אופל בלאנס השקעות | הרווח הנקי זינק ב-27% והסתכם ב-6.1 מיליון ש"ח

קיטון של 90% בהוצאות חומ"ס ורווחיות גבוהה | ההכנסות משירותים פיננסיים הסתכמו בכ-14.3 מיליון ש"ח

 

 
דני מזרחי מנכל אופל בלאנס, קרדיט: יחצדני מזרחי מנכל אופל בלאנס, קרדיט: יחצ
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2021

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "המדיניות בה נקטנו עם פרוץ משבר הקורונה לחיתום שמרני עוד יותר הוכיחה את עצמה עם שיעור חומ"ס נמוך במיוחד של כ-0.1% מסך עסקאות הניכיון ברבעון הראשון של 2021."

אופל בלאנס השקעות, חברה מובילה במתן שירותים פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים, מדווחת היום על תוצאות הרבעון הראשון שנת 2021. אופל והחברות הבנות מבצעות בעצמן את הליך החיתום תוך התבססות על ידע וניסיון של 25 שנות פעילות בתחום. אופל המשיכה לספק שירותים באופן מלא בתקופת משבר הקורונה ופעלה לטיוב תיק לקוחות החברה תוך הקשחת הליך החיתום הקפדני הנהוג בשגרה, ומתוך כוונה להבטיח ככל הניתן את יציבות החברה. כתוצאה מכך רשמה אופל קיטון משמעותי בחומ"ס אשר הסתכם בכ-361 אלף ש"ח בלבד, המהווה כ-0.1% מסך עסקאות הניכיון ברבעון הראשון של 2021.

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "אופל מסיימת רבעון רווחי נוסף. המדיניות בה נקטנו עם פרוץ משבר הקורונה לחיתום שמרני עוד יותר הוכיחה את עצמה עם שיעור חומ"ס נמוך במיוחד של כ-0.1% מסך עסקאות הניכיון ברבעון הראשון של 2021. אנו ממשיכים להיערך לפתיחת הסניף החדש של קבוצת אופל אשר יסייע לצמיחה בהכנסות ומאמינים כי הכניסה לתחום המשכנתאות עליה דיווחנו לאחרונה תפתח בפנינו צוהר לקהל לקוחות חדש שטרם זכה ליהנות מסל השירותים המקיף אותו מציעה החברה."

שיפור ברווחיות בעקבות טיוב תיק הלקוחות
ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו בכ-14.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-6.7% ביחס להכנסות של 13.4 מיליון ש"ח ברבעון הקודם, וקיטון של כ-14.8% ביחס להכנסות של כ-16.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. אופל המשיכה לספק שירותים בתקופת משבר הקורונה, ובחרה לצמצם את פעילותה ולבצע טיוב של תיק לקוחות החברה, תוך הקשחת הליך החיתום הקפדני הנהוג בשגרה.

ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות חומ"ס ואבודים ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו בכ-13.0 מיליון ש"ח (90.6% מההכנסות), גידול ל 7.4% ביחס לכ-12.1 מיליון ש"ח (90.4% מההכנסות) ברבעון הקודם וזינוק של כ-17.2% בהשוואה ל-11.1 מיליון ש"ח (65.9% מההכנסות) ברבעון הראשון של שנת 2020. הגידול המשמעותי ברווח נובע מטיוב תיק לקוחות החברה, הקשחת הליכי החיתום וקיטון משמעותי של 90% בחומ"ס ברבעון הראשון של 2021 ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם בכ-6.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-15% בהשוואה לרווח נקי של כ-5.3 מיליון ש"ח ברבעון הקודם, וזינוק של 27% ביחס לרווח נקי של 4.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול המשמעותי ברווח הנקי נובע בעיקר מהקטנת הפסדי אשראי עקב הקשחת מדיניות החיתום של החברה וקיטון בהוצאות המימון. 

סך עסקאות הניכיון ברבעון הראשון של 2021 הסתכם בכ-407 מיליון ש"ח, קיטון של כ-8% לעומת כ-442 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2020.

החברה מודיעה על חלוקה נוספת של דיבידנד, כמדי רבעון ובפעם השבע-עשרה בסה"כ, בסכום של 2.5 מיליון ש"ח.