זינוק במדד המחירים לצרכן בארה"ב - עליה של 0.8%

כלכלני לאומי - מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב -0.8% בחודש אפריל. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים קפצה ל -4.2%. העלייה בשיעור של 0.9% במחירי הליבה בחודש שעבר הינה העלייה החודשית הגדולה ביותר מאז אפריל 1982

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: Dreamstime.comImage: Dreamstime.com

עומר רגב
12/05/2021

מדד המחירים לצרכן – ארה"ב – אפריל 2021

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב -0.8% בחודש אפריל. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים קפצה ל -4.2%. העלייה בשיעור של 0.9% במחירי הליבה בחודש שעבר הינה העלייה החודשית הגדולה ביותר מאז אפריל 1982 והיא התרכזה בעיקר בענפים שנפתחים מחדש ו/או מתמודדים עם מחסור בהיצע. העלייה הניכרת במחירי הליבה העלתה את שיעור האינפלציה השנתי של מדד הליבה ל -3.0%, וזה שיא של 25 שנה.

כמעט כל העלייה באה מסעיפים בהם הביקוש עולה עם הקלת המגבלות. מחירי התעופה עלו ב -10.2% בחודש אפריל, מחירי המלונות עלו ב -7.6% ומחירי השכרת הרכב זינקו ב -16.2%. היו גם סימנים ברורים לכך שמחסור בהיצע מפעיל לחץ כלפי מעלה דרך מחירי הסחורות, כאשר מחירי כלי הרכב המשומשים עולים ב -10% בחודש אפריל והמכוניות החדשות עולות ב- 0.5%. מחירי האנרגיה היו יציבים יחסית ומחירי המזון עלו ב -0.4%, המשקפים מחירי מכולת ומסעדות גבוהים יותר.

ההפתעה כלפי מעלה במדד צפויה להמשיך ולתרום לעליית האינפלציה הצפויה לטווחים השונים ובכך לבוא לידי ביטוי גם בעליית תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב. הממצאים האמפיריים שלנו מצביעים על כך שעליית האינפלציה הצפויה בארה"ב נוטה לתרום גם לעליית האינפלציה הצפוי בישראל.