מעלות S&P מביעה אמון במלרן פרוייקטים

מעלה את דירוג המנפיק ואג"ח החברה (סדרות א' ו-ב') ל-il A-באופק יציב

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
מואנד ריאן, צלם: יונתן בלוםמואנד ריאן, צלם: יונתן בלום

מיכאל לוי
01/08/2021

כלכלני חברת הדירוג: 

"אנו מעריכים שצמיחת החברה תימשך בשנתיים-שלוש הקרובות, בתמיכת ביקושים גבוהים לאשראי מעסקים קטנים ובינוניים, ובפרט במגזר הערבי המוטה יותר לנדל"ן ותשתיות – צמיחה שתיתמך בבסיס ההון החזק, בפרופיל מימון מגוון ובחיזוק התשתיות והתהליכים בחברה".

מואנד ריאן, מנכ"ל מלרן: 

"העלאת הדירוג של מלרן לקבוצת A היא ציון דרך משמעותי עבור החברה והוכחה לאיתנותה הפיננסית, במיוחד אחרי שנה מאתגרת ומורכבת בקשר עם משבר הקורונה. הבעת האמון והעלאת הדירוג משקפים את היישום המוצלח של אסטרטגיית החברה, והמיקוד שלה בתחומי פעילות יציבים, בעלי אופק חיובי ובדרגת סיכון נמוכה. אנו ממשיכים לפעול לאיתור הזדמנויות עסקיות להרחבת היקפי הפעילות של החברה, ובאופן התואם את רמות הסיכון המאפיינות את החברה, כפי שבא לידי ביטוי בהעלאת הדירוג היום".

חברת דירוג האשראי מעלות S&P מעלה את דירוג האשראי של המנפיק וסדרות האג"ח (סדרות א' ו-ב') של חברת מלרן פרוייקטים ל-ilA- (דירוג האג"ח והחברה טרום ההעלאה הנוכחית עמד על BBB+).

בין היתר, מציינים כלכלני מעלות בדוח הדירוג: 

"תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי החברה תגדיל משמעותית את תיק האשראי והרווחיות שלה ב-12-18 החודשים הקרובים. זאת תוך שמירה על איכות נכסיה ובסיס ההון החזק.". 

"הצמיחה בהיקפי הפעילות צפויה להיתמך בפרופיל מימון מגוון ויציב, הנשען על איגרות חוב בשוק ההון ועל קווי אשראי ממספר בנקים".

"בשנה החולפת חתמה החברה על קווי אשראי ממספר בנקים והגדילה את היקף איגרות החוב המונפקות בשוק ההון, שהחליפו הלוואות יקרות יותר מגופים פרטיים. כתוצאה מכך הפך פרופיל המימון שלה למגוון ויציב יותר מבעבר, וסיכון ריכוזיות המלווים פחת משמעותית".