נופר אנרגיה תרכוש את פרויקט "מגלים" תחנת הכוח הסולארית המניבה הגדולה בישראל

אשר צפויה להוסיף להכנסות השנתיות של החברה כ- 270 מ ש"ח

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צלם: אלבטרוסצלם: אלבטרוס

אדם כהן
11/07/2021

החברה מנהלת מו"מ לרכישת 100% מהזכויות בפרויקט תרמו סולארי מהגדולים בעולם, בהספק של 121 מגה ואט, אשר הוקם באזור אשלים וחובר לרשת במסגרת הסכם זיכיון BOT עם מדינת ישראל.

החברה תשלם 580 מ' ₪ עבור רכישת הזכויות בפרויקט, אשר צפוי לתרום ל EBITDA השנתית של "נופר אנרגיה" כ-190 מ ₪ ול-FFO השנתי של החברה כ-120 מ ₪.

החברה רואה בעסקה הזדמנות לגיוון ועיבוי משמעותי של נכסיה תוך התבססות על יכולותיה ההנדסיות התפעוליות והטכניות לצורך המשך השבחת הנכס.

צלם: אלבטרוס

חברת "נופר אנרגיה" מנהלת מו"מ לרכישת 100% מהזכויות של קרן נוי ושותפיה ב"נוי מגלים" בפרויקט מגלים, מתקן תרמו סולארי בהספק מותקן של 121 מגה ואט, הנחשב למתקן הסולארי המניב הגדול בישראל, ומהגדולים מסוגו בעולם. בנייתו של הפרויקט הושלמה בהצלחה במהלך 2019, והוא חובר לרשת והחל הפעלה מסחרית במסגרת הסכם זיכיון BOT לתקופה של 28 שנה עם מדינת ישראל. ביצוע העסקה כפוף, בין היתר, לביצוע בדיקת נאותות של נופר לפרויקט אשר צפויה להתחיל בימים הקרובים. העברת האחזקות במגלים תהיה כפופה לאישור המדינה מכוח הסכם הזיכיון של הפרויקט.

החברה צפוי לשלם כ– 580 מ ₪ עבור רכישת  100% מהזכויות בפרויקט אשר צפוי להניב ל"נופר אנרגיה" הכנסות שנתיות בסך כ-270 מ ₪, EBITDA שנתי בסך של כ-190 מ ₪  וFFO שנתי בהיקף של כ-120 מ ₪. לאחר השלמת העסקה סך הנכסים של החברה המחוברים לרשת והמצויים בהליכי הקמה צפוי לעמוד כ- 1.1 גיגה אשר צפויים לייצר הכנסות שנתיות כוללות מייצור חשמל בהיקף של כ- מיליארד ₪ כבר ב-2023.

העסקה מהווה הזדמנות משמעותית לגיוון הנכסים והפעילויות של נופר אנרגיה, אשר מקדמת כיום הקמת פרויקטי אנרגיה מתחדשת בישראל, בארצות הברית, בספרד, באיטליה וברומניה. החברה צפויה להתבסס על מערך ההנדסה והתפעול שברשותה וכן על יכולותיה וניסיונה לטובת ניהול והובלה של הפרויקט בצורה מיטבית.

פרויקט מגלים הינו מההשקעות הבולטות בקרן נו 1 אשר גויסה בשנת 2011 ונמצאת לקראת סיום חייה ומימוש נכסיה. הקרן השכילה להשביח את הנכס במהלך תקופת ההשקעה בו וסבורה שעדיין ניתן להמשיך להשביחו ואילולי הגיעה לסוף חייה הייתה מחזיקה בו עוד שנים ארוכות.

מקרן נוי נמסר: עסקת מגלים הינה ציון דרך משמעותי במיוחד עבור הקרן ומשקיעיה. הקמת הפרויקט לוותה בלא מעט אתגרים הן ברמת לוח הזמנים והן ברמת התקציב ובהובלתה של הקרן הגיע להפעלה מלאה ברמת ביצועים גבוה במיוחד הבאים לידי ביטוי בשווי הפרויקט. אנו משוכנעים שהעסקה ככל שתיחתם תהווה נדבך חשוב גם בפעילות של נופר ותתרום להתפתחותה.

נדב טנא, מנכ"ל "נופר אנרגיה" "עסקת מגלים מהווה קפיצת מדרגה משמעותית ל"נופר אנרגיה" וצפויה להשתלב באופן מיטבי בפעילויותיה, תוך התבססות על הסינרגיה הגבוהה עם המודל העסקי הייחודי ויכולותיה ההנדסיות, התפעוליות והניהוליות של החברה. מתקן מגלים מצטרף לשורת הפרויקטים שהחברה מקדמת בישראל, בארצות הברית, באיטליה, בספרד וברומניה תוך בניית תמהיל נכסים מגוון, אשר צפוי לייצר כבר ב-2023 הכנסות כוללות מייצור חשמל בהיקף של כמיליארד ₪".