בנק ישראל - ניהול סיכון אשראי

(הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 311)

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר אבידן, צילום: רמי זרנגר יאיר אבידן, צילום: רמי זרנגר

יאיר אבידן
21/07/2021

מבוא

לאור פירסומה של הוראה מספר XXX "ניהול הסדרי חוב ותהליכי גביה של חובות מהותיים בקשיים"

מצאתי לנכון לעדכן את הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא הנדון. 

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת העניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, קבעתי את הוראת ניהול בנקאי תקין הבאה כמפורט להלן.

עיקרי העדכון

נוספו הפניות להוראה מספר XXX "ניהול הסדרי חוב ותהליכי גביה של חובות מהותיים בקשיים" ותוספות היכן שנדרש.

דברי הסבר

לאור ההחלטה לייחד לנושא "ניהול הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים" הוראה נפרדת, ומכיוון שנושא זה הינו חלק בלתי נפרד מניהול סיכון אשראי, עלה הצורך במתן הפניות להוראה החדשה וכן מספר תוספות בהתאם לנדרש בהוראה החדשה, היכן שרלבנטי.

סעיף 83א להוראה נמחק.

דברי הסבר

סעיף 83א עסק בדרישה לעגן בנהלים ותהליכים את השיקולים שיש להביא בחשבון כדי לאפשר ויתור על חוב. דרישה זו הועברה להוראה החדשה ואף הורחבה.

להמשך לחצו כאן

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.