תשואות קופות הגמל ביוני: ילין לפידות גמל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים

ילין לפידות מנצחים עד גיל 50 ובין 50-60 | מיטב דש מנצחים מעל גיל 60 | אקסלנס מובילים כמעט בכל חתכי הזמן עד גיל 50

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

מיכאל לוי
16/07/2021

תשואות חיוביות לכלל גופי הגמל החודש, בכל חתכי המודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – ילין לפידות מנצחים החודש
במסלול לגילאי 50 ומטה, שהוא המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 0.74%, נמוך משמעותית מהתשואה בחודש שעבר, שעמדה על 1.36%. טווח התשואות נע בין 0.25% ל-1.12%. מתחילת השנה, ממוצע התשואה עומד על 8.75%. בשנה האחרונה ממוצע התשואות עומד על 23.24%. ממוצע התשואות ל-3 שנים הוא 28.54% ול-5 שנים 45.6%.

ילין לפידות מנצחים החודש עם 1.12% תשואה. במקום השני נמצאים אנליסט עם תשואה של 0.93%. אקסלנס, שהשיאו החודש 0.62%, מובילים כמעט בכל חתכי הזמן במסלול עד גיל 50 עם תשואה של 10.95% מתחילת השנה, 27.96% ל-12 חודשים, ו-32.82% ב-36 חודשים אחרונים. בתשואה ל-5 שנים מובילים עדין אלטשולר שחם עם 54.64% (0.72% החודש).

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב דש עדין מובילים מתחילת השנה וב-12 חודשים אחרונים
במסלול לגילאי 50 עד 60, שהוא המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 0.68% נמוך דרמטית מ-1.34% בחודש הקודם. טווח התשואות נע בין 0.28% ל-0.94%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 7.74%. תשואה ממוצעת לשנה האחרונה היא 19.34%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 25% ול-5 שנים 39.44%.

ילין לפידות במקום הראשון החודש עם תשואה של 0.94%. במקום השני מיטב דש עם 0.92%. מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 9%, וכן בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 21.5%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 27.37% ו-48.25% בהתאמה (0.61% החודש). אלטשולר שחם מציגים תשואה נמוכה במיוחד בקופה של פסגות, אחרונים החודש עם 0.46%.

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – אקסלנס מובילים מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים
קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 0.77%, לעומת 1.02% בחודש קודם. מנעד התשואה החודש נע בין 0.26% ל-0.77%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 5.28%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 12.63%, ב-3 שנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 18.57%, וב-5 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 27.37%.

מיטב דש מנצחים במסלול זה החודש, עם 0.77%. במקום השני נמצאים ילין לפידות עם 0.76%. אקסלנס (0.51% תשואה החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 6.36%, וכן בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 16.32%. אלטשולר שחם חזרו להובלה בתשואה ל-3 שנים עם 21.22%, והם עדין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 32.23%. אלטשולר שחם השיאו החודש 0.33%, שני מהסוף.

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9939

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

      1,822

1.12%

9.48%

21.58%

30.10%

48.82%

9730

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה

         852

0.93%

8.90%

22.16%

31.67%

50.47%

7215

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

      1,076

0.91%

8.93%

23.61%

28.28%

45.77%

9793

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

      1,051

0.81%

8.68%

23.19%

25.61%

39.08%

12532

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

      1,594

0.76%

9.97%

25.48%

---

---

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

     10,341

0.72%

8.23%

20.50%

30.02%

54.64%

9779

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

         897

0.68%

8.32%

21.69%

26.08%

38.62%

9916

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

      5,896

0.62%

10.95%

27.96%

32.82%

49.19%

9744

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

      1,164

0.61%

8.10%

20.96%

23.17%

39.68%

9651

כלל תמר עד 50

      1,379

0.25%

5.97%

25.28%

29.11%

44.23%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.74%

8.75%

23.24%

28.54%

45.61%

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9940

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

      7,708

0.94%

8.26%

18.30%

25.72%

39.02%

103

מיטב דש גמל לבני 50-60

      7,664

0.92%

9.00%

21.50%

26.35%

41.37%

9792

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

      4,414

0.83%

8.30%

20.42%

22.23%

36.36%

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

      4,897

0.77%

7.96%

18.68%

---

---

9731

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60

      1,056

0.76%

6.90%

16.83%

26.53%

41.67%

9780

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

      1,879

0.76%

7.69%

18.70%

23.63%

33.38%

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

     34,068

0.61%

7.52%

17.60%

27.37%

48.25%

9742

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

      4,221

0.60%

8.38%

19.46%

22.31%

37.52%

9529

אקסלנס גמל לבני 50 עד 60

      2,014

0.55%

7.82%

20.69%

25.12%

---

9652

כלל תמר 50-60

      1,835

0.28%

5.54%

21.23%

25.70%

37.91%

9890

פסגות גדיש לבני 50-60

     23,330

0.46%

8.08%

19.19%

23.27%

37.39%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.68%

7.77%

19.33%

24.82%

39.21%

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

551

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

      3,820

0.77%

6.19%

14.39%

20.97%

29.46%

9941

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

      1,512

0.76%

5.03%

11.00%

17.37%

24.29%

9745

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

      1,928

0.62%

5.37%

12.28%

16.52%

25.48%

9732

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

         351

0.58%

4.31%

10.49%

16.47%

24.21%

401

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

      3,362

0.51%

6.36%

16.32%

20.43%

31.66%

9781

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

         713

0.50%

5.07%

12.92%

18.35%

26.82%

9794

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

         842

0.49%

4.78%

12.22%

15.58%

22.73%

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

      2,503

0.48%

5.28%

10.93%

---

---

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

     16,534

0.33%

4.42%

10.77%

21.22%

32.23%

9653

כלל תמר 60 ומעלה

      2,002

0.26%

6.04%

14.95%

20.22%

29.50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.53%

5.28%

12.63%

18.57%

27.37% 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.