האם אג"ח של מדינה פדראלית ייחשב אג"ח ממשלתי?

מגבלות על נכסים שמותר לקנות ולהחזיק ושיעוריהם המרביים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

עידו אסיאג
20/07/2021

1.10.1.8 האם ניתן לראות באגרת חוב של יחידה מדינית שהיא חלק ממדינה פדראלית, כאגרת חוב שהוציאה אותה מדינה שאינה מדינת ישראל לעניין הוראת תקנה 5(ב) לתקנות הנכסים ולעניין התחייבות לחשיפה לאג"ח מדינה במדיניות השקעות של קרן?

לא, אגרת חוב של יחידה מדינתית שהיא חלק ממדינה פדראלית אינה אגרת חוב של מדינה שאינה מדינת ישראל לעניין הוראת תקנה 5(ב) לתקנות הנכסים ולעניין התחייבות לחשיפה לאג"ח מדינה במדיניות השקעות של קרן.


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.