ביטוחי בריאות פרטיים - המלצות דרמטיות של רשות התחרות

רשות התחרות מפרסמת, לאחר שימוע ציבורי, את ממצאי המחקר על ביטוחי הבריאות הפרטיים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Gerd Altmann from Pixabay Image by Gerd Altmann from Pixabay

מורן שקד
15/07/2021

בחודש ינואר התפרסם להערות הציבור חלקו השני של דו"ח מחקר של רשות התחרות בנושא ביטוחי הבריאות הפרטיים. לאחר קבלת הערות מהציבור, הרשות מפרסמת כעת את הגרסה הסופית של המחקר.

החלק הראשון של הדו"ח (דו"ח הביניים) הראה שרוב הסוכנים מוכרים פוליסות ביטוח של חברה אחת או שתיים בלבד. כמו כן הראה החלק הראשון של הדו"ח תופעה רחבה של ביטוחי יתר (כפל ביטוח). החלק השני של הדו"ח עסק בתמריצי סוכני הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות והצביע על קשר בין התמריצים שנותנות חברות הביטוח לסוכנים לבין המוצרים שהסוכנים מוכרים למבוטחים. 

הממצאים מעלים כי חברות הביטוח מצליחות להשפיע על זהות החברה שאת מוצריה מוכר הסוכן ללקוחותיו וזאת באמצעות תמריצים כלכליים שמעניקות חברות הביטוח לסוכנים. ממצאים אלה מטרידים נוכח ההנחה של מרבית המבוטחים כי הסוכן נמצא "בצד שלהם". 

לאור הממצאים ובראי הערות הציבור, הרשות ממליצה לבצע שינויים מרחיקי לכת במודל התגמול של סוכני הביטוח, כדי ליצור לסוכנים תמריצים שיבטיחו מתן ייעוץ המשרת בצורה טובה יותר את טובת המבוטחים. בתוך כך, ממליצה הרשות, בין היתר, לאסור על תשלומים מחברות הביטוח לסוכנים, או לחלופין לפעול לכך שתגמול הסוכן יתבסס בחלקו על פרמטרים אחרים מלבד גובה דמי הפרמיה – למשל, שתשולם לסוכן "עמלת תביעה" אשר משקפת את הסכומים ששולמו למבוטחים. כמו כן, הרשות ממליצה לבטל את תוספות התשלום (בונוסים) לסוכן עבור עמידה ביעדים.   

מחקר הרשות החל בעקבות פניות מרשות שוק ההון, אשר ביקשה לערוך מחקר תחרותי על שוק ביטוחי הבריאות. המחקר נעשה בליווי רשות שוק ההון, ממצאיו הוצגו לה טרם פירסומם כאן ורשות התחרות תמשיך לקיים עם רשות שוק ההון מגעים בנוגע ליישום ההמלצות.

מלשכת סוכני הביטוח נמסר: "נראה כי רשות התחרות במסקנותיה בחרה לחפש את המטבע מתחת לפנס. ההמלצות שהוצגו מלמדות כי הרשות בחרה להתעלם מחשיבות פעילות הסוכן ושיקוליו, לטובת מבוטחיו. לסוכן הביטוח יש רצון אחד ויחיד – לבנות חליפת כיסויים ביטוחיים המתאימים ללקוח העומד מולו, לו ולמשפחתו. הלשכה דוחה את הרעיון לפיו הסוכן יתפרנס מ"עמלת תביעה" כפי שהציעה רשות התחרות. הלשכה מאחלת לכל קהל לקוחותיה, שלא יזדקקו לממש את הפוליסה אף פעם, שהלקוחות יטוסו לחו"ל וישובו בשלום, שלא יהיו מעורבים בתאונות ושיחיו בבריאות שלמה, עצם הרעיון שעל תביעות שישולמו יקבל הסוכן עמלה מחברת הביטוח מלמדת על חוסר ההבנה של מהות הטיפול המקצועי שמעניק סוכן הביטוח ללקוחותיו ומהות המוצר הנמכר.

גם לגופו של עניין הדוח לא ערך הבחנה בין מכירה ע"י מוכרנים שכל מטרתם למקסם עמלות למול מכירה מקצועית של סוכני ביטוח אשר מכיר אישית את לקוחותיו ומתאים להם כיסוי ביטוחי על פי צורכיהם. הדוח לא עשה אבחנה בין סוכנות בבעלות חברות ביטוח לעומת סוכני הביטוח עצמאיים המיוצגים על ידי הלשכה, שהם סוכנים עצמאיים ללא קשרי שליטה עם חברות ביטוח. עוד מוסיפה לשכת סוכני הביטוח כי ההשוואה לענפים אחרים אינה דומה ולא ניתן לגזור גזירה שווה לענפי הביטוח. הלשכה מחזקת את עמדת הציבור ותוסיף וטען כי ציבור המבוטחים לא טועה בקביעה לפיה סוכן הביטוח עומד לצידו ולטובתו , כך היה וכך ימשיך להיות. הלשכה תפעל מול רשות שוק ההון על מנת לשמור על זכויותיו של סוכן הביטוח הן בתחום סוכן הביטוח החדש בענף הבריאות והן ביחס לכלל ענפי הביטוח השונים."


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.