תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של פסגות

לחודש יוני 2021 | תשואות הגוף שנמכר לאלטשולר שחם

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
18/07/2021

מ"ה

שם קופה/קרן

תשואה 06.2021

תשואה מצטברת 2021

תשואה 12 ח' אחורה

תשואה 36 ח' אחורה

תשואה 60 ח' אחורה

היקף נכסים 30.06.2021

באלפי ₪ 

396

פסגות שיא השתלמות כללי

0.45%

7.88%

19.36%

23.06%

36.84%

9,019,582

1183

פסגות שיא השתלמות ישראל

0.11%-

7.51%

20.33%

24.20%

37.27%

1,814,043

612

פסגות שיא השתלמות מניות

0.06%-

11.56%

36.10%

37.71%

68.85%

517,823

9890

פסגות גדיש לבני 50-60

0.46%

8.08%

19.19%

23.27%

37.39%

23,329,644

 

 

 

 

 

 

 

 

7810

 NEXTפסגות  גמל להשקעה כללי

0.49%

6.61%

16.85%

21.13%

 

619,702

7811

NEXTפסגות  גמל להשקעה מניות  

0.11%

11.03%

33.13%

34.72%

 

172,946


 

תשואה 06.2021

תשואה מצטברת 2021

תשואה 12 ח' אחורה

תשואה 36 ח' אחורה

תשואה 60 ח' אחורה

היקף נכסים 30.06.2021

באלפי ₪

קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

0.74%

8.93%

21.62%

27.61%

44.89%

2,500,241

קרן פנסיה מקיפה לבני 50 -60

0.67%

7.29%

16.75%

21.17%

32.01%

426,689 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.