תעשיית קרנות הנאמנות: יולי 2021 – גיוס כולל של כ-570 מיליון ₪

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

מורן צביק ממיטב דש
02/08/2021

תעשיית קרנות הנאמנות - יולי 2021

חודש יולי המשיך להאיר פניו לתעשיית קרנות הנאמנות, אבל בשיעור נמוך בהרבה מבחודשים הקודמים. תעשיית הקרנות כולה – אקטיביות ופסיביות - השיגה תשואה משוקללת זעירה של 0.02% שמשקפת מגמה מעורבת בשוקי המניות בעולם ובישראל ומגמה חיובית מתונה במדדי איגרות החוב בישראל.

בארה"ב נרשמה מגמה של עליות שערים במדדים במובילים שנעה בין 1.7% ל-2.8%. גם באירופה נרשמו עליות שערים מתונות. לעומת זאת, באסיה (בעיקר בסין וביפן) ובישראל נרשמה מגמה של ירידות שערים. מדד אג"ח קונצרני עלה ב-0.1% ומדד אג"ח ממשלתיות ב-0.8%


לנוכח השינויים הגדולים מאוד שחלים בקטגוריות ההשקעה שמגדירה רשות ניירות ערך ושיוך שונה של מאות קרנות לקטגוריות, כמו גם פרסום חלקי של הנתונים, הכתבה מתייחסת לאומדנים שעשינו והיא קצרה מהרגיל.

עם השלמת המתווה ב-15.9.21, נחזור לפרסום הכתבה במתכונתה המלאה לרבות המגמות בכל אחת מקטגוריות ההשקעה שחלקן תהיינה חדשות.