רונן טוב פורש ממיטב דש לעסקים פרטיים ורוכש ממנה את סוכנות הביטוח רימונים

רונן טוב יסיים את תפקידו כמשנה למנכ"ל הקבוצה; לבקשת מיטב דש ימשיך לכהן כיו"ר פעיל במיטב דש גמל ופנסיה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
רונן טוב, צילום: עמי ארליךרונן טוב, צילום: עמי ארליך

מורן שקד
15/07/2021

רונן טוב יסיים את תפקידו כמשנה למנכ"ל הקבוצה; לבקשת מיטב דש ימשיך לכהן כיו"ר פעיל במיטב דש גמל ופנסיה

מיטב דש הודיעה על התקשרות בעסקאות עם רונן טוב לרכישת ומכירת אחזקות בסוכנויות ביטוח שבבעלותה. עד סוף השנה, יסיים רונן טוב את תפקידו כמשנה למנכ"ל הקבוצה ולבקשת מיטב דש ימשיך לכהן כיו"ר פעיל במיטב דש גמל ופנסיה. רונן, אשר כיהן בתפקיד זה מאז שנת 2013, צפוי לסיים את תפקידו בסוף השנה. הפרידה מגיעה על רקע בקשתו של רונן לפנות לעסקים פרטיים.

במסגרת העסקה הראשונה, תרכוש מיטב דש מרונן את אחזקתו במיטב דש סוכנות לביטוח, כך שלאחר העסקה תחזיק החברה במרבית מניות הסוכנות. במסגרת עסקה נפרדת תמכור מיטב דש לרונן מניות ברימונים סוכנות לביטוח.

מנכ"ל מיטב דש, אילן רביב, אמר: לאחר כ-8 שנים של עבודה משותפת ומוצלחת עם רונן, קיבלתי את בקשתו להמשיך ליזמות ופיתוח עסקים פרטיים. מיטב דש מעריכה מאוד את תרומתו של רונן בהקמת חטיבת הלקוחות של קבוצת מיטב דש ובפיתוח פעילויות סוכנויות הביטוח שלנו. רונן הוא אחד מאנשי המקצוע המובילים בארץ בעולמות חסכון ארוך הטווח והביטוח וזכינו להנות מיכולותיו הרבות בתחומים אלו. אני מאחל לרונן הצלחה רבה בעסקיו החדשים ואני בטוח בהצלחתו."

רונן טוב, יו"ר מיטב דש גמל ופנסיה, ציין: מבקש להודות למיטב דש ובעיקר לאילן רביב על שמונה שנים של עשייה פורייה במהלכן הייתה לי הזכות להיות שותף לצמיחתה והפיכתה של  קרן הפנסיה של מיטב דש לאחת מהקרנות המובילות והגדולות בישראל. כמי שמאמין באיכותו ובמקצועיותו של סוכן הביטוח בישראל, בחרתי להגדיל את אחזקותיי בבית הסוכן רימונים, ולהמשיך לחזק את מעמדו כבית מקצועי ואיכותי לסוכני הביטוח בישראל." 

____________________________
מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 13 ביולי, 2021, התקשרה במישרין או באמצעות חברות בשליטתה בהסכמים להעברת מניות של סוכנויות ביטוח שבשליטתה כמפורט להלן:

הסכם בין החברה לבין מר רונן טוב ("רונן") בקשר עם מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ ("הסוכנות").

החברה התקשרה בהסכם במסגרתו תרכוש מרונן 9% ממניות הסוכנות בתמורה לסך של 5.99 מיליון ש"ח. לאחר השלמת העסקה תחזיק החברה ב- 97% מההון המונפק והנפרע של הסוכנות. ההסכם מותנה בקבלת אישור מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לתיקון היתר השליטה בסוכנות ולהעברת המניות.

כמו כן, ההסכם כולל הוראות להתאמת התמורה במקרה של מכירה בתוך תקופה של עד שישה חודשים של יתרת החזקות הסוכנות ברימונים לידי צד שלישי.

הסוכנות מעניקה שירותי תיווך לעניין ביטוח בתחום הביטוח הכללי, ביטוח חיים, וביטוחי פרט נוספים. למועד דוח זה ועד להשלמת ההסכם תחזיק החברה ב- 88% מההון המונפק והנפרע של הסוכנות.

הסכם בין הסוכנות לבין רונן בקשר עם רימונים סוכנות לביטוח בע"מ ("רימונים").

הסוכנות התקשרה בהסכם במסגרתו תמכור לרונן 40% ממניות רימונים בתמורה לסך של 4.6 מיליון ש"ח2, כך שלאחר מועד השלמת העסקה תחזיק הסוכנות 48% מההון המונפק והנפרע של רימונים, רונן יחזיק 40% ו- 12% הנותרים יוותרו בידי צד ג'. ההסכם מותנה בקבלת אישור מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לתיקון היתר השליטה ברימונים ולהעברת המניות, וכן בהשלמת הסכם לרכישת מניות הסוכנות כמפורט בסעיף 1 לעיל. לצדדים זכות גרירה (Bring Along) למשך תקופה של עד 24 חודשים.

ממועד ההשלמה. למועד דוח זה ועד להשלמת ההסכם תחזיק הסוכנות ב- 88% מההון המונפק והנפרע של רימונים.

רימונים הינה בית סוכן המעניק שירותי תיווך והפצה באמצעות סוכני משנה עצמאיים, המשווקים מוצרי ביטוח בתחום הביטוח הכללי, הפנסיוני וביטוחי פרט.

סיום העסקתו של רונן בחברה והתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול במיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

רונן יסיים את תפקידו כמשנה למנכ"ל החברה עד ליום 31.12.2021.

לצד סיום העסקתו של רונן בחברה נחתם הסכם שירותי ניהול בין מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לרונן, המסדיר את המשך כהונתו של רונן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ החל מיום 1.1.2022.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.