ירידה במדד אמון הצרכנים בחודש יולי

היכן עומדת רמת האמון ביחס לשנה האחרונה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Steve Buissinne from Pixabay Image by Steve Buissinne from Pixabay

כלכלני פועלים
02/08/2021

מדד אמון הצרכנים ירד בחודש יולי 2021.

ירידה במדד למצב השוטף ובמדד הציפיות.

העלייה בתחלואה ואולי גם ביטול דמי האבטלה לצעירים פגעו באמון הצרכנים.

מדד אמון הצרכנים שמפורסם על ידי בנק הפועלים ו-KANTAR ירד בחודש יולי 2021 ב-3.6 נקודות לרמה של 138.2 נקודות (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף ירד ב-7.5 נקודות ומדד הציפיות ירד ב-1.0 נקודות. 

כלכלני בנק הפועלים: על אף הירידה שנצפתה החודש במדד אמון הצרכנים, רמת האמון עדיין גבוהה ביחס לשנה האחרונה, ולא רחוקה מרמת האמון ששררה טרם הקורונה. אנו מעריכים כי הפגיעה באמון הצרכנים החודש הושפעה מעליית התחלואה, והחשש שבהמשך היא תביא למגבלות על הפעילות. ביטול הזכאות לדמי אבטלה לשוהים בחל"ת בני 45 ומטה השפיע כנראה אף הוא על תפיסת המצב הנוכחית והעתידית.

הצריכה הפרטית גדלה בחודשים האחרונים בקצב מהיר, אם זה כתוצאה מעלייה בהכנסות או מעלייה בשווי הנכסים הפיננסיים. שיעור האבטלה הרחב ירד במחצית השנייה של חודש יוני ל-8.8% לעומת 9.5% בשבועיים הקודמים. אנו מעריכים כי ביולי, עם סיום החל"ת, יתווספו עוד עשרות אלפי עובדים למעגל העבודה, אם כי זה לאו דווקא יתבטא בעלייה ברמת ההכנסה של משקי הבית. צמצום תכניות הסיוע צפוי להערכתנו לייצב את הצריכה הפרטית, לאחר עלייה חדה מתחילת השנה.