בלעדי: משרד רו"ח חיצוני יבצע ביקורת כלכלית חקירתית להתנהלות הכספית בלשכת סוכני הביטוח

נודע, כי להצעה היו מתנגדים והיא אושרה לבסוף ברוב מכריע. הלשכה תשכור בקרוב משרד רו"ח חיצוני לשם ביצוע הביקורת החקירתית, במטרה שהיא תסתיים לפני הבחירות לנשיאות הלשכה בנובמבר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

קרן מרדכי
22/04/2021

הוועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח החליט בישיבתו השבוע החלטה חסרת תקדים על ביצוע ביקורת כלכלית חקירתית להתנהלות הכספית בלשכה בשנים האחרונות (בעיקר שנת 2018). נודע, כי להצעה היו מתנגדים והיא אושרה לבסוף ברוב מכריע. הלשכה תשכור בקרוב משרד רו"ח חיצוני לשם ביצוע הביקורת החקירתית, במטרה שהיא תסתיים לפני הבחירות לנשיאות הלשכה בנובמבר.

יש לציין, כי הביקורת החיצונית אינה קשורה לבדיקה שמבצע רשם העמותות בלשכת סוכני הביטוח. רשם העמותות החל בבדיקה בתחילת השנה, עוד לפני התפטרות רוזנפלד מתפקיד נשיא הלשכה, וזאת בעקבות פניית שני חברי ועד מנהל אליו. רשם העמותות פנה ללשכה בדרישה לקבל מסמכים והסברים על התנהלות הלשכה בארבע השנים האחרונות. במכתב עליו חתומה עו"ד נטע סלע מרשות התאגידים (מלכ"רים) נכתב: "במשרדנו התקבלה פנייה בה נטען כי התנהלות העמותה שבנדון אינה תקינה ומנוגדת להוראות חוק העמותות ולכללי ניהול תקין המפורטים בין היתר בחוברת הנחיות להתנהלות תקינה של עמותות. לאחר בחינת הנטען, הוחלט לבצע בדיקה מטעמנו".

מקורות בלשכה מסרו לכתב פאנדר - אדווייזרלנד, כי למרות שרוזנפלד התפטר הבדיקה החיצונית נדרשת בעקבות חששות לשימושים בתקציבים שלא למטרות להם יועדו ואושרו.

מלשכת סוכני הביטוח נמסר בתגובה: "הלשכה הינה עמותה המנוהלת ע"י מתנדבים ועל כן מן הראוי הוא שאחת לתקופה תבוצע ביקורת פנימית אשר תוודא כי התקציבים מנותבים כראוי ובאחריות, כך גם לגבי תהליכים המתרחשים בלשכה.

מטרת הוועד המנהל והעומד בראשו סו"ב יוסי אנגלמן היא לפעול לוודא שהנשיא הנכנס יקבל לידיו לשכה המתנהלת בצורה שקופה ומסודרת".