LIVE - גיוסים פדיונות בחודש מאי 2021 || מגדל שוב מפגיזה ומובילה את הגיוסים

תעשיית קרנות הנאמנות בשיא כל הזמנים. פסגות עוברת לגיוסים ומגייסת כ 216 מיליון שקלים. מור מגייסת כ 407 מיליון שקלים.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

שנהב גולדברג
01/06/2021

חודש מאי היה לא קל לתושבי מדינת ישראל עם מלחמה של 10 ימים ומהומות ברחובות. כל זה לא השפיע על הבורסה ועל המשקיעים בקרנות הנאמנות. קרנות הנאמנות עלו בממוצע בכ 0.7%+ והיקף הנכסים (נכון ל 30 לחודש מאי) גדל בכ 7 מיליארד לשיא כל הזמנים של כ 369 מיליארד שקלים שמנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות, כך לפי נתוני רשות ניירות ערך. לפי נתוני הבורסה לניירות ערך היקף הגיוסים לקרנות הנאמנות עמד מספר ימים לפני תום החודש על כ 4 מיליארד שקלים מהם כ 3.1 מיליארד שקלים גוייסו לקרנות מניות ואג"ח בבורסה בישראל.

מנתונים ראשוניים שמגיעים למערכת פאנדר עולה כי פסגות קרנות נאמנות גייסה כ 216 מיליון שקלים. תוצאה יפה ביחס לחודשים קודמים. נראה שהחברה עמדה יפה מאוד בטלטלה שינוי הבעלות שהסתיימה היום עם החתימה למכירת מניות בית ההשקעות, הכולל את חברת קרנות הנאמנות וניהול התיקים, לווליו בייס בבעלות רני צים. יתכן שהיציבות הארוכה במנהלי הקרנות עזרה ליועצים להבין שהקרנות בידיים טובות. 

אילים גייסה במאי כ 87 מיליון שקלים וחוצה את רף ה 1 מיליארד שקלים וממשיכה את הקו החיובי מאז החלפת המנהלים.

מגדל קרנות נאמנות לא עוצרת את הדהירה שלה מאז חודש אפריל 2020 וממשיכה ברצף הגיוסים ומגייסת גם במאי 947 מיליון שקלים.

נתונים נוספים שמגיעים למערכת:

מיטב תכלית
קרנות נאמנות מגייסת כ 158 מיליון שקלים

פסטרנק שוהם קרנות בהוסטינג גייסה כ 113 מיליון שקלים

ילין לפידות קרנות נאמנות גייסה כ 170 מיליון שקלים

ברק קרנות נאמנות פדתה כ 26- מיליון שקלים

סיגמא קרנות נאמנות פדתה כ 38- מיליון שקלים

אפסילון קרנות נאמנות גייסה כ 165 מיליון שקלים

איילון קרנות נאמנות גייסה כ 70 מיליון שקלים

קרנות בהוסטינג באיילון גייסו כ 340 מיליון שקלים

אינטרקטיב קרנות בהוסטינג לא פדו ולא גייסו החודש

פרופאונד קרנות בהוסטינג גייסו כ 23 מיליון שקלים

קסם קרנות נאמנות גייסו כ 294 מיליון שקלים

IBI קרנות נאמנות גייסה כ 27 מיליון שקלים

תמיר פישמן קרנות נאמנות גייסה כ 4 מיליון שקלים

פורסט קרנות נאמנות גייסה כ 123 מיליון שקלים

פורטה קרנות בהוסטינג גייסה כ 189 מיליון שקלים

מור קרנות נאמנות גייסה כ 407 מיליון שקלים

הראל קרנות נאמנות פדתה כ 48- מיליון שקלים

אלטשולר שחם קרנות נאמנות גייסה כ 186 מיליון שקלים

א.ד.רוטשילד קרנות נאמנות פדתה כ 14- מיליון שקלים

אנליסט קרנות נאמנות פדתה כ 21- מיליון שקליםשווי נכסי קרנות הנאמנות לפי רשות ניירות ערך ליום 30.5.2021

סיווג קרנות ("כותרת-על")

מספר הקרנות

שווי נכסים ליום 30/05/2021

שווי נכסים ליום 29/04/2021

שינוי מתחילת החודש

שווי נכסים ליום 31/12/2020

שינוי מתחילת השנה

(%)

(%)

(%)

גמישות

44

4,837

4,703

134

4,066

771

-1.30%

-1.30%

-1.20%

חו"ל כללי

1

288

298

-10

296

-8

-0.10%

-0.10%

-0.10%

מניות בארץ *

247

54,844

51,605

3,238

44,227

10,616

-14.90%

-14.30%

-13.40%

מניות בחו"ל *

607

71,120

71,315

-195

60,895

10,225

-19.30%

-19.70%

-18.40%

ממונפות ואסטרטגיות *

46

2,214

2,176

38

2,005

209

-0.60%

-0.60%

-0.60%

קרן כספית

32

19,491

19,950

-459

22,613

-3,122

-5.30%

-5.50%

-6.80%

אג"ח בארץ- שקליות

73

6,654

6,822

-167

7,146

-492

-1.80%

-1.90%

-2.20%

אג"ח בארץ- מדינה *

235

38,176

37,470

706

37,014

1,162

-10.40%

-10.40%

-11.20%

אג"ח בארץ-מט"ח

3

136

140

-5

144

-8

0%

0%

0%

אג"ח בארץ - חברות והמרה *

357

70,948

69,342

1,606

64,454

6,494

-19.20%

-19.20%

-19.50%

אג"ח בארץ משולבת- כללי *

436

89,240

87,125

2,114

77,209

12,031

-24.20%

-24.10%

-23.40%

אג"ח בחו"ל *

107

9,253

9,300

-47

9,005

248

-2.50%

-2.60%

-2.70%

לתושבי חוץ בלבד

2

19

19

0

20

-1

0%

0%

0%

סחורות

9

491

481

9

540

-49

-0.10%

-0.10%

-0.20%

אגד קרנות

7

336

340

-4

205

131

-0.10%

-0.10%

-0.10%

קרן סגורה

1

536

537

-1

492

44

-0.10%

-0.10%

-0.10%

אחר

4

262

262

0

251

11

-0.10%

-0.10%

-0.10%

סה"כ קרנות מנוהלות

1,154

207,220

203,404

3,816

189,050

18,171

-56.20%

-56.20%

-57.20%

סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות)

516

60,647

59,641

1,006

51,026

9,621

-16.40%

-16.50%

-15.40%

סה"כ קרנות סל

541

100,978

98,842

2,137

90,507

10,471

-27.40%

-27.30%

-27.40%

סה"כ לשוק הקרנות

2,211

368,845

361,887

6,959

330,583

38,262

-100%

-100%

-100%


ססס