לפני הגמל נט - תשואות מלאות אלטשולר שחם

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לחודש יוני

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר לוינשטיין, צילום: סם יצחקוביאיר לוינשטיין, צילום: סם יצחקוב

עומר רגב
18/07/2021

שם הקופה

סך נכסים באלפי ₪  30.06.2021 

תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 7.2020 עד 6.2021 

תשואה מצטברת 7.2018 עד 6.2021 (36 חודשים)

תשואה מצטברת 7.2016 עד 6.2021 (60 חודשים)

תשואה לחודש יוני 2021

תשואה מצטברת מינואר עד יוני 2021

1093

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

           58,527,768

17.03%

26.83%

46.73%

0.61%

7.23%

1377

אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות

             8,522,392

34.54%

39.79%

90.35%

1.12%

11.89%

1290

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 

             1,833,600

22.22%

31.68%

58.20%

0.74%

8.95%

558

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

             9,669,492

8.71%

19.81%

30.34%

0.20%

3.36%

1378

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

                626,719

3.53%

14.52%

19.05%

0.11%

1.50%

1399

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות 

                287,646

0.84%

10.24%

12.70%

-0.06%

0.83%

1398

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי 

                265,452

0.02%

0.43%

0.62%

0.00%

0.01%

12256

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

                185,879

13.48%

0.00%

0.00%

0.66%

5.87%

 

 

 

 

 

 

 

 

1376

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות

                565,082

3.76%

14.84%

19.72%

0.13%

1.56%

1375

אלטשולר שחם גמל מסלול מניות

             3,949,597

34.80%

40.74%

92.19%

1.11%

11.98%

1395

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות 

                223,441

0.79%

10.05%

12.46%

-0.08%

0.79%

1394

אלטשולר שחם גמל מסלול כספי 

                218,739

0.01%

0.34%

0.53%

0.00%

0.01%

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

           10,341,134

20.50%

30.02%

54.64%

0.72%

8.23%

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

           34,068,406

17.60%

27.37%

48.25%

0.61%

7.52%

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

           16,533,734

10.77%

21.22%

32.23%

0.33%

4.42%

472

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות

             1,556,517

7.11%

16.79%

23.34%

0.22%

2.85%

 

 

 

 

 

 

 

 

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

           18,192,497

21.29%

33.55%

61.42%

0.98%

8.78%

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

             2,920,922

16.19%

27.75%

49.43%

0.86%

6.85%

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

             1,018,106

9.78%

22.18%

34.19%

0.60%

4.05%

9760

קרן פנסיה מקיפה הלכה

                201,479

15.56%

27.74%

0.00%

0.89%

6.70%

12419

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

             2,631,289

34.98%

0.00%

0.00%

1.22%

12.27%

2196

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

                 14,741

8.47%

19.69%

0.00%

0.74%

4.51%

12138

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מסלול חדש)

                472,587

7.78%

0.00%

0.00%

0.71%

4.08%

9761

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

                272,700

19.42%

28.64%

52.69%

0.77%

7.73%

9762

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

                 67,702

15.76%

25.91%

44.44%

0.57%

6.55%

9763

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

                 39,937

9.90%

0.00%

0.00%

0.32%

3.99%

7798

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

             8,251,311

15.92%

25.07%

0.00%

0.57%

6.60%

7799

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

             4,848,441

34.32%

39.24%

0.00%

1.13%

11.73%

7800

אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות

             1,344,189

7.31%

17.58%

0.00%

0.23%

2.91%

7801

אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות

                261,512

2.68%

14.23%

0.00%

0.01%

1.14%

7802

אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי

                 73,250

0.02%

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

12257

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

                144,421

13.77%

0.00%

0.00%

0.63%

5.91%

11325

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

                618,009

10.46%

20.74%

0.00%

0.32%

4.28%

11326

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

             1,252,007

16.60%

25.51%

0.00%

0.58%

7.00%

11327

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

             3,296,577

34.99%

40.56%

0.00%

1.09%

12.11%

11328

אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה

                516,017

15.02%

24.33%

0.00%

0.62%

6.43%

1094

אלטשולר שחם פיצויים כללי

                812,212

18.90%

29.60%

51.68%

0.58%

8.70%

588

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

                214,002

8.37%

19.34%

29.40%

0.16%

3.21%

1417

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

                 27,119

4.38%

15.58%

20.46%

0.24%

1.85% 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.