שירות ללקוחות גופים מוסדיים (תיקון) טיוטה

בעקבות שיח וכדי להבטיח שבני הגיל השלישלי יקבלו שירות מהיר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

משה ברקת
06/06/2021

כללי

לאחרונה פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נייר עמדה בנושא שיפור השירות ומיצוי זכויות בקרב אזרחים ותיקים. על נייר העמדה התקבלו הערות הציבור וכן נערך כנס שולחנות עגולים בנושא. בעקבות השיח בנושא וכדי להבטיח שבני הגיל השלישי יקבלו שירות מהיר, יעיל ומכבד מוצע לפשט ולהתאים את השירות שנותנים הגופים המוסדיים לצרכיהם הייחודיים ובכך להקל עליהם בבואם לקבל שירות מהגופים המוסדיים.

כמו כן, מוצע לקבוע כי תבוצענה התאמות נדרשות גם לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות.

להמשך לחצו כאן