ביטול הקלות קורונה - כל סניפי הבנקים נפתחים

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) | (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 250)

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר אבידן, צילום: רמי זרנגר יאיר אבידן, צילום: רמי זרנגר

יאיר אבידן
22/07/2021

מבוא

על רקע החלטות הממשלה לביטול והקלות נוספות במגבלות הפעילות, נדרשו תיקונים בהוראה. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, תיקנתי הוראה זו.

התיקונים להוראה

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 355 בנושא המשכיות עסקית (סעיף 12) סעיף 13א. יימחק.

דברי הסבר

לאור החלטות הממשלה על ביטול חלק ממגבלות הפעילות וכן הקלות נוספות, ההקלות שניתנו במסגרת הוראת השעה אינן חלות עוד. מתוקף כך, כלל סניפי המערכת הבנקאית ייפתחו לקבלת קהל. בסניפים יינתנו כלל השירותים שניתנו ערב משבר הקורונה בישראל. אירוע נגיף הקורונה טרם הגיע לסיומו המיוחל, וכפועל יוצא המערכת הבנקאית ממשיכה לנהל את סיכוני ההמשכיות העסקית הנובעים מאירוע הקורונה. במסגרת זו, הבנקים נדרשים להמשיך ולנקוט בצעדים הנדרשים להבטיח שמירה על ציבור הלקוחות והעובדים.

תחילה

תחילת התיקונים להוראה ממועד הפרסום
עדכון הקובץ

מצ"ב דפי עדכון לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין. להלן הוראות העדכון:


להמשך לחצו כאן

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.