הקרן הראשונה של אלקטרה נדלן מממשת נכס במיאמי

מה התשואה לקרן במכירה?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
קרדיט: באדיבות החברהקרדיט: באדיבות החברה

מורן שקד
20/07/2021


מנכ״ל אלקטרה נדלן, גיל רושינק, צלם: אורן קהן

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן
: "אנו מעדכנים על מימוש מקבץ דיור במיאמי מצד הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור וזאת בתשואת שיא של כ-33% לשנה ותשואה כוללת ביחס להון העצמי של כ-166% לכל התקופה. תשואות מרשימות אלה הינן פועל יוצא של ניהול איכותי ומקצועי מצד אלקטרה אמריקה שאחראית על ניהול קרנות ההשקעה של החברה והינה מהחברות המובילות והצומחות בתחום מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב. לאלקטרה אמריקה הנהלה בעלת ניסיון רב, יכולות תפעול והשבחה משמעותיות וכן נגישות גבוהה לעסקאות חדשות, הן בתחום החוב והן בתחום ההון. תחום מקבצי הדיור בדרום מזרח ארה"ב, אזור פעילות החברה, ממשיך להפגין יציבות ונהנה מסביבה עסקית תומכת מאוד, בין היתר לאור השינויים הדמוגרפים בארה"ב וההגירה החיובית דרומה במפה האמריקאית. אנו ממשיכים לפעול להרחבת והשבחת פעילותינו בתחום זה, לצד כניסה לתחומי הסינגל פמילי והמלונאות בארה"ב". 

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, מעדכנת כי הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב, המחזיקה ב-41.6% מהזכויות במקבץ דיור במיאמי, פלורידה, חתמה על עסקה למכירת זכויותיה בנכס בתמורה (100%) לסך של כ-99 מיליון דולר. הנכס נרכש בחודש מאי 2017 במחיר (100%) של כ-61.2 מיליון דולר. 

ההון העצמי (100%) שהושקע הסתכם לסך של כ-22.8 מיליון דולר, ותזרים מזומנים החופשי (100%) שינבע מעסקת המכירה מסתכם לסך של כ-43.8 מיליון דולר. בנוסף, לחלוקות שוטפות לאורך ההשקעה בנכס של כ-17 מיליון דולר ובסה"כ הניב הנכס תזרים של כ-60.5 מיליון דולר המשקף שיעור תשואה פנימי שנתי (IRR) של כ-33% ברמת הנכס וכן תשואה כוללת ביחס להון העצמי (ROE) של כ-166% לכל התקופה.

ההון העצמי המקורי שהושקע על ידי החברה (כ-Limited Partner) בעסקה זו עמד על כ-1.3 מיליון דולר. עם השלמת מכירת הנכס, ינבע לחברה תזרים מזומנים חופשי בסך של כ-5.8 מיליון דולר. 

תמונות הנכס במיאמי, קרדיט: באדיבות החברה

הרווחים, לרבות דמי הצלחה, לאחר מס שינבעו לחברה מהשלמת עסקה זו, מעבר לרווחים שרשמה החברה לאורך חיי הנכס בעקבות שיערוכים ופעילות שוטפת, מסתכמים כ-1.2 מיליון דולר. הרווחים האמורים יזקפו בדוחותיה הכספיים של החברה ברבעון השני של שנת 2021. 

השלמת העסקה, בכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים על-פי הסכם המכירה, צפויה להתבצע ברבעון השלישי של שנת 2021.

בשבוע החולף עדכנה החברה כי הקרן השלישית מסיימת את שלב הגיוס, לאחר שהושלם גיוס בהיקף משמעותי של כ-980 מיליון דולר בפרק זמן של כשנה וחצי בלבד, זאת לעומת יעד הגיוס המקורי שעמד על כ-500 מיליון דולר. 

עוד עדכנה החברה בשבוע החולף כי קרן החוב בצעה עסקה למימון מקבץ דיור בעיר דאלאס, טקסס בהיקף השקעה של כ-3.5 מיליון דולר בדרך של הלוואת מזנין הנושאת ריבית אפקטיבית מינימלית שנתית של כ-11%.

יצוין, כי בשלוש וחצי השנים האחרונות, גייסה אלקטרה נדל"ן למעלה מ-1.8 מיליארד דולר בארבע קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים ובנוסף גייסה כ-600 מיליון דולר, בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות לצד הקרנות. בסה"כ גייסה החברה מעל 2.4 מיליארד דולר. 

אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקו מנהלת כ-35 אלף יחידות דיור ב-109 מקבצי דיור בארה"ב, כולל 18 עסקאות למתן הלוואות לביצוע רכישה של מקבצי דיור. בנוסף, החברה מחזיקה בכ-450 בתים צמודי קרקע בארה"ב. כל זאת, בהתאם לתכנית האסטרטגית שהציגה החברה בינואר 2016 ולפיה החברה תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, ותפעל באופן שיבטיח תזרים יציב ויאפשר יצירת ערך לבעלי המניות.


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.