חברת ALD הודיעה על השלמת גיוס של כ-50 מיליון דולר בבורסה בת"א

דותן משה, משנה למנכ"ל ALD: "אנו שמחים על השלמת ההנפקה ומודים לכל המשקיעים על הבעת האמון בחברה. פנינו קדימה להשלמת המיזוג הצפוי עם HUB SECURITY ומימוש הפוטנציאל המשותף של איחוד הכוחות בין שתי החברות"

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
דותן משה, משנה למנכל ALDדותן משה, משנה למנכל ALD

אדם כהן
06/06/2021

החברה קיבלה הזמנות לרכישת מניות בסך של יותר מ-173 מיליון ₪ מתוכן בחרה לגייס כ- 163 מיליון ₪.

לקראת המיזוג הצפוי של חברת ALD שנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א עם חברת הסייבר HUB Security, דיווחה הבוקר אי.אל.די על השלמת גיוס של כ-50 מיליון דולר (163,580,000 ₪). לאחר השלמת המיזוג, ישונה שמה של ALD ל-HUB Security ואייל משה, ממייסדי האב, ימונה למנכ"ל החברה הממוזגת. 

פרטי ההנפקה

ניירות הערך הוצעו על ידי החברה בדרך של הנפקה ועל ידי המציע ד"ר זיגמונד בלובבנד בדרך של הצעת מכר, למשקיעים מוסדיים, בדרך של הצעה לא אחידה. בהתאם לתשקיף, הוצעו למשקיעים מוסדיים בלבד, בדרך של הצעה לא אחידה, 13,530,170 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, דהיינו כל ניירות הערך המוצעים, במחיר אחיד לכל מניה בסך של 12.09 ש"ח, כשהן מחולקות ל-1,353,017 יחידות בנות 10 מניות כל אחת (מחירה של כל יחידה 120.9 ש"ח).

לאחר פרסום הודעה משלימה ב-2 ביוני, בוצע קיבול ההזמנות של המשקיעים המוסדיים. בסך הכל הוצעו למשקיעים מוסדיים  13,530,170 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, מתוכן 10,824,138 מניות רגילות הוצעו לציבור על ידי החברה בדרך של הנפקה ו-2,706,032 מניות הוצעו על ידי המציע בדרך של הצעת מכר. 

במסגרת ההצעה הלא אחידה למוסדיים, הוגשו לחברה ולמציע הזמנות לרכישת 1,434,150 יחידות, בסך כספי כולל של כ-173,383 אלפי ש"ח, בדרך של ניהול הליך קבלת הזמנות (Book Building). מתוך ההזמנות שהוגשו כאמור, החברה נענתה להזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 1,353,017 יחידות, הכוללות 13,530,170 מניות. התמורה הכוללת לחברה הינה כ-163,580 אלפי ש"ח.

לדברי דותן משה, משנה למנכ"ל ALD: "אנו שמחים על השלמת ההנפקה ומודים לכל המשקיעים על הבעת האמון בחברה. פנינו קדימה להשלמת המיזוג הצפוי עם HUB SECURITY ומימוש הפוטנציאל המשותף של איחוד הכוחות בין שתי החברות". 

ALD חתמה על הסכם מחייב למיזוג עם HUB Security

מוקדם יותר השנה הודיעה אי.אל.די כי חתמה על הסכם מחייב למיזוג פעילות עם חברת HUB Security בשווי 145.3 מיליון דולר אחרי הכסף. העסקה תעשה על פי שווי כולל שלאחר המיזוג של 145.3 מיליון דולר ושיעור ההחזקה של בעלי מניות HUB בחברה לאחר ההקצאה צפוי להיות כ-51% שלא בדילול מלא.

את המיזוג וגיוס הכספים מובילים חברת ההשקעות A-Labs Advisory & Finance Ltd, חברת החיתום אוריון, וקרן קלובר וולף קפיטל.