קרן נאמנות במוקד || קסם אקסלנס אנרגיה || קרן מנוהלת המשקפת הכי טוב את השינוי בשוק האנרגיה

הפעם נעסוק בקרן מאוד ממוקדת. וזאת, בתחום מסוים של שוק המניות: תחום האנרגיה. למעשה, ישנן הרבה כאלו. אבל, רובן מחקות וקרנות סל, ורק שלוש מנוהלות.לפניכם הטובה מבין אלו.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: Dreamstime.comImage: Dreamstime.com

משה שלום
30/05/2021

הפעם נעסוק בקרן מאוד ממוקדת. וזאת, בתחום מסוים של שוק המניות: תחום האנרגיה. למעשה, ישנן הרבה כאלו. אבל, רובן מחקות וקרנות סל, ורק שלוש מנוהלות. ואחת ממטרות מדור זה היא להצביע על קרנות נאמנות מנוהלות שיכולות להיות מועמדות טובות לתיק המעקב. במסגרת כללית של שוק או של תחום-סקטור ספציפיים. זו לא הייתה הסיבה היחידה שבחרתי בקרן הזו לניתוח. כאשר עשיתי מיון על פי הקרנות הענפיות, עם התשואות הגבוהות מאז תחילת השנה, קיבלתי את התצוגה הבאה:ומה אנו רואים? הקרן הנבחרת נמצאת במקום החמישי, אחרי 4 קרנות בתחומי הנדל"ן והפיננסים. כולנו יודעים מדוע סקטורים אלו הצליחו יתר על המידה: כמות הכסף הנזילה והחופשית פשוט דרשה זאת. אבל, מיקומה היחסי של הקרן האנרגטית עוררה אצלי סקרנות. במיוחד כאשר אנו יודעים כמה החלק הזה של הכלכלה נפגע בזמנה של מגפת הקורונה. לא רק זאת אלא שהיה גם מעניין לראות אם מה שראינו במחירי חומר הגלם עצמו, כפי שהוא משתקף בגרף הבא (גרף שבועי של חוזה הנפט WTI):תורגם למה שקיבלנו בקרנות המנוהלות שאמורות להוות חלון לאותו עולם של סחורות. יש לציין מיד שכל הקרנות המנוהלות שנראה כאן, זו של קסם והאחרות, פועלות בעיקר על בסיס מניות מקומיות. וזה רק עוד הוסיף למחשבה לבחון אם המניות שלנו הפנימו את התקומה היפה שהייתה בעולם האנרגיה. הבה נתחיל.

פרטי הקרןתחילת קיומה של הקרן של קסם היה באמת מזמן: אמצע שנת 1992. מאז, התקיים שינוי מדיניות מהותי ב-28-06-2018, כך שמכל הבחינות הרלוונטיות לניתוח זה, זהו תאריך הקמתה בפועל של הקרן. קרוב לשלוש שנים. זה לא ממש הרבה זמן אבל זה מספיק בהחלט על מנת להתרשם ממה שקרה בקרן. וזאת עקב כמה וכמה תנועות חריפות שהיו בשוק הייחוס שלה.

כמו כן, שלוש שנים זה בהחלט זמן סביר לבחינה מול קרנות אחיות ומתחרות. במסגרת הקרנות הענפיות היא עומדת אחרונה במיקום על פי גודל עם 5.4 מיליוני שקלים בלבד. זה ממש מעט. במיוחד כאשר מדובר בסקטור שהוא משקף עושר כה גדול. הבעיה מחריפה גם בגלל שהיא אחרונה בגודל מול שתי הקרנות המנוהלות הנוספות בסקטור.

גם מזווית דמי הניהול אין כאן בשורה גדולה: היא גובה 2.79% לשנה. וזה ממקם אותה במקום הראשון ביוקרה מבין הקרנות הענפיות. האם יש הצדקה לדמי ניהול גבוהים? אם נשפוט על בסיס התשואה של השנה שעברה (41.55%), כן. אבל לא תמיד הענף משגשג כמו בשנה האחרונה וזו נקודה שמנהלי הקרן צריכים אולי לחשוב עליה.

סטיית התקן העומדת על 2.91% גבוהה אבל סבירה בתחום מנייתי תנודתי. גם בעולם הסחורות עצמו, אנרגיה נחשבת לסקטור עם תנודתיות יחסית גבוהה מהנורמה וזה חייב להשתקף בחלק המניות העוסקות בכך. ומה אומר לנו חלק החשיפות? את שציינתי לעיל: מדובר בקרן מנוהלת, העוסקת במניות מקומיות, ובכלל לא במניות בחו"ל. הוכחה? חשיפה של 94.13% מניות יחד עם 0.0% (!) חשיפת מט"ח. מסר שקשה להתעלם מן החד משמעות שלו.

ביצועי הקרןהגרף הזה אכן משקף היטב את השיפור המשמעותי שקרה בשוק האנרגיה: עלייה די מהירה של כ-41%, ממאי 2020 ועד עכשיו. בדרך היו קצת מהמורות אבל ניתן לומר, שבסה"כ, אנו רואים כאן העברה יפה של שיפור המצב בחומר הגלם לחלק הפיננסי של המניות המקומיות העוסקות בנושא. ויש לומר שיש כאן גם השתקפות של כשרון המנהלים למקסם את אותה הפנמה. הכישרון הזה יתבטא ביכולת להראות ביצועי יתר מול שתי הקרנות המנוהלות האחרות. ועל כך בהמשך. תחילה, על מנת לקבל מושג סביבתי נאה של מה שקרה בקרן יחסית לשוקי המניות באופן כללי, הנה גרף של שנה אחורה מול מדדים עיקריים (כל המדדים מיוצגים על ידי קרנות מחקות של תכלית):הקרן של קסם (כתום) עומדת בראש הרשימה עם 41.55% כאשר ת"א 125 (כחול) השיג רק24.75%, שוק המניות האמריקאי (ירוק) 29.98%, ושוק המניות האירופי (אדום) 33.46%. קחו בחשבון שתשואות אלו אינן מנוטרלות מט"ח ומשקפות גם את תנודתיות המטבעות. ואחרי שקבענו זאת, נחזור לעיקר. והוא הקשר מול הקרנות המתחרות. הנה השוואה ארוכת טווח של שנתיים אחורה:בה אנו רואים שהקרן של קסם בהחלט מובילה בכך שהיא ירדה הכי מעט (ירוק, מינוס 12.24%) מול ירידה של 20.07% בקרן של מיטב (כתום) וירידה גדולה של 34.25% בקרן של הראל (כחול). לרדת פחות זה טוב אבל זה עדיין מדכא את המשקיעים. מה לגבי ביצועים בזמנים טובים? האם הקרן של קסם תהיה גם אז מובילה? הנה התשובה בטווח הקצר יותר של שנה אחורה:וכמו שניחשתם, התשובה היא חיובית. כפי שכבר ציינתי לעיל, קסם (ירוק) עומדת כאן עם 41.55% תשואה מול 35.41% בקרן של הראל (כחול) ו-34.78% בקרן של מיטב (כתום). בגדול, שתי התצוגות האלו די סוגרות את הפינה בדבר השאלה הבאה: מי מחזיק את המניות המקומיות הטובות ביותר בתחום האנרגיה!

גיוסים ופדיונות וסיכום קצרוכמו תמיד, אני חייב להביא את המבט של הגיוסים והפדיונות. וזה חלק כואב בקרן של קסם. כאמור, היא הקטנה הענפית והקטנה מבין שלושת הקרנות האנרגטיות. אבל, כאשר מציגים את מה שקרה בגיוסים רואים שיש הרבה מאוד תנודתיות בשכנוע העצמי של המשקיעים כאן. הם מכניסים ומוצאים כספים בצורה די אקראית ובכמויות קטנות שיכולות בהחלט להיחשב ל"רעש" השקעתי. כמו כן, מבט על הצד הימני של המשוואה, ערך נכסי הקרן, מצביע על כך שרוב השינוי שם נובע מהשינוי בערך המניות שבתיק ולא מזרימת ההון בקרן.

לסיכום אומר כך: מי שמחפש קרן מנוהלת בסקטור האנרגיה ייעשה טוב אם יכניס את הקרן של קסם לתיק המעקב. אבל, יש למנהליה עוד הרבה עבודה בתחום השיווק כדי להביא את ביצועי היתר של הקרן לתודעת המשקיעים. אם יורשה לי, אוסיף שהורדת מה בדמי הניהול הייתה עושה רק טוב במאמץ השיווקי-מכירתי הזה. אני באמת מאמין שזה ממש חבל שכישרון כזה בבחירת המניות מתבטא כה מעט בכמות הכסף המנוהלת.