מיטב תכלית מנפיקה קרן מחקה חדשה¹ - המשלבת את תחום הבינה המלאכותית והרובוטיקה

תכלית TTF' (4A) Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח² | מס ני"ע - 5133335

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
רפי ניב, צילום: שחר פליישמןרפי ניב, צילום: שחר פליישמן

עומר רגב
01/06/2021

קרן מחקה פתוחה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד ²Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics, העוקב אחר ביצועיהן של חברות הנסחרות בארה"ב אשר מעורבות בתחומי הרובוטיקה והבינה המלאכותית מסקטור הטכנולוגיה, תעשייה, רפואה ותחומי כלכלה נוספים.

המדד הוא מסוג שווה משקל, כאשר המדד מבצע איזון משקולות מידי רבעון ועדכון מניות אחת לחצי שנה. במדד נכללות 67 מניות (נכון ליום 20.05.21) של חברות המפתחות את אבני היסוד לרובוטיקה ו/או לבינה מלאכותית (מכונות מתקדמות, מערכות אוטונומיות, מוליכים למחצה ועוד), חברות המתכננות ומשלבות רובוטיקה ו/או בינה מלאכותית בצורת מוצרים, תוכנות או מערכות וכן חברות המספקות שירותי ערך מוסף משלהן לתחומים אלה.⁴

מיטב תכלית מסרו לפאנדר כי: "הקרן מאפשרת ללקוח להיחשף לתחום הנמצא בתהליך צמיחה מואץ בשנים האחרונות, הבא לידי ביטוי בהיבטים רבים בחיי היום יום כגון רפואה, תחבורה, ייצור, שירותים, חינוך, לוגיסטיקה, ביטחון ועוד". 
במיטב תכלית מוסיפים כי "השימוש בבינה מלאכותית מגיע מתוך הצורך לביצוע, ייעול ושיפור משימות באופן אוטומטי ללא מגע אדם. השילוב בין שני התחומים הללו לצד פריצות דרך טכנולוגיות בתחום הביג דאטה, הענן, רכבים אוטונומים וכד', מניב לנו אופציות צמיחה כפולות, המניעות את התחום להישגים גבוהים יותר מאשר כל תחום בנפרד".³
 
הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 01.06.21. מועד סיום התאמת נכסים 03.06.21


דיסקליימר:
מנהל הקרן הינו מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 01.06.21. מועד סיום התאמת נכסים 03.06.21.  2. מדד Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics הינו קניינה הרוחני של חברת omx group The Nasdaq, לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנא מס' אסמכתא: 2021-03-089430. קיימים דמי נאמן בקרן. (4A) 4- עד 120% חשיפה למניות,A - עד 10% חשיפה למט"ח.