קמטק מדווחת על תוצאות שיא לרבעון הראשון של 2021

הכנסות הרבעון הראשון הסתכמו בכ-57.4 מיליון דולר; שיעור רווחיות תפעולית של 27%; מצפה להמשך צמיחה ברבעון השני

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
29/04/2021

חברת קמטק (נאסד"ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2021.

דגשים לתוצאות הרבעון הראשון של 2021:

• הכנסות של כ-4.57 מיליון דולר;

• שיעור רווחיות GAAP של 50.5%; שיעור רווחיות Non-GAAP של 50.7%;

• הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-14.4 מיליון דולר (25.1% מההכנסות); הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-15.6 מיליון דולר (27.2% מההכנסות);

• הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-13.4 מיליון דולר והרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-14.6 מיליון דולר;

• תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של 2.7 מיליון דולר.

תחזית

הנהלת החברה מצפה להמשך צמיחה בהכנסות ברבעון השני של 2021, עם הכנסות של 63-65 מיליון דולר. בהתבסס על ההזמנות שהתקבלו עד כה, הנהלת החברה צופה כי המומנטום החיובי יימשך אל תוך הרבעון השלישי.

תגובת ההנהלה

רפי עמית, מנכ"ל קמטק אמר: "הדרישה הגבוהה בשווקים בהם אנו פועלים, הביצועים המצוינים של המערכות שלנו והמיצוב של קמטק בשוק, מאפשרים לנו להמשיך ולהציג תוצאות שיא רבעון אחר רבעון.

"הרווחיות שלנו היא תוצר של הגידול המהיר במכירות ושיפור בתמהיל המוצרים שנמכרו. קמטק ביססה עצמה בשוק וכפי שנראה כיום, 2021 צפויה להיות שנת שיא מבחינת מכירות, צמיחה ורווחיות."

תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2021

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2021 ב-57.4 מיליון דולר, גידול של 90% לעומת הרבעון הראשון של 2020.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2021 ב-29.0 מיליון דולר (50.5% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 13.6 מיליון דולר (44.9% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2020. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של 2021 ב-29.1 מיליון דולר (%50.7 מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 13.6 מיליון דולר (45.2% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2020. הגידול בשיעור הרווחיות נבע מהגידול בהכנסות ותמהיל מוצרים רווחי יותר ברבעון.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2021 ב-14.4 מיליון דולר (25.1% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 2.9 מיליון דולר (9.5% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2020. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2021 ב-15.6 מיליון דולר (%27.2 מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 3.7 מיליון דולר (12.2% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2020.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2021 ב-13.4 מיליון דולר או 30 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 2.8 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2020. הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2021 ב-14.6 מיליון דולר או 33 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP של 3.6 מיליון דולר או 9 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2020.

נכון ל-31 במרץ 2021, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 169.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-177.8 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2020. בנוסף היו בידי החברה פיקדונות לזמן ארוך בהיקף של 10.0 מיליון דולר. במהלך הרבעון ייצרה קמטק תזרים מזומנים חיובי של 2.7 מיליון דולר.