סאמיט אחזקות נדל"ן נכנסת לתחום המגורים להשכרה בניו יורק

החברה רוכשת 10 בנייני מגורים להשכרה בניו יורק הכוללים 490 יח"ד, בתמורה לכ-89 מיליון דולר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
זוהר לוי יור סאמיט באדיבות סאמיטזוהר לוי יור סאמיט באדיבות סאמיט

עידו אסיאג
26/04/2021

נתוני אחזקות במנית סאמיט

על פי נתוני אתר FUNDER,
196 קרנות נאמנות מחזיקות במניית סאמיט בהיקף של 245.41 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

מור נדל"ן

3.79%

11510749.02

252097

הראל אופטימום מניות ישראל

3.63%

753390

16500

ילין לפידות מניות נדל"ן

3.54%

1539244.26

33711

הראל מניות תנודתיות נמוכה

3.49%

547920

12000

אנליסט נדל"ן

2.86%

938039.04

20544

פסגות ת"א Stock Picking

2.63%

1598100

35000

מור מניות ישראל

2.53%

35501654.52

777522

מגדל נדל"ן

2.45%

775169.82

16977

MTF מחקה אינדקס ת"א 125 Quality

2.37%

279850.14

6129

מור מניות ערך

2.23%

4449390

97000בנוסף לנתונים הללו, אלטשולר שחם - קרן ממונפת (6F) מחזיקה במניית סאמיט בחסר בהיקף של 1.58% מהקרן.


להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית סאמיט  על-פי נתוני FUNDER-MVF
הנכסים הנרכשים מניבים הכנסה נטו בסך של כ-4.5 מיליון דולר בשנה

בכוונת החברה להרחיב את אחזקתה בבנייני מגורים להשכרה ברחבי  ניו יורק - לרבות במנהטן, ברונקס, ברוקלין, קווינס והסביבה

העסקאות יבוצעו יחד עם שותף מקומי, שיחזיק ב-15% מהנכסים, ויהיה אחראי על הניהול, התחזוקה והתפעול שלהם

זוהר לוי, יו"ר סאמיט: "אנחנו מאמינים בעוצמה הכלכלית של ניו יורק ומתכוונים להתמקד שם. שוק הדיור להשכרה בעיר הינו גדול ונזיל ונהנה מביקוש יציב של שוכרים המאפשר להנות מתזרים קבוע יחד עם פוטנציאל השבחה משמעותי. במקביל להשקעה בתחום המגורים להשכרה, דיווחנו לאחרונה על השקעה ראשונית גם בתחום בתי המלון בני יורק, ועד כה רכשה החברה פורטפוליו של מעל 500 חדרים במיקומים אטרקטיביים ביותר, ואנו פועלים להרחיב גם פעילות זו".

חברת סאמיט אחזקות נדל"ן נכנסת לתחום המגורים להשכרה בניו יורק, ארה"ב. החברה מעדכנת כי התקשרה, באמצעות חברה בת, בהסכמים עם שותף מקומי בנוגע לעסקאות לרכישת 10 בנייני מגורים להשכרה בניו יורק, הכוללים 490 יח"ד, וזאת בתמורה כוללת של כ-89 מיליון דולר. 

הבניינים האמורים כוללים שטח להשכרה של כ-42,000 מ"ר, וכן 19 יחידות מסחריות. שיעור התפוסה הממוצע של הנכסים הינו כ-97%, וההכנסה השנתית מהם, על בסיס החוזים הקיימים, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ-4.5 מיליון דולר. הרכישה (100%) תמומן מהון עצמי בהיקף כולל של כ-26 מיליון דולר (כ-30% מהיקף ההשקעה), ומאשראי חיצוני בהיקף של כ-63 מיליון דולר (כ-70% מהיקף ההשקעה). השלמת העסקאות צפויה  להתרחש במהלך השבועות הקרובים.

על פי ההסכמות עם השותף המקומי, יעמוד חלקה של החברה הבת של סאמיט בהעמדת ההון לצורך העסקאות המשותפות על 85%, וחלקו של השותף יעמוד על 15%. יצויין, כי השותף המקומי הינו בעל נסיון בשוק המגורים להשכרה, והוא מתמחה ברכישה, ניהול ואחזקה של נכסים בשוק זה, ויהיה אחראי על נושאים אלה במסגרת השותפות בין הצדדים.

חלוקת התזרים החיובי שינבע מהנכסים תתבצע, כמקובל, לפי יחס הזרמת ההון בין הצדדים, וזאת עד להחזרת ההשקעה ולהשגת תשואת IRR שסוכמה בין הצדדים. לאחר השגת יעדים אלה, יהיה השותף זכאי גם לעמלות הצלחה.

סאמיט מציינת, כי בכוונתה להרחיב, במסגרת ההסכמות עם השותף המקומי, את אחזקתה בבנייני מגורים להשכרה ברחבי העיר ניו יורק, לרבות ברובעים מנהטן, ברונקס, ברוקלין וקווינס. 
עסקאות אלה הינן מהלך נוסף של סאמיט בשוק בארה"ב. לאחרונה עדכנה סאמיט, כי חתמה על הסכמים לרכישת 2 בתי מלון בניו-יורק בהיקף כולל של למעלה מ-500 חדרים, וכן על רכישת קניונים במישיגן בהיקף של כ 125 אלפי מ"ר להשכרה.