ביקושי יתר גבוהים בהנפקת אג"ח ראשונה לחברת מיכמן אשראי לעסקים

החברה גייסה כ-99 מיליון ש"ח בשלב המוסדי

 

 
יניב ביטון מנכל מיכמן, צילום: סיון פרגיניב ביטון מנכל מיכמן, צילום: סיון פרג
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/06/2021

דורון ספיר, יו"ר מיכמן אשראי לעסקים מסר: "אנו שמחים על תוצאות המכרז ואמון המשקיעים בחברה. אנחנו רואים בגורמים המוסדיים שותפים עסקיים מרכזיים של החברה לאורך זמן ומודים להם על השתתפותם בגיוס. מיכמן נמצאת במגמת צמיחה מואצת ומתמשכת הנעשית תוך ניהול סיכונים  מושכל, חיזוק ושיפור מתמיד של תהליכי העבודה והבקרה שלה. בכוונתנו להמשיך ולהעמיק את הקשר עם שוק ההון כחלק מהגדלת מקורות האשראי למימון הפעילות שלנו."

יניב ביטון מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים, מסר: "הביקושים הגבוהים להם זכינו משקפים את האמון וההערכה להם זוכה מיכמן כחברה חזקה ומבוססת. החברה תנצל את כספי ההנפקה לצורך מימוש תכנית הצמיחה שלה - המשך הרחבת פעילותה העסקית תוך מתן פתרונות אשראי מגוונים ללקוחותיה ואיתור הזדמנויות השקעה בתחומי פעילותה."

מיכמן, חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי, השלימה בהצלחה כבירה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה שקלית – סדרה א'. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים בהיקפים גדולים של כ-175 מיליון ש"ח. החברה בחרה לקבל מתוכם התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף כספי כולל של כ-99 מיליון ש"ח .הריבית השקלית שנקבעה בשלב המכרז המוסדי היא %3.8, נמוכה מריבית המקסימום שעמדה על 4.4%. 

סדרת אג"ח א' המדורגת ilBBB עם תחזית חיובית על ידי מעלות, הינה במח"מ של 2.45 שנים. קרן אג"ח סדרה א’ עומדת לפירעון בחמישה תשלומים בין השנים 2021-2025.

את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים. משרדי עו"ד שליוו את החברה הם יורם ל. כהן ועו"ד שגיא שמש. חברת ביקוש גיוסי הון (1993) בע"מ שימשה כיועצת הנפקה.

חברת מיכמן, המספקת אשראי למאות עסקים קטנים ובינוניים במח"מים קצרים, הנפיקה את מניותיה בבורסה בתל אביב בחודש פברואר 2021. במסגרת ההנפקה החברה זכתה לביקושי יתר וגייסה כ-25 מיליון ש"ח לפי שווי חברה של כ– 95 מיליון אחרי הכסף. מאז צמח וגדל שווי השוק של החברה והוא עומד נכון להיום על כ-261 מיליון ש"ח. 

נכון ליום 30 באפריל 2021 היקף תיק האשראי של החברה הסתכם בכ-160 מיליון ש"ח, המהווה גידול של כ-63% לעומת תיק אשראי של כ-98 מיליון ש"ח נכון ליום 31.12.2021.

x