קופות גמל תשואות אפריל 2021 זינוק בעלייה - תחזית תשואה לקופות הגמל והשתלמות לחודש אפריל - עלייה חדה

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בתשואות חזקות הן לחודש אפריל והן מתחילת השנה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: Dreamstime.comImage: Dreamstime.com

אבי ברקוביץ`, מיטב דש
02/05/2021

חודש חיובי נוסף לקופות (2.0%) שמביא את תעשיית הגמל לתשואות דימיוניות בשליש הראשון של השנה (6.0%).

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באפריל 2021 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 2.0%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 1.7% לבין תשואה של 2.5%.

שם המסלול

תשואה בחודש   אפריל  2021

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

2.0%

2.5%

1.7%

מנייתי

4.2%

5.0%

3.5%

מדדי

0.6%

0.9%

0.3%

שקלי

0.0%

0.2%

0.2%-

פנסיה מקיפה לבני עד 50

2.6%

3.0%

2.0%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

2.4%

2.9%

1.9%

פנסיה מקיפה לבני 60+

1.5%

2.0%

1.0%


בחודש אפריל שוקי המניות בארץ ובעולם, ואיגרות החוב הקונצרניות בישראל פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות. 

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים נאות במרבית המדדים (עד יום חמישי 29.4 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות בגמל).
בארה"ב: מגמת עליות שערים נאות מאוד, כאשר מדד הדאו עלה ב-3.3%, מדד ה-S&P עלה ב-6.0% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד עוד יותר של 6.3%. 
באירופה נרשמו עליות שערים מתונות מאוד: ה-DAX הגרמני עלה ב-1.0%, ה-CAC הצרפתי עלה בשיעור של 3.9%  וה-Eurostoxx 50 עלה ב-2.0%.
לעומת זאת, ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור של 0.4%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 3.7%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-2.3%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 4.8%, מדד ת"א 125 עלה ב-3.0% ומדד יתר 60 עלה בשיעור של כ-5.8%. 
באג"ח הקונצרני המקומי נמשכה מגמת עליות השערים. מדד התל בונד  20 עלה ב-0.9%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.6% ומדד התל בונד 60 עלה ב-0.7%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 1.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.7%.
לעומת זאת, מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.1%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו      ב-0.1%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-0.2%. 

התרומה של האפיקים השונים לתשואה

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

6.0%

 

DOW JONES

3.3%

 

NASDAQ

6.3%

 

NIKKEI

 

0.4%-

DAX

1.0%

 

מדד ת"א 35

2.3%

 

מדד ת"א 125

3.0%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

 

0.1%-

מדד קונצרני כללי

0.7%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)

 

2.6%-

שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)

0.6%

 

מלוות קצרי מועד

0.0%

 

שחר

 

0.2%-

גילון

0.0%

 


סיכום ינואר-אפריל 2021
להערכת מיטב דש, מתחילת השנה המסלולים השונים מציגים תשואה פנטסטית, כאשר המסלול הכללי מציג תשואה דמיונית של 6% בתוך ארבעה חודשים בלבד.

שם המסלול

תשואה בחודשים ינואר-אפריל  2021

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

6.0%

6.8%

5.5%

מנייתי

11.0%

12.5%

10.0%

מדדי

2.1%

2.5%

1.8%

שקלי

0.6%-

0.3%-

1.0%-

פנסיה מקיפה לבני עד 50

6.9%

7.5%

6.0%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

6.2%

7.0%

5.5%

פנסיה מקיפה לבני 60+

4.1%

5.0%

3.5%


מגמה חיובית מתחילת השנה בשוקי המניות בעולם.

בארה"ב: עליות שערים נאות מאוד, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-12.1%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-11.3% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור 9.3%.
באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-10.5%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-13.5% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 12.5%. 
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 5.9%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-5.7%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-9.5%, מדד ת"א 90 עלה ב-11.2%, מדד ת"א 125 עלה בשיעור של  9.3% ומדד יתר 60 עלה בשיעור חד מאוד של 19.5%. 
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית: מדד תל בונד 20 עלה ב-2.7%, מדד התל בונד 40 עלה ב-2.3% ומדד התל בונד 60 עלה ב-2.5%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו  ב-7.2%. מדד אג"ח קונצרני כולו עלה ב-2.7%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד, לעומת זאת, ב-0.9%. 

התרומה של האפיקים השונים לתשואה - מתחילת השנה

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

12.1%

 

DOW JONES

11.3%

 

NASDAQ

9.3%

 

NIKKEI

5.9%

 

DAX

10.5%

 

מדד ת"א 35

9.5%

 

מדד ת"א 125

9.3%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

 

0.9%-

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

0.3%

 

מדד קונצרני כללי

2.7%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)

1.0%

 

שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף)

 

0.2%-

מלוות קצרי מועד

0.0%

 

שחר

 

1.8%-

גילון

0.0%