תחזית קופות הגמל והפנסיה ביולי - המסלול המנייתי הניב תשואה שלילית

תחזית מיטב ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Photo Mix from Pixabay Image by Photo Mix from Pixabay

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי
01/08/2021

יולי 2021: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת מזערית של כ-0.2%, תוך שונות גבוהה בתשואות בין הגופים השונים, לתשואה תרמו עליות השערים בשוקי המניות בחו"ל, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל. הטווח הוא בין תשואה שלילית של 0.4% לבין תשואה חיובית של 0.6%.  

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביולי 2021 (עד יום חמישי ה- 29.7 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש) תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 0.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה שלילית של 0.4% לבין תשואה חיובית של 0.6%. עיקר המנעד החודש נובע מאלוקציה שונה הקיימת בחברות המנהלות בין החשיפה למניות בחו"ל לבין אלה בישראל, וכן להתנהגות החריגה של מניות ענקיות הטכנולוגיה הסיניות.


בחודש יולי שוקי המניות המרכזיים בעולם (ארה"ב ואירופה), איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות (הצמודות והשקליות) בישראל פעלו כגורם חיובי שתרם לתשואות הקופות.  

שוקי המניות המרכזיים בעולם (ארה"ב ואירופה) הציגו עליות שערים, לעומת ירידות שערים באסיה.

בארה"ב: נרשמה מגמת חיובית, כאשר מדד הדאו עלה ב-1.7%, מדד ה-S&P עלה ב-2.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-1.9%. 

באירופה נרשמו עליות שערים: ה-DAX הגרמני עלה ב-0.7%, ה-CAC הצרפתי עלה בשיעור של 1.9%  ומדד ה-Eurostoxx 50 עלה ב-1.3%.

ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור של 3.5%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור חד של 6.8%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים: מדד ת"א 35 עלה ב-0.5%, מדד ת"א 90 ירד בשיעור של 1.8%, מדד ת"א 125 ירד ב-0.1% ומדד יתר 60 ירד בשיעור חד של כ-5.1%. 

לעומת זאת, באג"ח הקונצרני המקומי נמשכה מגמת עליות השערים. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.3% כ"א. איגרות החוב הלא מדורגות נותרו ללא שינוי. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.1%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.8%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.0%, ואילו איגרות החוב השקליות עלו ב-0.8%. 

יולי 2021
שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית.

בארה"ב: עליות שערים חזקות מאוד, כאשר מדד ה-500 S&P עלה ב-17.7%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-13.6% ומדד הנאסד"ק עלה ב-14.7%.

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-14.0%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-19.5% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 15.9%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור זעיר של 1.2%.

לעומת זאת, המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-0.8%.      

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ת"א 35 עלה ב-12.9%, מדד ת"א 90 עלה ב-13.3%, מדד ת"א 125 עלה בשיעור של  12.4% ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 10.8%. 

גם באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד תל בונד 20 עלה ב-4.4%, מדד תל בונד 40 עלה ב-3.8% ומדד תל בונד 60 עלה ב-4.1%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו  ב-9.4%. מדד אג"ח קונצרני כולו עלה ב-4.4%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה מאז ראשית השנה ב-0.5%, בלבד.