ביקושים גבוהים בסך 200 מיליון ש"ח במכרז לאג"ח סחיר של איילון חברה לביטוח

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אריק יוגב, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: אייל גזיאלאריק יוגב, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: אייל גזיאל

מיכאל לוי
26/07/2021

איילון חברה לביטוח השלימה ביום חמישי בהצלחה מכרז להנפקת אג"ח סחיר סדרה ב' לצורך חיזוק ההון לצרכי הסולבנסי, החברה מדורגת ע"י מדרוג A2 והאג"ח מדורגות BBB+ .

במהלך המכרז זכתה איילון לביקושים גבוהים בסך של כ- 200 מיליון ש"ח ובכוונת החברה לגייס מתוכם סך של 115 מיליון ש"ח, בריבית שקלית של 3.2% אשר יהוו הון משני מורכב ויחזקו את ההון של החברה. 

אריק יוגב מנכ"ל איילון ביטוח הודה למשתתפים במכרז והדגיש שהגיוס יחזק את המהלכים להמשך יישום התוכניות העסקיות של החברה.  

ברבעון הראשון של השנה רשמה איילון רווחי שיא בסך של כ- 61 מיליון. 

ההון העצמי למאזן כ- 760 מיליון ש"ח.