היטל של 40% על ניתוחים פרטיים

ההיטל יוטל על תשלומי חברות הביטוח והשב"ן לרופא/מוסד רפואי בגין ניתוחים וייעוצים פרטיים; בניתוחים פרטיים ללא כיסוי ביטוחי, ההיטל יוטל על המוסד הרפואי שביצע אותו; המהלך יכניס למדינה כ-940 מיליון ₪ בשנה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Gerd Altmann from Pixabay Image by Gerd Altmann from Pixabay

קרן מרדכי
28/07/2021

בטיוטה העדכנית לחוק ההסדרים שפרסם אגף התקציבים באוצר, מוצע שייקבע בחוק כי החל ביום 1 בינואר 2022 יוטל היטל בשיעור של 40% על כל תשלום שישלמו חברות הביטוח או שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים (שב"ן) לרופא או למוסד הרפואי בגין פעילות פרטית של ניתוחים וייעוציים. כספי ההיטל ייגבו מחברות הביטוח וקופות החולים (במסגרת שב"ן) על ידי משרד הבריאות ויועברו להכנסות המדינה. במקרים של ניתוחים פרטיים ללא כיסוי ביטוחי, ייגבה היטל בשיעור זהה( 40%) מהמוסד היטל זהה יוטל על מוסדות פרטיים שיספקו שירותים אלה במימון פרטי ללא כיסוי ביטוחי. באוצר מעריכים כי ההיטל יכניס למדינה כ-940 מיליון ₪ בשנה.

בניגוד לחששות מהודעה קודמת בשבוע שעבר, ההצעה בטיוטה המעודכנת מבהירה כי ההיטל לא יחול על מקבל הטיפול הפרטי. כמו כן, בשל החשש שהיטל המס יביא לייקור הפרמיות בשב"ן, מבקשים באוצר כי הממשלה תנחה את שר הבריאות לערוך שינויים בתוכניות השב"ן ולהסיר שימושים שאינם בתעדוף גבוה בהיבט היעילות הרפואית.

ההחלטה בטיוטה מנומקת על ידי האוצר בצורך לשקף את העלויות החיצוניות אותם מייצרת המערכת הפרטית על הציבורית. ההיטל נקבע  בין היתר: "על בסיס עלויות התקורה במערכת הציבורית שאינן קיימות בזו הפרטית, פערים ביכולת תשלומי השכר לרופאים בין המערכות השונות וכן השונות בתמהיל הפעילות בין המערכת הציבורית לפרטית באופן שפוגע במערכת הציבורית".

איך ייגבה ההיטל?

על פי הטיוטה, חברות הביטוח וקופות חולים יחויבו לדווח למשרד הבריאות על המחיר ששולם לצוות הרפואי ולמוסד הרפואי בעד ניתוח שבוצע במימון פרטי, הניתן גם במסגרת מימון ציבורי, לרבות מחיר של אביזרים בנוגע לניתוח, בפירוט לפי סוגי הניתוחים וכמויותיהם וכן כל נתון אחר שיידרש לצורך גביית ההיטל האמור. 

כאמור, ההיטל יחול לא רק על ניתוחים פרטיים במסגרת ביטוחי בריאות, אלא גם על על תשלום ניתוח במימון פרטי המבוצע ללא כיסוי של חברת ביטוח. ההיטל ייגבה מהמוסד הרפואי הפרטי. לשם כך, המוסד הפרטי יחויב לדווח למשרד הבריאות על מחירים של ניתוחים שבוצעו במימון פרטי בתחומו והם אינם מכוסים על ידי חברת ביטוח או שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים לרבות מחיר של אבזרים בנוגע לניתוח, בפירוט לפי סוגי הניתוחים וכמויותיהם.

בענף ביטוחי הבריאות כבר יש הטוענים, כי ההיטל יביא להתייקרות הפוליסות כדי לכסות על ההוצאות החדשות שיוטלו על חברות הביטוח. יש לציין, כי בימים אלה שוקד גם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, על רפורמה בשוק ביטוחי הבריאות שבמרכזה פוליסה בסיסית וזולה עליה ניתן להוסיף הרחבות.