נתוני פעילות קרן הפיצויים לטיפול בנזקים לרכוש

עובדי קרן הפיצויים–מס רכוש ברשות המסים, מלווים בשמאים ומהנדסים, פועלים מאז תחילת מבצע 'שומר החומות' באזורים שנפגעו ונותנים מענה למי שרכושם נפגע מירי הרקטות, ולמי שרכושם נפגע כתוצאה מפעולות איבה בין אוכלוסיות ערביות ויהודיות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

מיכאל לוי
06/06/2021

להלן נתונים עדכניים של התביעות שהוגשו לקרן הפיצויים נכון ל-3.6.2021 בשעה 13:30 לפי חלוקה למוקדים. במוקדי אשקלון ותל אביב עדיין מצוינים בנפרד נתוני פניות מטופלות שטרם הוזנו למערכת התביעות.