אופן הדיווח לקראת עדכון רשימת הכותרות המאפיינות, חוזר השמות ויישום מתווה קרנות דומות

חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: Dreamstime.comImage: Dreamstime.com

עומר רגב
14/06/2021

רקע

ביום 12 באפריל 2021 פרסם סגל הרשות "חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות" (להלן – "חוזר עדכון הסיווג") אשר ייכנס לתוקף ביום 1 ביולי 2021 (להלן – "מועד הכניסה לתוקף").

ביום 13 ביוני 2021 פרסם סגל הרשות עדכון לפיו קביעת החוזר כי סיווגה של קרן תחת כותרת מאפיינת, מחייב חשיפה של לפחות 75% משווי נכסי הקרן לאפיק ההשקעה הבלעדי או העיקרי העולה מאותה כותרת, תכנס לתוקף החל מיום 15 בספטמבר 2021.

ביום 13 ביוני 2021 פרסם סגל הרשות חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר עקרונות וכללים לקביעת שם קרן (להלן – "חוזר עדכון כללים לקביעת שם קרן") אשר יכנס לתוקף גם הוא ביום 15 בספטמבר 2021.

החוזר בדבר אופן הדיווח נועד להבהיר את מתכונת הדיווח הנדרשת כתוצאה מעדכון חוזר הסיווג, חוזר השמות ויישום מתווה קרנות דומות.

להמשך לחצו כאן

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.