להב אל.אר || קרן נוקד מביעה אמון בעסקי האנרגיה הירוקה

משקיעה 25 מיליון שקל בלהב אנרגיה ירוקה לפי שווי חברה של כ-125 מיליון שקל (אחרי הכסף) || ערב ההנפקה לציבור תחזיק קרן נוקד כ-20% מלהב אנרגיה ירוקה

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/04/2021

נתוני אחזקות במנית להב

על פי נתוני אתר FUNDER,
61 קרנות נאמנות מחזיקות במניית להב בהיקף של 41.99 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

רוטשילד ישראל

2.89%

565017.72

155096.82

ילין לפידות מניות נדל"ן

2.85%

1241204.74

340709.51

קסם אקסלנס מניות פרימיום

2.07%

917863.32

251952.6

קסם אקסלנס מניות

1.99%

2798785.78

755000.21

הראל נבחרת מניות

1.82%

3083774

846493

קסם אקסלנס יתר

1.66%

503924.69

135938.68

קסם אקסלנס מניות ישראל

1.59%

1831114.46

502639.16

קסם מניות ישראל

1.51%

1785073.17

490000.87

MTF מחקה ת"א צמיחה

1.29%

314449.19

86316

כרמים אג"ח כללי

1.17%

519128.05

142500.15להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית להב  על-פי נתוני FUNDER-MVFאבי לוי, יו"ר להב אל.אר:
"כניסת קרן נוקד, מהקרנות המובילות בשוק ההון הישראלי, ללהב אנרגיה ירוקה היא הבעת אמון משמעותית בעסקי האנרגיה המתחדשת של החברה, בפורטפוליו הנכסים, בצבר הפרויקטים, באיכות ההנהלה, החברה ובעלי השליטה. 

מאז שמכרנו את אחזקותינו בסולגרין ובלהב הרים ירוקים נבנה פורטפוליו חזק בתחום האנרגיה הירוקה המתחדשת של נכסים מניבים, נכסים בהקמה ונכסים בשלבי תכנון שונים, תוך ביצוע פעולות השבחה וקידום פרויקטים. 

אנו סמוכים ובטוחים שלהב אנרגיה ירוקה וקרן נוקד יקדמו את החברה בתחום האנרגיה הירוקה המתחדשת, הנמצא בצמיחה מהירה, ולמיצוי הפוטנציאל בישראל ובעולם, כאשר כושר היזמות, הניהול והידע המקצועי של להב אנרגיה ירוקה יגיע לגבהים והישגים ולהפיכתה לחברה ציבורית מובילה. אני מודה לקרן נוקד על האמון בנו."

חברת להב אל.אר, שבשליטה אבי לוי ובניהולה של חוה זמיר טואף, הודיעה כי קרן נוקד תשקיע בחברה הבת שלה – להב אנרגיה ירוקה, כ-25 מיליון שקל. ההשקעה תבוצע לפי שווי חברה של כ-125 מיליון שקל (אחרי הכסף), כאשר קרן נוקד תחזיק כ-20% ממניות להב אנרגיה ירוקה ערב ההנפקה לציבור. 

הצדדים קבעו מנגנון לפיו קרן נוקד תקבל אופציה לא סחירה בהיקף כ-25 מיליון שקל שתומר ערב מועד הנפקת להב אנרגיה ירוקה ל-20% ממניות החברה לפי שווי של כ-125 מיליון שקל אחרי הכסף. בהסכם בין הצדדים נקבעו כללים ומנגנונים הקשורים ליחסים בין הקרן לבין להב אל.אר, זכויות מיעוט מקובלות וכללים הקשורים לביצוע ההנפקה ומועדה.

להב החלה את פעילותה בתחום האנרגיה הירוקה בשנת 2016 באמצעות החברה הבת להב הרים ירוקים. החברה התמחתה בייזום, הקמה, רכישה ואחזקה וניהול של מערכות לייצור חשמל פוטו וולטאי בישראל. פעילות זו מוזגה בהמשך לחברה הציבורית סולגרין, כאשר אחזקותיה של להב בסולגרין נמכרו בשנת 2020. 

הנהלת להב אל.אר הובילה את להב הרים ירוקים וסולגרין ליצירת צבר משמעותי של נכסים מניבים וביזום, כאשר במטרה לנצל את הידע שנצבר והיכולת המקצועית הגבוהה הוקמה בשנת 2020 חברת להב אנרגיה ירוקה, המנוהלת על ידי אמיר גרא, ומחזיקה כיום בכ-90 מתקנים פוטו-וולטאיים בישראל המניבים NOI של כ-10 מיליון שקל ב-2021.

מלבד פרויקטים אלה, לחברה יש פרויקטים בשלבי הקמה ותכנון מתקדם בהיקף של כ-60 מגה וואט ופרויקטים נוספים רבים בשלבי ייזום ותכנון, כאשר החברה מחזיקה גם באישורים להקמת מתקנים סולריים על כ-55 גגות של תחנות "דלק ישראל" והיא מצויה בהליכים להקמת מתקנים על כ-200 גגות תחנות דלק נוספות.

החברה פועלת לפיתוח הפעילות שנרכשה וקידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף נרחב, הן באמצעות רכישת פרויקטים מניבים והן באמצעות יזמות בקרקעות.  בנוסף, בכוונת החברה לבחון פרויקטים בחו"ל ולנצל את הידע המקצועי ועסקי הנדל"ן הרבים של החברה בגרמניה לפיתוח פעילות זו.

בשבוע שעבר הודיעה להב אל. אר על רכישה משותפת ראשונה לדלק נכסים ואזורים. החברות רוכשות תחנת תדלוק בצומת פת בירושלים תמורת כ-92.5 מיליון שקל זאת לאחר שהוקמה שותפות בחלקים שווים בין דלק נכסים ואזורים לזיהוי, ייזום, תכנון ופיתוח של פרויקטים  בתחום המגורים בתחנות דלק. 

במקביל, החברות רכשו את הקרקע מרשות מקרקעי ישראל תמורת כ-40 מיליון שקל, יפעלו להקמת פרויקט יוקרתי של 220-250 דירות במתחם ושטחי מסחר בהיקף של כ-5,000 מ"ר על פי תוכנית המתאר. 

באוקטובר 2020 השלימו להב אל.אר (35%) ואורי מנצור (35%) רכישת 70% מהון המניות של דלק ישראל תמורת כ-525 מ' שקל, כאשר במהלך הרבעון הראשון 2021 הגדילה להב אל.אר את חלקה בחברה לכ-40%. הרוכשים פעלו לפיצול דלק לשתי חברות.

הראשונה, דלק נכסים שעוסקת ביזום ניהול הקמה הפעלה של נכסי נדל"ן מניב בזכויות בנייה של אלפי מ"ר בתחנות, והחברה השנייה, דלק ישראל שעוסקת בפיתוח, ניהול והפעלה של נכסי קמעונאות, מכירת דלקים, הפעלת תחנות ואנרגיה. ההליך כולו אושר ע"י רשויות המס.