מתמחים בייעוץ השקעות ופנסיוני - שימו לב - הודעה על שינוי מתכונת בחינות הרשות

רשות ניירות ערך מודיעה על הגדלת מספר השאלות בבחינה מקצועית א

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Robert Fotograf from PixabayImage by Robert Fotograf from Pixabay

רשות ניירות ערך
03/08/2021

החל ממועד חורף 2021, יוגדל מספר השאלות בבחינה מקצועית א', שתתקיים בתאריך 01/12/2021, מ- 20 שאלות ל- 25 שאלות.

יובהר כי משך הבחינה לא יוארך, וזאת לאור העובדה שמשך הבחינה (שעתיים וחצי) ארוך ממילא ומבדיקות שנערכו עולה כי רוב מכריע של הנבחנים לא נדרש לכל פרק הזמן הזה.

הגדלת מספר השאלות תאפשר לכלול בבחינה מגוון גדול יותר של נושאים ותצמצם את המחיר הכרוך בטעות בשאלה בבחינה. בגין תשובה שגויה בבחינה יורדו 4 נקודות ולא 5 נקודות, כך שמשקלה של כל תשובה שגויה יהיה קטן יותר.

בנוסף, האפשרות לכלול שאלות בנושאים רבים יותר בבחינה, מתוך רשימת החומר לבחינה, תצמצם את המשקל שיש לכל נושא, כך שאי ידיעה של תחום נקודתי במבחן תפגע פחות בנבחנים.

יצוין כי עד כה נדרש מענה נכון ל- 12 מתוך 20 שאלות. בעקבות השינוי, מענה נכון על 15 שאלות מתוך 25 יאפשר מעבר של הבחינה.

בהצלחה!