קביעת שווי נכסי קרן, חישוב מחירים ואופן רישום נכסים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

עידו אסיאג
21/07/2021

1.9.1.17 תקנה 11(ו)(2) לתקנות המחירים קובעת כי שווי קרן סל המוחזקת בקרן בניהולו של אותו מנהל ייקבע לפי השווי הנקי של נכסיה. החריג לכך הוא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ המחזיקה בקרן סל בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ - אז ייקבע שוויה לפי שער הנעילה שלה בבורסה.

כיצד יש לנהוג במקרה של שתי קרנות בלתי מוגבלות, אשר שתיהן בניהולו של אותו מנהל קרן, כאשר הקרן המוחזקת היא קרן סל על מדד עולמי המתכסה באמצעות עסקת החלף?

תשובה: לפי הנחיה מקדמית שפרסם סגל הרשות בעניין שווי ליום מסחר של עסקת swap, כאשר קרן מחקה עוקבת אחר מדד עולמי ומתכסה בעסקת החלף, שווי היחידה ליום T יקבע לפי שווי העסקה ליום T+1 וכאשר מחיר סוף יום של נכס המעקב מתפרסם לאחר שעת נעילת המסחר בישראל מחיר הקרן יפורסם ביום T+2. עם זאת, במקרה המתואר בשאלה, קיים קושי בעיקר בעת קביעת מחיר הקרן המחזיקה ביום ג'. זאת, שכן ביום זה פער הזמנים בין מועדי שיערוך הקרנות משמעותי, כאשר מחיר הקרן המחזיקה ביום שלישי מבוסס על שווי הנכסים ליום שני, ובקרן המוחזקת המחיר מתבסס על המחיר שפורסם ביום שישי. משכך, ובשל הפגיעה האפשרית בתקינות מחירי הקרן, יתבצע שיערוך קרן הסל המוחזקת, בכל אחד מימי חישוב המחירים, לפי שער הנעילה שלה בבורסה, על אף ששתי הקרנות הינן קרנות לא מוגבלות בניירות ערך חוץ.


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.