מרץ בקרנות הפנסיה: הפניקס מנצחים עד גיל 50 ומעל גיל 60

מיטב מנצחים בין 50 ל-60 | אלטשולר שחם אחרונים בתשואה בין 50-60 ומעל גיל 60

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אייל בן סימון מנכל הפניקס, צילום: פאביאן קולדורףאייל בן סימון מנכל הפניקס, צילום: פאביאן קולדורף

מיכאל לוי
20/04/2021

חודש תשואות חיובי יפה לגופים המנהלים קרנות פנסיה, בחתכי הזמן השונים שנקבעו לפי המודל הצ'יליאני. הפניקס הם המנצחים החודש עד גיל 50 ומעל גיל 60, מיטב מנצחים בין 50-60.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – הפניקס מקום ראשון
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר. התשואה הממוצעת החודש היא 1.89% לעומת 1.16% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 1.6% ל-2.3%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 4.21%, התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 25.17%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 25.95% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 56.53%.

הפניקס השיאה החודש תשואה של 2.31%. מתחילת השנה הפניקס עם 4.69%. במקום השני מיטב עם 2.24%.

מתחילת השנה המובילים הם כלל עם תשואה של 4.78% (1.67% החודש). בתשואה שנה אחורה מובילים מנורה מבטחים עם 24.53% (1.94% החודש). בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 30%. ו-56.53% בהתאמה. החודש אלטשולר השיאו 1.66%.

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב ראשונים
המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון נמוכה יותר. כאן התשואה הממוצעת היא 1.66% לעומת 0.9% בחודש הקודם. מנעד התשואה נע בין 1.26% ל-2.09%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.64%, בשנה האחרונה 20.97%, ל-3 שנים 22.5% ול-5 שנים 36.65%.

מיטב מובילים החודש עם 2.09% תשואה. במקום השני נמצאים הפניקס עם 1.92%. מיטב מובילים בתשואה ל-12 חודשים ול-36 חודשים עם 23.87% ו-25.47% בהתאמה.

מתחילת השנה מובילים כלל עם 4.24% (1.54% החודש). אלטשולר שחם ל-5 שנים עם 46.24% תשואה. אלטשולר שחם השיאו החודש 1.26%, הנמוכים בקטגוריה.

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – הפניקס מנצחים החודש
מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג החודש תשואה ממוצעת של 1.19 לעומת 0.42% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.84% ל-1.45%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 2.35%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 14.01%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 17.69%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 29.14%.

במקום הראשון בתשואות החודש נמצאים הפניקס עם 1.45%. במקום שני הראל עם 1.35%. הפניקס מובילים גם בתשואה מתחילת השנה עם 3.05% ושנה אחורה עם 16.9%.

בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים המובילים בתשואה הם אלטשולר שחם, עם תשואה של 20.78% ו-33.44% בהתאמה. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 0.84%, הנמוכים בקטגוריה.

קרנות פנסיה עד גיל 50

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9974

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

 ---

2.31%

4.69%

25.55%

27.13%

46.93%

2155

איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      8,667

2.24%

4.18%

26.27%

26.78%

46.14%

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

     17,608

1.98%

3.71%

23.73%

23.17%

42.44%

2184

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055

      5,951

1.94%

4.59%

27.53%

25.15%

45.45%

8801

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

     11,323

1.91%

4.26%

23.99%

24.62%

38.20%

2070

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      2,430

1.73%

4.42%

24.30%

24.81%

40.52%

42

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

     12,952

1.67%

4.78%

27.49%

27.95%

44.90%

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

     15,620

1.66%

3.77%

25.03%

30.00%

56.53%

9768

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

      3,163

1.60%

3.48%

22.63%

23.91%

38.20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.89%

4.21%

25.17%

25.95%

44.37%

קרנות פנסיה גילאי 50-60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9967

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

      4,068

2.09%

4.06%

23.87%

25.47%

39.61%

9975

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

 ---

1.92%

3.99%

21.96%

23.25%

---

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

      2,899

1.79%

3.34%

20.05%

21.06%

37.32%

8802

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

      2,394

1.68%

3.61%

19.99%

21.68%

---

2014

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2035

      5,746

1.65%

3.84%

21.79%

21.78%

39.80%

 

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

      3,324

1.54%

4.24%

23.39%

24.60%

38.87%

2072

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50-60

         406

1.51%

3.59%

19.19%

19.15%

23.21%

9769

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

         604

1.51%

3.05%

18.84%

20.58%

31.53%

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

      2,381

1.26%

3.00%

19.63%

24.96%

46.24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.66%

3.64%

20.97%

22.50%

36.65%

קרנות פנסיה מעל גיל 60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9976

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

 ---

1.45%

3.05%

16.90%

19.79%

---

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

      1,385

1.35%

2.40%

14.37%

17.10%

30.10%

2067

פסגות מסלול לבני 60 ומעלה

      1,385

1.35%

2.40%

14.37%

17.10%

30.10%

8803

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

      1,364

1.31%

2.57%

15.13%

17.75%

27.61%

9968

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

         752

1.16%

2.48%

14.56%

17.29%

28.97%

9770

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

         423

1.15%

2.05%

13.08%

15.99%

24.64%

2011

מנורה מבטחים פנסיונים החל משנת 2018

      7,749

0.91%

1.98%

9.76%

15.76%

---

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

         839

0.84%

1.85%

13.93%

20.78%

33.44%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.19%

2.35%

14.01%

17.69%

29.14%