פרשת בן ארי - הרשות העבירה את תיק החקירה בעניינו של נחום אייזנשטאט לפרקליטות

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניינו של נחום אייזנשטאט למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

אדם כהן
11/06/2021

תיק חקירה זה, הינו חלק מחקירת רשות ניירות ערך בעניינם של מיכאל בן ארי וחברת EGFE ישראל, בחשד לביצוע עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון. לפי החשד, מדובר בהונאת משקיעים רחבת היקף שנחשפה על ידי הרשות ונחקרת על ידה בימים אלה. בתחילת חודש מאי 2021 נמלט בן ארי מן הארץ למרות קיומו של צו עיכוב יציאה מן הארץ בעניינו, ותוך הפרה בוטה של תנאי שחרורו. בעקבות הפרה זו קיבל בית המשפט את בקשת הרשות לחלט את הערבות הבנקאית שהעמיד בן ארי להבטחת עמידתו בתנאי שחרורו, בסך שני מיליון ₪. כספי הערבות הועברו לקופת הפירוק לצורך איתור נכסים על ידי הנאמן והשבת כספים למשקיעים. עד כה הקפיאה הרשות, במסגרת החקירה, נכסים בסך עשרות מיליוני ₪.

על פי החשד, אייזנשטאט סייע לבן ארי להימלט מן הארץ, בכך שהעניק לו את דרכונו האישי, ואף סייע לו בבריחתו בדרכים נוספות. מעשים אלה מקימים חשד כי אייזנשטאט ביצע עבירות שיבוש מהלכי חקירה ומשפט וזיוף. במסגרת החקירה שהה אייזנשטאט במעצר במשך מספר ימים, לאחר מכן שוחרר למעצר בית והוטלו עליו תנאים מגבילים.

* הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה  ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.