קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - מאי 2021 - הרשימה המלאה

קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - מאי 2021 - הרשימה המלאה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אלי אופיר
07/06/2021

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

 

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

 

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

מנכ"ל חברת הקרנות

31.5.2021

מאי

מתחילת השנה

 

מאי

מתחילת השנה

 

מאי

מתחילת השנה

 

מיטב תכלית

28,501

17

489

 

22,821

221

1365

 

5,680

-204

-876

 

רפי ניב

אלטשולר שחם

25,448

207

1,658

 

25,245

217

1,678

 

203

-10

-20

 

שי ירון

ילין לפידות

24,923

170

287

 

24,923

170

287

 

*

*

*

 

אסף אלדר

פסגות

19,932

71

-657

 

17,366

69

-240

 

2566

2

-417

 

אייל גורן

הראל

18,312

-259

-1304

 

12,887

-77

139

 

5425

-182

-1,443

 

ירון דייגי

מור

18,136

220

923

 

17,198

263

1101

 

938

-44

-178

 

אלי לוי

מגדל שוקי הון

13,944

674

2,676

 

11,365

690

2,671

 

2,579

-16

5

 

ליאור כשריאן

קסם

12,043

63

600

 

11,182

83

712

 

861

-20

-112

 

אבנר חדד

אי.בי.אי

8,439

13

-30

 

8,252

19

31

 

187

-6

-61

 

אורי בן דב

אנליסט

5,320

-24

-261

 

4,370

12

-121

 

950

-36

-140

 

אלון אגושביץ

פורסט

4,161

123

469

 

4,161

123

469

 

*

*

*

 

ירון תמיר

איילון

2,720

75

285

 

2670

75

290

 

50

0

-5

 

קרן עמרם

אפסילון

2,412

165

550

 

2,412

165

550

 

*

*

*

 

גיל קורן

סיגמא

1,936

-38

-376

 

1,936

-38

-376

 

*

*

*

 

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,570

-14

-87

 

1,570

-14

-87

 

*

*

*

 

איל סגל

אילים

1023

87

265

 

1023

87

265

 

*

*

*

 

טמיר שפירא

תמיר פישמן

470

4

36

 

470

4

36

 

*

*

*

 

אלדד תמיר

איילון (הוסטינג)

11,240

340

2,725

 

11,240

340

2,725

 

*

*

*

 

*

קסם (הוסטינג)

4,167

185

*

 

4,167

185

*

 

*

*

*

 

*

סיגמא (הוסטינג)

173

2

*

 

173

2

*

 

*

*

*

 

*

סיכום ביניים

204,870

2,081

8,248

 

185,431

2,596

11,495

 

19,439

-516

-3,247

 

 


הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

31.5.21

מאי

מתחילת השנה

 

פורטה

2,892

189

1282

חגי בדש

ISP

2,375

91

840

ירון ליזבונה

ברומטר

1,540

52

330

אלי צחור

קסם אזימוט

1,203

5

*

נימרוד פינקו

פסטרנק שהם

1000

113

440

שי שהם

פרופאונד

505

23

95

שי אנגל ועודד שטרנברד

ברק

179

-121

-26

שי ברק

אקסיומה

152

-1

*

אבי קורז ויאיר אלק

פורצ'ן

142

14

44

שי זבולון

אלפי בנדק

141

-1

26

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

אינטראקטיב ישראל

132

44

132

גלעד בצרי

אימפקט

119

5

11

צחי רודניק

פלקון

14

1

*

אורי קוברסקי ותמור דן

דרך 

7

1

*

*


מוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

 

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

 

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

 

מנכ"ל חברת הקרנות

31.5.21

מאי

מתחילת השנה

 

מאי

מתחילת השנה

 

מאי

מתחילת השנה

 

קסם

39,269

231

1052

 

11,178

171

1309

 

28,091

60

-257

 

אבנר חדד

מיטב תכלית

33,487

141

821

 

8,634

89

907

 

24,853

52

-86

 

רפי ניב

מגדל שוקי הון

31,349

273

2,590

 

19,307

125

1,224

 

12,042

148

1366

 

ליאור כשריאן

פסגות

24,463

145

1301

 

7,441

399

1824

 

17,022

-253

-523

 

אייל גורן

הראל

23,816

211

1332

 

7,877

135

1140

 

15,940

76

193

 

ירון דייגי

אי.בי.אי

3,977

14

160

 

3,977

14

160

 

*

*

*

 

אורי בן דב

מור

2,165

187

1117

 

921

61

534

 

1243

126

584

 

אלי לוי

אלטשולר שחם

1,070

-20

-188

 

1,070

-20

-188

 

*

*

*

 

ליאור כגן

אנליסט

5

3

5

 

5

3

5

 

*

*

*

 

אלון אגושביץ

סיכום

159,601

1185

8190

 

60,410

977

6915

 

99,191

209

1,277

 

 


טבלה מאוחדת

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

31.5.2021

מאי

מתחילת השנה

מיטב תכלית

61,988

158

1,310

קסם

51,313

294

1653

מגדל שוקי הון

45,293

947

5,266

פסגות

44,395

216

644

הראל

42,128

-48

28

אלטשולר שחם

26,518

186

1,470

ילין לפידות

24,923

170

287

מור

20,301

407

2,041

אי.בי.אי

12,419

27

130

אנליסט

5,330

-21

-255

פורסט

4,161

123

469

איילון

2,720

75

285

אפסילון

2,412

165

550

סיגמא

1,936

-38

-376

א.ד. רוטשילד

1,570

-14

-87

אילים

1023

87

265

תמיר פישמן

470

4

36

איילון (הוסטינג)

11,240

340

2,725

קסם (הוסטינג)

4,167

185

*

סיגמא (הוסטינג)

173

2

*

סיכום 

364,480

3,265

16,441

          

סוג קרן

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

31.5.21

מאי

מתחילת השנה

מסורתיות

185,431

2596

11495

כספיות

19,439

-516

-3,247

מסורתיות + כספיות

204,870

2,081

8,248

 

 

 

 

מחקות

60,410

977

6915

סל

99,191

209

1277

מחקות + סל

159,601

1,185

8,190

 

 

 

 

כל הקרנות

364,471

3,266

16,438