.74%

48.82%

31.89%

60.53%

883

מיטב דש השתלמות מניות

         697

2.32%

5.29%

49.31%

33.54%

62.36%

1377

אלטשולר שחם השתלמות מניות

      7,479

2.16%

5.55%

42.70%

35.50%

81.97%

1350

כלל השתלמות מניות

         366

1.97%

6.67%

51.35%

37.23%

64.84%

612

פסגות שיא השתלמות מניות

         502

1.95%

5.78%

44.00%

33.72%

60.31%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

2.94%

6.50%

48.72%

37.18%

69.17%

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

1240

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

         498

0.94%

1.66%

7.13%

10.70%

16.43%

199

מגדל השתלמות אג"ח

         229

0.65%

0.80%

7.88%

9.63%

15.60%

1378

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

         675

0.64%

0.62%

7.89%

13.21%

20.13%

972

אנליסט השתלמות אג"ח

           87

0.63%

1.36%

9.76%

6.68%

13.95%

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

         154

0.45%

0.28%

5.38%

8.12%

13.62%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.66%

0.94%

7.61%

9.67%

15.95%