יוני בקרנות הפנסיה: מיטב מנצחים החודש בכל המסלולים

מיטב שומרים על ההובלה בכל חתכי הזמן בין 50-60

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
טדי לין, מנכל מיטב דש גמל, צילום: פאנדרטדי לין, מנכל מיטב דש גמל, צילום: פאנדר

מיכאל לוי
18/07/2021

תשואות חיוביות לכלל גופי הפנסיה החודש, בכל חתכי המודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מיטב עם 1.12%
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר. התשואה הממוצעת החודש היא 0.80%, נמוך משמעותית מהתשואה של חודש קודם שעמדה על 1.49%. טווח התשואות נע בין 0.41% ל-1.12%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 9.15%, התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 23.23%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 30.04% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 51.04%.

מיטב דש השיאה החודש תשואה של 1.12%. במקום השני אלטשולר שחם עם 0.98%. הפניקס מובילים מתחילת השנה עם 9.84%. כלל מובילים בתשואה שנה אחורה עם 25.14%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 33.55% ו-61.42% בהתאמה.

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מובילים כמעט בכל חתכי הזמן במסלול
המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון נמוכה יותר. כאן התשואה הממוצעת היא 0.76% לעומת 1.35% בחודש הקודם. מנעד התשואה נע בין 0.42% ל-1.18%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 7.98%, בשנה האחרונה 19.57%, ל-3 שנים 26.47% ול-5 שנים 43.35%.

מיטב דש מנצחים החודש עם 1.18% תשואה. במקום השני נמצאים מנורה מבטחים עם 0.87%. מיטב מובילים בתשואה כמעט בכל חתכי הזמן עם 9.22% מתחילת השנה, 22.8% ל-12 חודשים, 29.87% ל-36 חודשים. אלטשולר שחם מובלים בתשואה ל-5 שנים עם 49.43% (0.86% החודש).

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – הפניקס מובילים מתחילת השנה ול-12 חודשים
מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג החודש תשואה ממוצעת של 0.63% לעומת 0.99% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.5% ל-0.72%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 5.42%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 13.21%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 20.39%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 31.99%.

במקום הראשון בתשואות החודש נמצאים מיטב דש עם 0.72%. במקום שני הראל עם 0.67%. בתשואה מתחילת השנה ול-12 חודשים מובילים הפניקס עם 6.07%, ו-15.28% בהתאמה. הפניקס השיאו החודש 0.5% (מקום אחרון בתשואה). אלטשולר שחם חזרו לראשות התשואה ל-3 שנים עם 22.18% (0.6% החודש, מקום שני מהסוף). אלטשולר שחם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 34.19%.

קרנות פנסיה עד גיל 50

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

2155

איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      9,409

1.12%

9.47%

24.42%

31.39%

52.13%

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

     18,192

0.98%

8.78%

21.29%

33.55%

61.42%

2184

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055

      6,401

0.92%

9.68%

24.65%

29.59%

51.37%

9974

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

 

0.78%

9.84%

24.88%

30.90%

52.13%

8801

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

     12,351

0.76%

8.79%

21.53%

27.23%

43.37%

2070

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      2,500

0.74%

8.93%

21.62%

27.61%

44.89%

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

     19,047

0.72%

8.12%

20.68%

26.43%

46.84%

42

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

     14,376

0.41%

9.41%

25.14%

31.21%

50.05%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.80%

9.13%

23.03%

29.74%

50.27%

קרנות פנסיה גילאי 50-60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9967

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

      4,279

1.18%

9.22%

22.80%

29.87%

45.82%

2014

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2035

      6,143

0.87%

8.19%

20.17%

25.34%

44.00%

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

      2,921

0.86%

6.85%

16.19%

27.75%

49.43%

8802

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

      2,680

0.72%

7.59%

17.99%

24.18%

36.88%

9975

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

 

0.70%

8.25%

20.64%

26.47%

---

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

      3,226

0.68%

7.37%

17.82%

24.07%

41.03%

2072

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50-60

         427

0.67%

7.29%

16.75%

21.17%

32.01%

 

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

      3,718

0.42%

8.36%

21.37%

27.61%

42.95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.76%

7.89%

19.22%

25.81%

41.73%

קרנות פנסיה מעל גיל 60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9968

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

         836

0.72%

5.60%

13.50%

19.86%

31.83%

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

      1,556

0.67%

5.64%

13.02%

19.42%

32.55%

8803

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

      1,496

0.65%

5.78%

13.66%

19.75%

30.44%

2011

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2025

      5,150

0.62%

5.39%

13.99%

19.32%

30.93%

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

      1,018

0.60%

4.05%

9.78%

22.18%

34.19%

9976

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

 

0.50%

6.07%

15.28%

21.78%

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.63%

5.42%

13.21%

20.39%

31.99% 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.