עידן התהפוכות | Age of Turbulance

הכיוונים העתידיים כוללים במפתיע לא רק רכבים חשמליים או פינטק, אלא גם באופן מפתיע, תחומי תשתיות, כמעין בסיס הכרחי שעליו הטכנולוגיה, והמגמות המתפתחות חייבות להישען.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

משה מימון
02/05/2021

 
בשנת 2007 הוציא מי שהיה נגיד הפד של ארצות הברית במשך כ־20 שנים ספר שנקרא עידן התהפוכות, באנגלית כונה הכותר Age of Turbulance. הספר מתאר בעיקר את השנים האחרונות של גרינספאן כנגיד הפד. שנים אחרונות אלו אופיינו בשיא ובהתפוצצות בועת הדוט.קום, פיגועי 9/11, ופריחת מה שלימים נודע כבועת הנדל”ן, משבר הסאבפריים.
 
בהערת אגב נזכיר גרינספאן זכה לביקורת רבתי, בעיקר בשל קוצר הראות של גרינספאן בהתפתחות בועת הנדל”ן בארה”ב, השימוש הנפוץ במכשירים הפיננסיים המורכבים, שהיו קשורים למימון הנדל”ן, וכמובן התפוצצות הבועה ברעש גדול. גרינספאן הוחזק כאחד הגורמים שגם אם לא היו אחראים באופן מלא, הרי שהיו בפוזיציה לשנות את מדיניות באופן שישנה את פני הדברים. זה לא קרה.
 
אבל ברטרוספקטיבה על הספר הזה, דומה שאין אולי תיאור טוב יותר לתקופה הנוכחית מאשר עידן התהפוכות. אנחנו עדים להבשלה של תחומי טכנולוגיה רבים, מה שמכונה טכנולוגיות משבשות או Disruptive Technologies. מדובר בתהליכים שמתמשכים על פני שנים, ועשויים להשפיע על חיינו, באופנים רבים שאנחנו לא יכולים כלל להעריך.
 
בזמנו, לקראת שיא והתפוצצות בועת הדוט.קום, המחשבה היתה שהאינטרנט יהיה הגורם המשבש האמיתי. זה קרה, אבל חלפו כ־15 שנים מאז התפוצצות הבועה כדי שנראה את ענקיות האינטרנט, והטכנולוגיה נמצאות במקום שחשבו שאליו יגיעו, אי אז בראשית שנות האלפיים. אז דיברו על שינויים ותהפוכות, אבל דומה שאין בכלל דרך לתאר את התקופה הקרובה, והשנים הבאות מבחינת מגמות טכנולוגיות, היקף השינויים, והאצת השינויים שאנחנו אמורים לחוות.
 
מעבר לכל אלה, הופיעה בשנה האחרונה הקורונה, והאיצה דרמטית תהליכי שינוי. מוסדות ארכאיים, ובירוקרטיים אימצו שימוש נרחב בטכנולוגיה, בעיקר מחוסר ברירה. מקומות עבודה החלו להתגמש בדפוס העסקה, והשימוש בטכנולוגיה התפשט לסוגי אוכלוסיה שעד כה נרתעו משימוש.
 
לאור זאת משקיעים מחפשים את החשיפה לתחומים הבאים, ואנחנו מביאים כאן ראיון עם אחד האנליסטים של חברת גלובל X, שמחפשת את כיווני ההשקעה העתידיים, את התחומים שכדאי לשקול להכניס לתיק, לצורך חשיפה מגוונת, אולם לא לטווח קצר.
 
הכיוונים העתידיים כוללים במפתיע לא רק רכבים חשמליים או פינטק, אלא גם באופן מפתיע, תחומי תשתיות, כמעין בסיס הכרחי שעליו הטכנולוגיה, והמגמות המתפתחות חייבות להישען.
 
לגבי גרינספאן? נאמר שהכיוון שהוא דיבר עליו אכן קרה, בסופו של יום, אנחנו חיים את העידן הזה כבר היום, בעוצמה ובמהירות שאפילו הוא לא חזה.