ראדא - גידול בהכנסות ביחס לרבעון המקבלי אשתקד

המניה הגיבה בירידה אמש

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
המכמ של ראדא, קרדיט: US ARMYהמכמ של ראדא, קרדיט: US ARMY

עומר רגב
03/08/2021

ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ (NASDAQ:RADA, TASE:RADA), מובילה עולמית בפיתוח וייצור מכ"מים טקטיים לכוח המתמרן, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2021.

תמצית תוצאות הרבעון השני של שנת 2021

ההכנסות לרבעון הסתכמו ב- 28.3 מיליון דולר, צמיחה של 61% ביחס לרבעון המקביל אשתקד וגידול של 12% ביחס לרבעון הקודם;

שיעור הרווחיות גולמית השתפר לרמה של 40% בהשוואה ל- 36% ברבעון המקביל אשתקד;

הכנסות מיסים מרישום נכס מס נדחה בסך של 6 מיליון דולר;

רווח נקי של 10.4 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 0.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;

EBITDA מתואם בהיקף של 6.3 מיליון דולר: שיעור רווחיות ה- EBITDA המתואם השתפר והסתכם ב- 22%, בהשוואה ל- 10% ברבעון המקביל אשתקד ו- 19% ברבעון הקודם;

מצבת המזומנים לסוף הרבעון הסתכמה בכ- 95.7 מיליון דולר.


תגובת ההנהלה

דב סלע, מנכ"ל ראדא אמר: "אנו שמחים מהביצועים שלנו, מהמשך הצמיחה ומכך שההתקדמות בשנת 2021 מתנהלת בהתאם לתוכניות שלנו. השיפור החזק בשיעור רווחיות ה-EBITDA מדגיש את המינוף התפעולי במודל העסקי שלנו. בהתחשב במחסור הגלובלי הנוכחי ברכיבים ובצורך המתמשך למזער השפעות של מגפת הקורונה על שרשרת האספקה שלנו, החלטנו להגדיל את היקף המלאים בכדי להבטיח זמינות רכיבים לצורך מימוש תוכניות הייצור שלנו. אנו מצפים להמשך צמיחה, בהתבסס על המגמות החיוביות בשווקים בהם אנו פועלים, בעיקר בארה"ב."

תמצית תוצאות הרבעון השני של שנת 2021

ההכנסות הסתכמו ברבעון השני של 2021 ב- 28.3 מיליון דולר, גידול של 61% בהשוואה להכנסות של 17.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2020.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השני של 2021 ב- 11.3 מיליון דולר (40% מההכנסות), גידול של 81% בהשוואה לרווח גולמי של 6.2 מיליון דולר (36% מההכנסות) ברבעון השני של 2020.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השני של 2021 ב- 4.5 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 0.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2020.

הכנסה ממיסים – במהלך הרבעון השני רשמה החברה נכס מס נדחה בהיקף של 6.0 מיליון דולר לאור המשך מגמת הרווחיות.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2021 הסתכם ב- 10.4 מיליון דולר, או 21 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 0.7 מיליון דולר, או 2 סנט למניה בדילול מלא,  ברבעון השני של 2020.

ה- EBITDA המתואם הסתכם ברבעון השני של 2021 ב- 6.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA מתואם של 1.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2020.

תמצית תוצאות המחצית הראשונה של שנת 2021

ההכנסות הסתכמו בכ- 53.5 מיליון דולר, גידול של 64% בהשוואה להכנסות של כ- 32.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2020.

הרווח הגולמי הסתכם בכ- 21.2 מיליון דולר (40% מההכנסות), גידול של 83% בהשוואה לרווח גולמי של כ- 11.6 מיליון דולר (36% מההכנסות) במחצית הראשונה של 2020.

רווח תפעולי של כ- 8.1 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של כ- 0.7 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2020.

הכנסה ממיסים – החברה רשמה נכס מס נדחה בהיקף של 6.0 מיליון דולר לאור המשך מגמת הרווחיות.

הרווח הנקי הסתכם בכ- 14.2 מיליון דולר, או 30 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של כ- 0.9 מיליון דולר, או 2 סנט למניה, במחצית הראשונה של 2020.

EBITDA מתואם בגובה של כ- 11.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA מתואם של כ- 2.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2020.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים,נטו של החברה נכון ליום 30 ביוני 2021 הייתה כ- 95.7 מיליון דולר בהשוואה לכ- 35.8 מיליון דולר בסוף שנת 2020.