פוורפליט מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של 2021

זינוק ב-EBITDA המתואם על בסיס Non-GAAP שהסתכם ב-1.4 מיליון דולר בהשוואה ל-EBITDA מתואם של 152 אלף דולר אשתקד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אלי אופיר
09/05/2021

פוורפליט (נאסד"ק ותל אביב: PWFL), מובילה גלובלית וספקית פתרונות IoT אלחוטיים ופתרונות M2M למנויים, לאבטחה, שליטה, מעקב וניהול משאבים ניידים בעלי ערך לארגונים, כגון, משאיות מסחריות, משאיות משא, נגררים, מכולות וציי רכב, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום ה-31 במרץ 2021.

דגשים פיננסיים לרבעון הראשון

• סך ההכנסות הסתכמו ב-29.0 מיליון דולר

• הכנסות חוזרות והכנסות משירותים בעלות שיעור רווחיות גבוה אשר הסתכמו ב-17.6 מיליון דולר, 61% מסך ההכנסות

• שיעור הרווח הגולמי משירותים היה 64%, שיפור בהשוואה ל-62% בתקופה המקבילה אשתקד
• נכון לסוף הרבעון, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 41.0 מיליון דולר והון חוזר של 53.2 מיליון דולר

דגשים תפעוליים והתפתחויות אחרונות לרבעון הראשון

• סיפקה ל-Comasco פתרונות IoT לצורך מעקב וניהול מלאי בזמן אמת של חלקי המנוף אותם הם משכירים

• פוינטר של פוורפליט ארגנטינה חתמה על שותפות אסטרטגית עם Edenred בנוסף לשיתוף הפעולה שלה עם תחנות דלק של BP לפתח ולהציע שירותים מקיפים עבור מפעילי צי

•נבחרה על ידי Panhandle Transportation Group (PTG) לנטר ולנהל מרחוק כלי תחבורה הנושאים מטענים בקירור באמצעות ה- LV-400, הפתרון של פוורפליט לרכבי קירור

• נבחרה על ידי Nucor Tubular Products לשיפור הבטיחות, הציות להנחיות והיעילות שלה באמצעות פתרונות הטלמטיקה של פוורפליט

• חתמה על הסכם כלל-ארצי עם McGuire Transportation, חברה אזורית להובלות רגילות, לשדרוג פתרונות ניהול הנגררים שלה

• סיפקה 1,000 חיישני משקל ועומס על צירים ל- American Intermodal Management

• החלה בהעברה של כ-4,500 יחידות תעשייתיות מסורתיות לפלטפורמות החומרה מהדור הבא של החברה ולמודל ההכנסות החוזר עבור אחת מיצרניות הרכב הגדולה בעולם

תגובת ההנהלה

״במהלך הרבעון הראשון של 2021 המשכנו ביישום התוכנית האסטרטגית שלנו, אשר מתמקדת בהרחבת היצע הפתרונות האיכותי שלנו, פיתוח עסקי בשווקים הממוקדים שלנו, והמשך הגדלת ההכנסות החוזרות משירותים שהינן בעלות שיעור רווחיות גבוה," אמר כריס וולף, מנכ"ל פוורפליט. "בעוד שהצגנו תוצאות כספיות יציבות ברבעון, ההכנסות שלנו היו גבוהות ב-1.8 מיליון דולר אלמלא היינו חווים בעיית אספקה זמנית מספק רכיבים אלקטרוניים, שהשפיע על כמה מקווי המוצרים שלנו כמו גם על תעשיות רבות ברחבי העולם. למרבה המזל, שרשרת האספקה שלנו פעלה במהירות בכדי לפתור את הבעיה ובנינו ושלחנו רבים מהמוצרים שהושפעו, אך לא הכרנו בכך בתוצאות הרבעון הראשון מפאת זמן.

"מבחינת מכירות ופריסה, ראינו האצה בפעילות מכירות חדשות ברחבי האזורים הגיאוגרפיים בהם אנו פועלים במהלך הרבעון הראשון, ויש לנו צבר גדול והזדמנויות משמעותיות לטווח הקרוב והבינוני. התאוששות זו באה לידי ביטוי בכמה עסקאות חדשות אשר השלמנו ברבעון הראשון, כולל NuCor Tubular, Panhandle Transportation Group ו- McGuire Transportation. בנוסף לזכיות אלו, פרסנו יותר מ-2,000 יחידות עבור מפעיל צי מכולות גדול. יוזמה מרכזית בה נתמקד השנה היא להעביר למעלה מ-30,000 יחידות שאינן מנויות מהפתרון ה'תעשייתי' המסורתי שלנו לפלטפורמות חומרה מהדור הבא ולמודל ההכנסות החוזר שלנו. העברה משמעותית אחת כזאת שהתחלנו ברבעון הראשון הייתה עם אחת מחברות הרכב הגדולות בעולם, שם התחלנו להעביר 4,500 יחידות שלה ב-40 אתרים ברחבי העולם.

"במבט לעתיד, שווקי הקצה הגלובליים שלנו, מאמצי המעבר ממוצרי הפתרון ה'תעשייתי' המסורתי שלנו, וההזדמנויות הניצבות בפנינו מייצרים מומנטום. בזמן בו אנו עדיין חווים רוח נגדית מסוימת הקשורה למגיפה ולבעיות אספקה של רכיבי מישנה חשמליים, אנו נותרים בטוחים באשר לתחזיות הצמיחה שלנו לשנת 2021 ומעבר. בשעה בה הכלכלה העולמית מתאוששת ומדינות נפתחות מחדש, המאזן החזק שלנו מאפשר לנו להאיץ יוזמות לצמיחה שלנו. אנו עושים צעדים גדולים לקראת מימוש היעדים הפיננסיים ארוכי הטווח שלנו והחזון שלנו, שפוורפליט תהיה כוח מרכזי בשוק ה-IoT התעשייתי העולמי הנאמד במיליארדי דולרים."

תוצאות הרבעון הראשון של 2021

סך ההכנסות הסתכם ב-29.0 מיליון דולר בהשוואה ל-30.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות קשור בעיקר לקיטון בהכנסות ממכירת מוצרים ל-Avis, השפעות COVID-19 ועיכובים זמניים במשלוחים אשר נבעו מבעיות רכיבים אלקטרונים של ספק צד-שלישי.
ההכנסות משירותים הסתכמו ב-17.6 מיליון דולר (61% מההכנסות), בדומה ל-17.6 מיליון דולר (57% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממוצרים, אשר מניעים הכנסות עתידיות משירותים, הסתכמו ב-11.4 מיליון דולר (39% מההכנסות), בהשוואה ל-13.2 מיליון דולר (43% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי הסתכם ב-14.5 מיליון דולר (50% מההכנסות) בהשוואה ל-14.9 מיליון דולר (48% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי משירותים הסתכם ב-11.2 מיליון דולר (64% מההכנסות משירותים) בהשוואה ל-11.0 מיליון דולר (62% מההכנסות משירותים) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ממכירת מוצרים הסתכם ב-3.2 מיליון דולר (29% מההכנסות ממכירת מוצרים) בהשוואה ל-3.9 מיליון דולר (30% מההכנסות ממכירת מוצרים) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו ב-13.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-15.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו ב-2.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות הסתכם ב-3.0 מיליון דולר או 9 סנט למניה רגילה בדילול מלא (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 33.3 מיליון מניות), שיפור בהשוואה להפסד נקי של 4.5 מיליון דולר או 16 סנט למניה רגילה בדילול מלא ברבעון המקביל אשתקד (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 29.0 מיליון מניות).

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות הסתכם ב-61 אלף דולר או 0 סנט למניה רגילה בדילול מלא (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 33.3 מיליון מניות רגילות והיצע מניות משוקלל וממוצע בדילול מלא של 41.8 מיליון מניות), שיפור בהשוואה להפסד על בסיס non-GAAP של 1.3 מיליון דולר או 5 סנט למניה רגילה בדילול מלא (בהתבסס על היצע מניות משוקלל וממוצע של 29.0 מיליון מניות רגילות בדילול מלא) ברבעון המקביל אשתקד. (ראו הפסקה מטה באשר למידע נוסף אודות נתונים פיננסיים על בסיס Non-GAAP, EBITDA מתואם והתאמתם לרווח/ הפסד על בסיס GAAP).

ה-EBITDA המתואם על בסיס non-GAAP הסתכם ב-1.4 מיליון דולר, שיפור בהשוואה ל-EBITDA מתואם של 152 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. (ראו הפסקה מטה באשר למידע נוסף אודות נתונים פיננסיים על בסיס non-GAAP, EBITDA מתואם והתאמתם לרווח/ הפסד על בסיס GAAP).

נכון לסוף הרבעון השלישי, יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה הסתכמה ב-41.0 מיליון דולר וההון החוזר הסתכם ב-53.2 מיליון דולר.